Grindar och stolpar av trä

Hela infarten till huset förskönas när du snickrar ett par eleganta grindar i klassisk stil. Här har vi valt tryckimpregnerat virke som har lång hållbarhet och som ofta kan köpas på erbjudande. Du behöver inte kunna mura för att hänga grindarna på ett par rejäla grindstolpar. De kan nämligen också göras av trä.

Intro

De klassiska grindarna av vitmålat trä är både eleganta och markanta. Lägg märke till att den nedre tvärregeln har placerat så att det bildas fem små kvadrater nertill på varje grind.

Det är en fördel att kunna hantera sina verktyg och att dessutom ha en portion tålamod för att snickra dessa eleganta grindar. Men arbetet är inte svårt, och efteråt kan du glädja dig åt de både romantiska och charmerande grindarna.

Trädgårdsgrind av tryckimpregnerat trä

Materialet är tryckimpregnerat virke som håller i lång tid. Inte nog med det. Det träet kan ofta köpas billigt på erbjudande.

Delarna har tappats ihop och fi xerats med hjälp av 18 mm rundstavar, som ger en mycket stark grind som i varje fall inte hänger snett. Du måste visserligen göra en del tapphål, men det går rätt fort om du först borrar hål där tapparna skall vara.

Använder du centrumborr försvinner det mesta av träet och resten tas lätt bort med vasst stämjärn.

Du har stor nytta av ett borrstativ för att få exakt placerade hål med raka kanter. Hålen i överliggaren borras på fri hand men med ett par hjälpstreck så går det att sikta rätt.

Grindstolpar av trä

De eleganta grindstolparna ser ut att vara murade men är faktiskt av trä. Till varje grindstolpe används fyra 75 x 75 mm tryckimpregnerade reglar – en i varje hörn av stolparna.

De hålls ihop av brädor och har grävts ner 80 cm i marken, där de förankras i betong. Det blir lika starkt som om du hade murat.

Stolparna har sedan klätts med vattenfasta skivor och lister samt oljats och målats. Upptill ligger en granitskiva på varje stolpe och den har fästs med silikon för att sluta tätt mot stolpen.

Instruktion

01
Så här gör du grindarna 12 Steg

Grindarna snickras av tryckimpregnerat virke som har riktigt lång hållbarhet.

Delarna tappas ihop och låses sedan med pluggar. Det ger en mycket stark konstruktion som ser till att grinden inte hänger ner i ena änden.

Du måste göra en hel del tapphål och det går rätt snabbt om du borrar med centrumborr och skär bort resten med vasst stämjärn. Borrar du noggrant kan du få bort nästan allt trä i tapphålet.

Du får stor nytta av borrstativ när du borrar. En del av hålen måste dock borras på fri hand. Det är dem i överliggaren men om du markerar noga så går det lätt att sikta med borret.

1

Börja med att rita överliggaren (K). Det går lätt om du använder en mall och om du vill kan du kopiera mallen nedanför. Såga ut delarna med elektrisk sticksåg.

2

Grindens form kan ritas på en träskiva som skall ha minst två räta vinklar. Lägg ut delarna och markera var spjälorna av 22 x 95 mm trallvirke skall placeras.

3

Gör urtag i brädorna med cirkelsåg. Här använder vi en bordscirkelsåg och gör många spår vid sidan av varandra. Då kan man lätt ta bort resten av träet med stämjärn.

4

När samtliga urtag har sågats och stämts rena gör du en provmontering. Stryk därefter lim i urtagen och knacka ihop delarna.

5

Markera för tapphålen i delarna K, L, M och N. Ställ därefter in borrstativet på 4 cm borrdjup och borra så rent som möjligt med 22 mm centrumborr.

6

I överliggaren borras på fri hand. Om du har överfört placeringen av spjälorna till överliggaren går det lätt att sikta längs dem och på så sätt få raka hål.

7

Tapparna i de lodräta ramsidorna (M och N) görs 22 mm tjocka precis som spjälorna. Bredden är 90 mm. Centrera tappen i träet så att det är 15 mm till kortändarna och 11,5 mm till långsidorna.

8

Lägg ut delarna till montering. Knacka fast de två lodräta ramdelarna (M och N) på de två tvärreglarna (P).

9

Fortsätt med bottenstycket (L) och knacka till sist ner överliggaren (K) på spjälor och sidor.

10

Spänn ihop delarna så hårt som möjligt med tvingar och borra hål i alla tappningar för pluggarna av 18 mm rundstav.

11

Plocka isär delarna. Stryk lim på alla tappar och i tapphålen och knacka ihop delarna.

12

Slipa grinden med bandslip så att alla pluggar hamnar plant med resten av träet.

02
Så här gör du stolparna 6 Steg

Grindarna hänger på rejäla stolpar och även om det ser ut som om de är gjutna, så är de gjorda av trä. Inte ens om vi hade murat med tegel hade vi fått en starkare konstruktion. Varje stolpe består av fyra 75 x 75 mm tryckimpregnerade reglar som har skruvats ihop med hjälp av brädor. Stolparna har sedan grävts ner cirka 80 cm i marken, där de hålls på plats av torrbetong.

Stolparna är klädda med vattenfasta skivor. På framsidan har vi limmat ett fält med inåtgående hörn som ger en diskret men ändå elegant effekt. Fälten har sågats ur 4 mm oljehärdad masonit som tål väder och vind. Ovanför fälten finns plats för namn- och husnummerskylt.

Stolparna avslutas upptill med var sin 3 cm tjock granitskiva på 42 x 42 cm. De har lagts i silikon och sluter därför tätt mot stolparna.

1

Sätt ihop reglarna till stolpar med 30 cm långa brädlappar (B). Fäst dem med 5 x 60 mm skruvar.

2

Gräv hål för stolparna. Hålen bör vara minst 80 cm djupa. Använd spade eller jordborr. Blanda grovt grus och småstenar med en påse torrbetong (se förpackningen).

3

Se till att stolparna står rakt och i linje med varandra. Kolla med en rak bräda på sidan av stolparna. Häll lite vatten i hålen, rör med en käpp och stampa ihop betongblandningen.

4

Rita formen på dekoren. Här formas hörnen efter en burk. Dekorskivorna spänns fast på en stump plywood och sågas ut på en gång med en elektrisk sticksåg.

5

Stryk lim på baksidan av masonitskivorna och limma dem på frontskivorna (C). Spänn ihop alla skivor på en gång med tvingar och låt dem sitta i press tills limmet har härdat.

6

Skruva fast sidorna på stolparna med 5 x 60 mm skruvar. Se till att de sitter lodrätt. Kapa sedan reglarna i nivå med ovansidan på skivorna.

03
Så här hakar du fast grindarna 4 Steg

1

Lim och spika fast listerna (F) hela vägen runt stolpen. Spika också fast ytterhörnlisterna med 35 x 1,8 mm dyckertar.

2

Grindarna är liksom stolparna klara. Passa på att grunda och måla både stolpar och grindar innan du skruvar fast gångjärnen och hänger upp grindarna.

3

Gångjärnen monteras först på stolparna med 5 x 90 mm skruvar. Sätt gångjärnet rätt nära hörnlisten för då får skruvarna fatt i reglarna bakom skivorna.

4

När gångjärnen är på plats kan du haka fast grindarna. Var noga med att grindarna hänger vågrätt och lodrätt. Palla upp grindarna medan du justerar in dem och fäst gångjärnen med 5 x 45 mm skruvar

04
Avslutande finish 3 Steg

Allt trä har grundats med träolja och därefter målats två gånger med heltäckande ute-lasyr. Det är en fördel att måla alla delar på grindar och stolpar innan du skruvar fast gångjärn, handtag och skjutregel.

1

Gångjärnen har placerats relativt nära hörnlisten på stolpen för då vet vi att skruvarna får fäste i den kraftiga regeln.

2

En stalldörsklinka har valts som handtag till en den eleganta grinden.

3

En lång skjutregel håller fast ena grinden. Borra hål i stenen med 12 mm stenborr.

Material

TILL EN GRINDSTOLPE:

75 x 75 mm tryckimpregnerat trä:
• 4 reglar (A) à 220 cm

22 x 95 mm trallbrädor:
• 8 tvärreglar (B) à 30 cm

15 mm plywood:
• 2 frontskivor (C) à 30 x 136 cm
• 2 sidor (D) à 33 x 136 cm

4 mm oljehärdad masonit:
• 4 dekorskivor (E) à 19 x 102 cm

15 x 44 mm hyvlat trä:
• 8 kantlister (F) à 36 cm

44 x 44 mm ytterhörnlist, furu:
• 4 hörn (G) à 127,4 cm

30 mm granit:
• 1 toppskiva (H), 42 x 42 cm

Dessutom:
• 2 namnskyltar (J) à 12 x 19 cm
• 5 x 60 mm skruvar och 5 x 90 mm skruvar
• 35 x 1,8 mm dyckert
• Trälim
• Ett par påsar torrbetong
• Silikonfogmassa

TIL EN GRIND:

45 x 175 mm tryckimpregnerat trä:
• 1 överliggare (K), 100 cm

45 x 120 mm reglar:
• 1 bottenstycke (L), 93 cm
• 1 sida (M), 95 cm
• 1 sida (N), 115 cm

22 x 95 mm trallbrädor:
• 2 vågräta spjälor (P) à 77 cm
• 1 lodrät spjäla (R), 98 cm
• 1 lodrät spjäla (S), 103 cm
• 1 lodrät spjäla (T), 110 cm
• 1 lodrät spjäla (U), 114 cm

18 mm rundstav:
• 16 pluggar (V) à 4,5 cm

Dessutom:
• 2 gångjärn (W) à 30 x 320 mm
• 1 regel (Z) på cirka 33 cm
• 1 stallklinka passande en 45 mm tjock dörr
• 5 x 45 mm skruvar
• Trälim

Pris

Totalpriset för de två stolparna och grindarna är cirka 3 700 kr

Ritning

Du kan göra en mall av papp som du förser med ett rutmönster. Då blir det lättare att överföra formen. Här är varje ruta 2,5 x 5 cm.

Stolparna står på var sin sida av gången upp till huset och den är 192 cm bred. Här har vi räknat med 1 cm luft mellan grindarna och mellan grind och stolpe.

Stolparna står stadigt eftersom det finns en kraftig regel i varje hörn.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar