Den klassiska trädgårdsgrinden

Här visar hantverkaren hur man bygger en klassisk trädgårdsgrind med z-form. Grinden fogas ihop med tappar så att man slipper metallbeslag.

Han använder tryckimpregnerat furu i dimensionen 50x100 mm till tvärliggarna och snedsträvan, i form av ett z. Han börjar med att mäta upp den övre tvärliggaren.Måttet är 2 cm kortare än avståndet mellan stolparna som grinden ska sitta emellan. Det betyder att med ett avstånd mellan stolparna på 108 cm ska grinden vara 106 cm bred. Virket kapas till rätt längd med en vinkel på 15 grader i ena änden – den ände som sitter på öppningssidan.

Tack vare vinkeln får grinden tillräcklig frigång i öppningen. Anledningen till att grinden ska vara 2 cm kortare än avståndet mellan stolparna är att den ska löpa fritt – alltså 2 cm luft mellan grinden och stolpen på öppningssidan. Den andra delen mäts upp och sågas till på samma sätt och hantverkaren kontrollerar självklart att de båda bitarna är lika långa.

För att få ett så bra Z-skelett som möjligt behövs ett stabilt underlag. Hantverkaren lägger ut ett par bitar kraftigt virke på arbetsbänken. De två bitarna måste placeras exakt. Och avståndet måste vara lika i båda ändar, eftersom grindens exakta mått ska avsättas på dem.

Först drar han ett vinkelrätt streck på virket och därifrån avsätter han sedan grindens bredd – 106 cm. Han markerar igen och använder nu vinkelhaken och vattenpasset för att överföra markeringen till den andra biten. Därmed är han helt säker på att markeringarna är likadana, och vinkelräta.Markeringen i andra änden överförs på samma sätt.

När han markerat i båda ändarna läggs tvärliggarna på plats vid de båda stödbjälkarnas markeringar. Nu mäter hantverkaren upp för urtagen där strävan i Z-skelettet ska vila. Den ena tvärliggaren markeras 2,5 cm från kanten. Notera att detta mått sätts av på den sida som inte är vinkelsågad. Detta blir gångjärnssidan när grinden är klar.

Samma mått avsätts från den vinkelsågade sidan på den andra tvärliggaren. Detta blir den övre tvärliggaren på motsatt sida från gångjärnen när grinden är klar. Snedsträvan lägga upp mot den nedre markeringen så att dess insida nuddar 2,5-cm markeringen på den andra tvärliggaren. Nu ligger snedsträvan rätt och hantverkaren markerar dess placering på båda tvärliggarna.

Från 2,5 cm-markeringen mäter han 1,25 cm in från kanten och drar sedan ett streck till den vinklade markeringen för snedsträvan. Detsamma gör han på motsvarande plats på den andra tvärliggaren. Nu kan de trekantiga bitarna sågas ur med hjälp av en sticksåg. Använd gärna en bred klinga, så blir det enklare att såga rakt. Måttet 1,25 cm är lika med en åttondel av den 10 cm breda plankan. Åttondelsmåttet används sedan gammalt som tumregel när man ska sammanfoga trä.

Spänn nu fast arbetsstycket ordentligt och använd ett vasst stämjärn för att rensa urtaget, även kallat förstöt. Håll stämjärnet med den vinklade sidan neråt och stäm ur ganska försiktigt så att du inte råkar hugga bort den yttersta biten.Innan du fortsätter ska trädgårdsgrindens båda tvärliggare göras fast i underlagsbjälkarna.

Mät upp så att du är helt säker på att den övre och den undre liggaren är helt parallella innan du skruvar fast dem i underlaget.Använd långa skruvar – här 100 mm – för att vara säker på att delarna inte rör sig det minsta. Nu ska snedsträvan läggas upp och anpassas.

Hantverkaren markerar upp var han ska vinkelsåga snedsträvan och hur mycket han ska såga av nertill, så att den passar in perfekt i de två urtagen på tvärliggarna. Med hjälp av sticksågen kapar han snedsträvan i vinkel och sågar slutligen av en hörnbit. Han gör likadant i andra änden.

Nu kan snedsträvan placeras in. Knacka den på plats med hjälp av en hammare.För att slippa använda beslag fogar hantverkaren ihop grindens skelett med hjälp av fyra bitar av en 16 mm rundstav. Två hål borras i vardera fogen – upptill och nertill – med hjälp av en 16 mm snickarborr. Hålen borras från varsitt håll. De ska gå minst 4 cm in i godset, gärna ytterligare något. Det är självklart viktigt att hålen inte sitter så att de går ihop med varandra. De ska förskjutas i förhållande till varandra och borras vinkelrätt.

Kontrollera genom att ta ut borren att du kommit in tillräckligt långt. Hantverkaren har sågat till 4 bitar rundstav i längder på 16 cm. Rundstavarna är av obehandlat furuträ, som utvidgar sig när det blir en aning fuktigt. Därmed kan man vara säker på att de sitter fast ordentligt.PU-lim läggs på i hålen och även på rundstavarna innan de knackas på plats. PU-lim bildar skum och utvidgar sig när det torkar. Det ger en kraftig fästförmåga, men man måste komma ihåg att torka bort allt överskjutande lim omedelbart.

Det kan vara svårt att få bort när det härdat ordentligt. Rundstavarna är avsiktligt ett par centimeter för långa. De är lätta att knacka in på plats, även om de är av samma dimension som hålen. De bitar av rundstav som sticker ut är lätta att såga av med hjälp av en handsåg och sedan grindens skelett klart.

Nu ska vi bara klä den med plankor. Vi har valt att klä skelettet med omväxlande breda och smala plankor i 19x100 mm obehandlad furu. Plankorna sågas till så att de passar i längd. Hantverkaren har bestämt att han vill ha 2 cm luft mellan plankorna, eller spjälorna, och markerar därför ut placeringen på tvärliggarna.

Nu ska första spjälan monteras. Alla är tillsågade i samma längd, så att de sticker ut 10 cm över, respektive under, Z-skelettet. Hantverkaren kontrollerar att den första spjälan sticker ut lika mycket på båda sidor – 10 cm. Och att den sitter 7 cm in från kanten. Spjälorna ska skruvas fast med 4x45 mm rostfria skruvar – två uppe och två nere.

Den andra breda spjälan placeras på motsatt sida ända ut i kanten. På så vis går antalet smalare och bredare spjälor jämnt upp. De två första spjälorna håller nu ihop skelettet och därför kan de två underliggande stöttorna lossas. I ena änden fäster hantverkaren en list mellan de yttersta spjälorna. Tack vare listen slipper han mäta och kan bara lägga ut resten av spjälorna mot den så att de alla sticker ut lika mycket. Ett smart knep som gör att arbetet går snabbare. De följande spjälorna monteras till dess alla breda spjälor sitter på plats.

Nu kan de smalare spjälorna läggas mitt emellan de bredare och skruvas på plats. Här räcker det med en enda skruv på var och en av de tre platser där en spjäla ligger an mot skelettet.Slutligen är det bara att lossa listen, varvid grinden är klar för montering.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar