De är inte bara irriterande, de kan också utgöra ett problem om de slår sig ned under trädäcket.

De är inte bara irriterande, de kan också utgöra ett problem om de slår sig ned under trädäcket.

Tecken på besök:

Krypande kolonner av myror, ofta längs golvlisterna. Invasionen kan vara massiv, för myror lägger ut doftspår om de hittar mat och spåret lockar fler myror.

Myrer inomhus är vanligtvis en vårfenomen. Senare på sommaren föredrar de att söka föda utomhus.

Vilka skador orsakar de?

Så länge myrorna finns i naturen utgör de inget problem för villaägaren, men när de slår sig ner på tomten kan de underminera altanen eller infarten. Svartmyror, som också kallas trädgårdsmyror, bygger annars sina bon i tuvor.

Om du ser några myror som är mycket stora och lite gulare i färgen, ska du se upp. Det är hästmyror och de bygger sin bon i trämaterial. Öknamnet säger en del om farligheten, ”Nordens termiter”.

Läs också: Stenterrass med granitkanter

De små sandhögarna i fogarna mellan stenarna är tydliga tecken på att myrorna gräver under stenarna.

De små sandhögarna i fogarna mellan stenarna är tydliga tecken på att myrorna gräver under stenarna.

Hur ska de bekämpas?

Vanliga myror klarar du i regel med ett myrmedel som du strör ut i boet. En myrdosa kan också stoppa en tillfällig invasion.

Har myrorna byggt bo under ditt hur är läget värre. Då ska du öppna in till boet och blåsa in myrpulver.

De små gula och de stora hästmyror behöver du professionell hjälp att bli av med.

Ta bort alla sötsaker

Myror dras till sötsaker, så de till att ta bort matrester, diska skärbrädor och sätta in disken i maskinen med detsamma.

Att täta sprickor och ofta tömma slaskhinken kan också förebygga myrbesök.

LÄS OCKSÅ: Långsprötad silverfisk är det nya skadedjuret i Sverige

Hur slipper jag besök?

Det går nästan inte att utrota alla myrorna i en stack och därför är det stor risk att de överlevande bygger upp en ny koloni i närheten.