Bygg en praktisk kaninbur av enkla moduler

Här får du beskrivningen till en enkel och praktisk kaninbur som är enkel att demontera och flytta runt. Kaninburen går så klart också enkelt att packa ihop över vintern.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
2.000 kronor

Intro

I den här artikeln bygger vi en enkel och mobil kaninbur som även kan användas som rastgård hela sommaren.

Artikeln vägleder dig steg för steg om hur du förvandlar enkla material som du kan köpa i din lokala bygghandel till sju eleganta ramar som monteras med bladfogar och rymningssäkras med voljärnät.

Bygg kaninbur som är lätt att flytta

Kaninburen består av sju lätta moduler som en person enkelt kan sätta ihop och plocka isär igen. Det betyder att du kan flytta runt kaninburen i trädgården, så att dina vänner med päls får optimala förutsättningar hela dagen.

Förutom själva byggbeskrivningen innehåller artikeln en utförlig materiallista och en detaljerad ritning med mått som du kan få hjälp av.

Instruktion

01
Förbered ramarna 5 Steg

Kaninburen består av sju olika ramar, som var och en har satts ihop av fem delar av sågad regel. Det första steget i projektet är att göra färdigt de 35 delarna till väggar och tak som du behöver. Delarna sågas av 45 x 70 mm hyvlad regel. De fyra väggarna är lika stora och består av likadana delar (A och B). De tre taken är lite större och består av likadana delar (C och D).

Därefter ska delarna förberedas för bladfogar. Det görs med sticksåg, stämjärn och sandpapper. Alla fogar är likadana.

1

Börja med att kapa de olika delarna till väggar och tak (A, B, C, D). Du kan använda en fogsvans eller sticksåg, om du har gott om tid, så att dina snitt blir helt raka. En kap-/gersåg är dock enklast.

2

Markera för bladfogar. På den breda sidan i båda ändar samt på mitten på alla ramdelar (A, B, C, D) ritas en 7 x 7 cm kvadrat. Förläng de tvärgående strecken halvvägs ner på de smala sidorna (här 2,25 cm).

3

Ta bort markerat trä. Använd en sticksåg för att göra de tvärgående snitten på träets breda sida. Såga in till mitten (2,25 cm). Använd ett stämjärn för att ta bort det markerade träet från den smala sidan.

4

Ändfogarna är lättare. I ändarna på väggoch takdelarna (A, B, C, D) behöver du inte stämma ut för bladfogen. Du kan komma åt från änden och därför räcker det med att du sågar bort klossen.

5

Se till att detaljerna stämmer. När du har grovkapat alla fogarna ska du passa ihop delarna. Kolla så att fogarna är rena, annars får du slipa dem med sandpapper.

02
Limma ramarna 4 Steg

När du har förberett bladfogarna är det enkelt att montera ramarna. Som utgångspunkt monteras ramarna endast med trälim, men du kan förstärka fogarna med små skruvar inifrån utan att det syns.

Fogarna görs genom att stryka lim på bladfogens båda sidor som sedan spänns ihop med tvingar. Du kan montera så många ramar på en gång som du har tvingar till. Det viktigaste är att alla fogarna på varje ram görs samtidigt.

1

Ramarna monteras ihop med lim. Stryk trälim på alla ytor som ingår i fogarna. Limmet påförs i ett jämnt lager.

2

Lägg ihop alla fogarna. Placera de långa profilerna (A och C) på ett arbetsbord. Lägg dem på ett par tvärgående lister, så att de ”svävar” 3-5 cm över bordet. Lägg de korta ramdelarna på tvären i fogarna.

3

Spänn fogarna med tvingar. Se till att fogarna är täta när du spänner dem och låt dem torka under tryck.

4

Gör alla sju ramarna innan du fortsätter. De fyra väggarna består av två långa väggramsdelar (A) och tre korta väggramsdelar (B). Takramarna består av två långa takramsdelar (C) och tre korta takramsdelar (D).

03
Sätt voljärnät i ramarna 3 Steg

Endast ramarna stänger inte in en kanin. Därför ska sex av de sju ramarna (fyra väggramar och två takramar) kläs från insidan med voljärnät. Nätet klipps av med en sidavbitare, så att det passar till ramens dimensioner, och fästs med stora klamrar.

Den sista takramen kläs uppifrån med brädor (E) som fungerar som skydd från både sol och sommarregn. Brädorna skruvas på ramen så att de kommer kant i kant med utsidan av den ena långsidan.

1

Klipp ut voljärnätet. Gör sex bitar av voljärnätet som passar till de sex ramarna. Kom ihåg att det är ett par cm skillnad på vägg- och takramarna.

2

Voljärnätet fästs med klamrar. Du kan själv välja att skjuta fast klamrarna med en klammerpistol eller spika i dem. Klamrarna ska vara minst lika tjocka som nätet.

3

Trimma kanten. När du har häftat fast voljärnätet ska kanten trimmas. Klipp av överflödigt nät med en sidavbitare.

04
Montera gångjärn och ribbor 4 Steg

Det sista steget är att göra de sju ramarna färdiga för att kunna sättas ihop till en sammanhängande rastgård.

De sex korta ribborna (F) och den långa (G) kapas och monteras på takramarna. Ribborna ser till så att takramarna inte glider på väggramarna.

Slutligen ska gångjärn monteras på de korta väggramsdelarna. Delarna med tapp ska sitta på utsidan. Gångjärn ska också monteras mellan takramarna där de dock ska sitta på de långa ramdelarna.

1

Kapa först ribborna (F och G). Dela en 2 m lång 25 x 125 mm bräda på längden, så att du får fyra ribbor à 2,5 cm. Kapa ribborna ytterligare på längden, så att du får både de korta (F) och den långa (G) ribban.

2

Ribborna (F och G) skruvas på undersidan av takramarna. De sex korta ribborna (F) skruvas på takramarna så att de fluktar med ramarnas ytterkant. Den långa ribban skruvas på den ram som är klädd med brädor (E).

3

Montera gångjärn på väggramarna. Varje ram ska ha ett par gångjärn på den smala sidan i den ena änden och ett par på den breda sidan i den andra änden. Gångjärnen monteras uppe och nere.

4

Montera gångjärn på takramen. Gångjärnen skruvas fast på den smala sidan av de långa ramdelarna. Du behöver tre gångjärn för att hålla ihop takramarna.

Material

45 x 70 mm hyvlad regel

 • 8 väggramsdelar (A) à 150 cm
 • 12 väggramsdelar (B) à 52 cm
 • 6 takramsdelar (C) à 160 cm
 • 9 takramsdelar (D) à 53 cm

25 x 125 mm brädor

 • 4 takbrädor (E) à 160 cm
 • 6 ribbor (F) à 40 x 2,5 cm
 • 1 ribba (G) à 140 x 2,5 cm

Diverse

 • Voljärnät
 • Klammer
 • Trälim utomhus
 • 8 lyftgångjärn (H)
 • 3 kantgångjärn med lös tapp (J)

Tidsförbrukning

Knappt en helg.

Pris

Ca 2.000 kr.

Svårighetsgrad

Projektet är lätt att ta sig an.

Ritning

Multimedia

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Fördela limmet med en pensel

Video

Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trädgården