2 enkla metoder för hemmagjord spaljé

En bit armeringsnät mellan två ribbor. Eller en handfull öglor och några meter vajer på väggen. Båda två är enkla och effektiva lösningar om du behöver en spaljé.

Den nästan osynliga lösningen får du med stålvajrar som spänns mellan skruvöglor.

Intro

1. Spaljé av vajrar direkt på väggen

De flesta växter trivs bäst om det är lä och det gäller även för ett flertal klätterväxter. Om du planterar sådana växter längs en husvägg eller gavel så ger väggen inte bara lä. Den fungerar också som ”klätterstativ” för växten.

En del plantor behöver dock lite hjälp, antingen för att de blir riktigt tunga – exempelvis rosor – eller för att de inte riktigt kan suga sig fast på en vägg. Därför är spaljé en bra lösning. En spaljé kan konstrueras på många sätt och av olika material. Här väljer vi vajrar som fästs med skruvöglor.

2. Fristående spaljé av armeringsnät

En enkel, billig och ändå elegant spaljé kan tillverkas av ett par lister och en bit av ett armeringsnät.
Det enda du skall göra innan du monterar din spaljé är att bestämma höjden på den samt hur brett det skall vara mellan de lister som kantar nätet.

LÄS OCKSÅ: Armeringsnät är inte bara för att armera betong

Här placerar vi spaljén mellan en vägg och en stolpe längs kanten på en terrass och när klätterväxterna har blivit stora fungerar de som vindskydd.

En lösning som denna kan även användas som uppdelning av trädgården. Plocka fram arbetshandskar och skyddsglasögon innan du kapar armeringsnätet. Gnistor och metallstumpar kommer att flyga runt öronen på dig!

TIP: Bra klätterväxter

Här har du några av de vanlig-aste klätterväxterna och andra växter som har glädje eller nytta av en spaljé:

  • Blåregn
  • Kaprifol
  • Klematis
  • Kiwiplanta
  • Pipranka
  • Klättrande rosor
  • Vinranka
  • Murgröna

Den nästan osynliga lösningen får du med stålvajrar som spänns mellan skruvöglor. Armeringsnätet är mer synligt men ändå diskret.

Instruktion

01
Fristående spaljé av armeringsnät 10 Steg

En enkel, billig och ändå elegant spaljé kan tillverkas av ett par lister och en bit av ett armeringsnät.

Det enda du skall göra innan du monterar din spaljé är att bestämma höjden på den samt hur brett det skall vara mellan de lister som kantar nätet.

Här skall spaljén placeras mellan en vägg och en stolpe längs kanten på en terrass och när klätterväxterna har blivit stora fungerar de som vindskydd. En lösning som denna kan även användas som uppdelning av trädgården.

Plocka fram arbetshandskar och skyddsglasögon innan du kapar armeringsnätet. Gnistor och metallstumpar kommer att flyga runt öronen på dig!

1

Det går åt två lister till varje spaljé. Har du tryckimpregnerade reglar i rätt dimension använder du dem, annars kan du såga ut lister av kraftigare virke med cirkelsåg och parallell-anhåll. Det gjorde vi.

2

När du markerar på armeringsnätet skall du se till att det får rektangulär form. Storleken bestämmer du själv men kom ihåg att totalbredden på spaljén blir en listtjocklek bredare än nätet. Markera med krita.

3

Kapa nätet med vinkelslip eller bågfil. Det senare tar sin tid så det är praktiskt med en maskin. Vi använde en twincutter som snabbt gjorde jobbet. Både twincutter och vinkelslip kräver att du använder skyddsglasögon och arbetshandskar.

4

Armeringsnät finns i olika storlekar med olika tjocka järn. Mät avståndet mellan järnen och det för du över från mitten av ett järn till mitten av nästa. Då har du fått centrumavståndet (c/c-avståndet). Här är det 150 mm.

5

Den ena listen förses med märken med exakt samma c/c-avstånd som armeringsnätet. Det första märket kan placeras 5-10 cm från änden. Sätt lika många märken som det finns järn i nätet och kapa listen 5-10 cm efter det sista märket.

6

Spänn ihop de två listerna med tvingar och överför märkena till den ”nya” listen med snickarvinkel. Kapa därefter listerna så att de blir lika långa.

7

Markera mitten på varje list och dra ett streck. På så sätt bildar streckena på listerna nu ett antal kryss.

8

Välj borr med något större dimension än tjockleken på järnen i armeringsnätet och borra sedan ett hål mitt i varje kryss. Sätt djupstopp på borret och borra havvägs ner i varje list.

9

Klicka ner ett par droppar polyuretanlim i varje hål och knacka ner listerna över ändarna på armeringsnätet. Det är lättast att börja i en ände och trycka ner nätet undan för undan. Knacka till slut fast listerna med hammare.

10

Spaljén monteras på sin plats när du har grundat och målat listerna. Här är det mellan en stolpe och husväggen. Det räcker om du fäster en skruv på cirka var 40:e cm.

02
Spaljé av vajrar direkt på väggen 6 Steg

De flesta växter trivs bäst om det är lä och det gäller även för ett flertal klätterväxter. Om du planterar sådana växter längs en husvägg eller gavel så ger väggen inte bara lä. Den fungerar också som ”klätterstativ” för växten. Många klättrande växter kan nämligen suga sig fast på nästan vilket underlag som helst.

En del plantor behöver dock lite hjälp, antingen för att de blir riktigt tunga - exempelvis rosor - eller för att de inte riktigt kan suga sig fast på en vägg. Därför är spaljé en bra lösning.

En spaljé kan konstrueras på många sätt och av olika material. Här väljer vi vajrar som fästs med skruvöglor.

1

Börja med att markera fästpunkterna för vajrarna. Hur bred och hög din spaljé skall vara bestämmer du själv men håll cirka 15 cm mellan vajrarna.

2

Borra hål i fästpunkterna och skruva fast skruvöglor i hålen. Om det är en tegel- eller putsvägg bör du använda pluggar. Skruva in så långt att öglan träffar väggen.

3

Den ena änden på vajern sticks genom en av de två nedersta öglorna och fästs med vajerlås, som kläms ihop med en tång. Kläm till ordentligt så att vajern inte kan glida ut ur låset.

4

Dra nu vajern till den andra öglan på samma höjd och fortsätt uppåt till nästa rad och så vidare. Fortsätt tills du kommer till den sista skruvöglan, där du sträcker vajern så hårt som möjligt.

5

Lås vajern på samma sätt som du gjorde det i den första skruvöglan och klipp av vajern. Nu är spaljén klar att fungera som hjälp och stöd för dina klätterväxter.

6

Nu kan de flesta klätterväxter själv få fäste runt de uppsatta vajrarna medan en del behöver lite hjälp. Vill du hjälpa till binder du de små grenarna med små snörstumpar men dra inte åt för hårt för då skadar du växten.

Material

Obehandlat armeringsnät, 8 x 150 x 150 mm:

• 1 spaljé, 75 x 185 cm

Tryckimpregnerat virke, 45 x 45 mm:
• 2 lister à 180 cm

Dessutom:
• PU-lim (polyuretanlim)

VERKTYG

• Borrmaskin
• Vinkelslip, bågfil eller twincutter

Prisbild: Cirka 150 kr

Plastbelagd och galvaniserad 5 mm stålvajer:

• 5 m till spaljetrådar

6 x 50 mm skruvöglor:
• 8 st. som fästen för vajern

Dessutom:
• Vajerlås

VERKTYG

• Borrmaskin och borr
• Ev. pluggar

Prisbild: Cirka 75 kr

Pris

225 kronor

Ritning

Armeringsnätet limmas fasti hålen i listerna med polyuretanlim (pu-lim). Först i den ena listen, sedan i den andra. Hålen har borrats halvvägs in i listerna.

Video

VERKTYG: Så här använder du vinkelslipen

I den här videon kan du se vad vinkelslipen klarar av och hur du använder den. Slipen ger dig mycket kraft när du ska kapa i järn, betong och sten. Och med rätt kapskiva kan du såga exakta snitt i allt från aluminium och plast till hårdbränd klinker. Du lär dig också allt om inställningar och skyddsutrustning, så att du kan arbeta säkert.

TIPS: Smart djupstopp till borret

TIPS: Rita upp exakt med tumstocken

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Spaljé