Se upp! Skadedjur äter ditt hus ...

För dig är det en bostad, ett sommarhus eller en kolonistuga. Men för ett antal olika smådjur och kryp är det ett skafferi och ett gömställe.

För dig är det en bostad, ett sommarhus eller en kolonistuga. Men för ett antal olika smådjur och kryp är det ett skafferi och ett gömställe.

Konsekvenserna av de objudna gästerna kan vara förödande – men du kan göra mycket för att slippa deras besök.

Läs mer om:

Innehållsöversikt

Musen

Den 7-9 cm långa husmusen är en söt liten rackare …tills du har den innanför dörren. Då blir den en sann plåga: Den letar efter mat i ditt kök, den gräver och gnager i din isolering och ditt virke, och den är inte på något sätt kräsen. Därför tar den också gärna ett bett på dina sladdar, och eftersom den samtidigt bygger bo av papper och annat som den hittar, kan den i värsta fall orsaka en eldsvåda. Uppskattningen är att möss tillsammans med råttor orsakar upp till 10% av alla husbränder.

Profil:
Den gråa husmusen är 7-9 cm lång med en lite kortare svans. Den kan klämma sig genom sprickor på ner till
7 mm. Det motsvarar tjockleken på en tunn penna. Bor du nära skog kan du också få besök av mindre eller större skogsmus, som är 6-15 cm lång, beroende på art, med en något längre svans. Större skogsmus kallas även ”halsbandsmus”.

Bekämpning:
Har du mus i ditt hus så är slagfällor det bästa sättet att fånga dem på. Köp gärna en lite kraftigare modell, så att du kan vara säker på att slå ihjäl musen och inte bara skada den. Se till att utrusta ditt hus med musstopp eller musband i sprickor, t ex under fasadbrädor, där du vill ha ventilation och därför efterlämnar ett hålrum.

Råttan

Kloakens kung är en objuden men dessvärre väldigt vanlig gäst i våra hus, både på landet och i stan. Den kan gnaga igenom i stort sett alla material, och kommer den väl in ger den sig på allt som är ätbart. Samtidigt kan den bära med sig sjukdomar, så en råtta i ditt kök betyder också adjö till alla de livsmedel som den kan ha kommit i närheten av. Dess förmåga att gnaga i allt gör den också till en potentiell anläggare av bränder, precis som musen.

Profil:
En vuxen råtta blir mellan 32 och 46 cm lång med en svans på mellan 17 och 23 cm. Den kan väga allt mellan 140 och 500 gram. Ändå räcker ett hål på ca 24 mm (det motsvarar halsen på en vinflaska) för att råttan ska klämma sig igenom. Råttor förflyttar sig gärna i avlopp och bygger också gärna bon i slänter och liknande.

Bekämpning:
Ser du tecken på råttor ska du alltid kontakta en skadedjursbekämpare via ditt försäkringsbolag. För att råttor inte ska komma upp ur avloppet i eller nära ditt hus, kan du sätta råttskydd i dina avloppsrör och i övrigt täppa igen små sprickor och håligheter som råttor och andra djur kan krypa igenom.

Myran

De flesta myror är förhållandevis fredliga och harmlösa men inte herculesmyran, eller stor hästmyra, som bygger bo i trä… eller rättare sagt: en koloni av tusentals myror bygger bon och gångar i trä. De är nattaktiva och en koloni kan växa sig stor innan husägaren upptäcker det. Kanske först när delar av golvkonstruktionen kollapsar.

Profil:
Herkulesmyran kan bli mellan 5 och 14 mm lång. Den är svart eller mörkbrun på huvud och bakkropp och har mörkbruna känselspröt med ljusare spetsar. Den lever i kolonier med upp till 2-3.000 individer och bygger långa, sammankopplade gångar i träd, telefonstolpar och virke.

Bekämpning:
Du kan inte förebygga ett angrepp från de små, nattaktiva djuren. En enda dräktig myrdrottning kan på kort tid bli till en hel koloni. Är ditt hus angripet, kontakta en skadedjursbekämpare. Delar av det angripna virket måste kanske bytas ut, medan resten kan behandlas med ett träskyddssmedel.

Murbin

Murbin är irriterande om de gnager hål i ditt murbruk. Men egentligen är en vägg som har angripits av murbin nog först och främst ett tecken på att det är dags att börja underhålla ditt hus. Binas naturliga boplatser är kalk- och lerslänter, men de kan också göra sina 5-6 stora hål i ett poröst kalkbruk, bara bruket är tillräckligt mjukt. Och om så är fallet är det ett tecken på att du bör byta det. Låter du bina gnaga tillräckligt länge kommer din tegelvägg att falla sönder med tiden.

Profil:
Det lilla murbiet är med sina 7-9 mm inte särskilt skrämmande. Det kan visserligen sticka men är inte speciellt aggressivt. Du kan skilja det från andra bin på den gråsvarta färgen och de ljusa ringarna på bakkroppen. Den lever naturligt i kalk- och lerslänter, där det borrar hål och bygger bon till sina larver.

Bekämpning:
Murbin kan bekämpas med insektsgift, men om du på våren eller hösten kratsar ut de gamla fogarna och fyller dem med nytt, starkt murbruk, behöver du inte använda gift – samtidigt som du förlänger husets livslängd och förbättrar isoleringsförmågan.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skadedjur