Så här monterar hantverkaren en trädgårdsgrind

Här visar hantverkaren hur du lätt monterar en ny trädgårdsgrind mellan två stolpar så att den hänger kvar och öppnas och stängs som den ska.

Innan du sätter igång med att göra fast grinden är det viktigt att väga in den exakt, till exempel med ett par klossar. Ha några kilar beredda så att du kan fixera grinden när den står rätt. Det ska vara ett par centimeters mellanrum så att grinden kan öppnas och stängas utan att slå i stolpen.

Montera nu tappen till hakgångjärnet i flukt med tvärliggaren i staketet. Då hamnar gångjärnshängslet i stort sett i linje med mitten av tvärliggaren. Sätt gångjärnshängslet på plats och skruva i första skruven. Sätt den i det yttersta hålet och se till att den sitter så långt ut som möjligt, alltså så långt från gångjärnstappen det går. När man fäster beslaget på det här sättet ser man till att beslaget inte drar sig inåt mot haken och hela grinden blir skev.

Läs också: Dubbelgrind med snygga detaljer

Dra i resten av skruvarna. Använd även här rostfria skruvar, långa nog att gå in tre fjärdedelar i den underliggande regeln. Fortsätt med de undre beslagen. Noter att här ska trycket ligga åt andra hållet. Därför ska skruvarna monteras så långt åt vänster som möjligt. Se till att gångjärnet är minst en tredjedel så långt som grinden är bred, gärna längre. Ju längre gångjärn, desto stabilare grind.

Nu ska grindlåset på plats och här är det viktigt att hålet till handtaget får exakt rätt dimension. Mät diametern och använd en borr av exakt samma diameter. Tryck fast handtaget, men gör inte fast det riktigt ännu. Sätt på ändbeslaget, men fäst inte det heller. Sätt dit låsarmen och fäst muttern innan du skruvar ihop beslaget. Använd gärna lite längre skruvar, så att de fäster i det bakomliggande virket.

Lägg låsarmen vågrätt och skruva fast mottagarbeslaget. Först nu ska fästa beslaget på andra sidan grinden och även här med skruvar som går långt in i virket. Slutligen monteras klinkbeslaget med två skruvar. Grinden är på plats. Den löper fint, kant i kant med staketet.

Den kan öppnas utan besvär och är så väl monterad att den inte kommer att sacka på många, många år. Här har vi även monterat handtaget i en höjd som gör att familjens små barn inte når upp att öppna och springa ut på vägen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar