Starkt tak på din villa

Takskivor av fibercement kan läggas på alla småhus och är ett spännande alternativ till tunga takpannor av tegel eller betong. Skivorna finns i en mängd varianter och läggs snabbt. Gör du det själv sparar du mycket pengar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
23.000 kronor

Intro

Har du lyft blicken och kollat ditt tak nyligen? Oavsett vilken beläggning det har, så är det viktigt att du checkar det regelbundet och lagar de skador som har dykt upp.

Gör du inte det är risken stor att du måste lägga om hela taket. Här följer vi arbetet på en villa där de gamla betongpannorna byttes ut mot lite större skivor av fibercement, som är ett mycket starkt material.

Instruktion

01
Förberedelser 5 Steg

Takläggningen är inte särskilt svår men den kräver att du är noggrann. Minsta lilla skevhet vid ena gaveln syns mycket tydligt vid nästa gavel för felet blir större ju längre avståndet är.

Läkten har lagts enligt anvisningar av fibercementskivornas tillverkare.

Vi börjar med vindskivebeslag av aluminium längs bägge gavlarna. De kostar förstås en del men är värda varje krona eftersom de ser till att det blir absolut tätt mot vindskivorna och de är bra utgångspunkter för läggningen.

När profilerna har satts fast är det viktigt att kolla att taksidorna är vinkelräta. Markera sedan på läkten för skivorna.

1

Vindskivebeslagen monteras på vindskivorna. Bottnen på profilen ska sticka ut lite i hängrännan så att vattnet rinner bort från taket. Om det inte finns något takfotsplåt på taket ska profilen sticka ut 55 mm i hängrännan.

2

Det första profilen pressas ner över vindskivan och skruvas fast på varje läkt. Nästa profil ska överlappa den undre. Lägg märke till att man använder olika vindskivebeslag till höger resp. vänster sida på taket.

3

Har taket räta vinklar? Vindskivan ska helst sitta i 90 graders vinkel mot takfoten på båda sidorna. Sätt ett märke 3 meter upp på vindskivan och 4 meter ut på takfoten. Om det är exakt 5 meter mellan punkterna är taksidan vinkelrät.

4

Sätt kontrollmärken på läkten. Mät längs takåsen och takfoten. Sätt märken en tredjedel av takbredden in från de två vindskivorna. Rita sedan streck mellan punkterna med hjälp av en snörslå så att du får lodräta stödlinjer för takskivorna.

5

Ett tätningsband på ovansidan av vindskivebeslaget ser till att det inte kan tränga in yrsnö och regn mellan profilen och takskivan. Bandet monteras så att dalen i den första vågen på skivan hamnar ovanpå det.

02
Första raden 7 Steg

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när den första raden läggs, för om den hamnar rätt så hamnar de följande raderna nästan alltid exakt där de ska.

Det är en fördel att göra en prov­ läggning av ett antal takskivor innan du går vidare för då vet du om de går jämnt upp eller ej.

Lägg två skivor på höjden och fyra ski­ vor i bredd. Mät avståndet från toppen på den första vågen till den sista vågtoppen. Dividera sedan med fyra så vet du hur stor täckbredden är för varje skiva. Då kan du räkna ut var du ska starta och var du ska sluta. Sista skivan ska ha minst tre hela vågor. Den första skivan ska vara av den typ som inte har snedsågats.

1

Tryck fast en skumremsa på skivan så att den hamnar längs den övre raden märken som finns på skivan. Sätt på den från vänster mot höger och låt den vara 20 cm för lång. Vik ihop överskottet så att det blir dubbelt.

2

Nästa skiva måste sågas innan den kan läggas på plats. Den ska nämligen bara sakna ett hörn liksom de övriga skivorna som ligger mot gaveln. Markera på skivan genom att lägga en fabrikssågad skiva ovanpå.

3

Lägg skivan på plats. Den undre kanten på skivan ska ligga längs de nedre anslagsmärkena på den undre skivan. Se upp så att du inte skadar tätningsbandet på den första skivan.

4

Skruva fast skivorna. Skruvarna fästs i de förborrade hålen i den tredeje vågen från höger och den andra från vänster. Om skivan inte är förborrad borrar du 8 mm hål. Dra i skruven så formar brickan sig efter vågen.

5

Fortsätt med den tredje och fjärde skivan. Innan varje skiva dras fast ska den nedersta montören kolla riktningen. Han kan stå på ställningen och kolla längs en våg uppåt att vågorna ligger i rak linje. Lossa annars en skruv och justera skivan lite.

6

Den översta skivan måste sågas för att bli lagom lång. Eftersom vi senare ska ha en halvrund takås ska skivorna ha hela kanter bortsett från i det nedre högra hörnet. Kapa skivan 1-2 cm från nockregeln.

7

Lägg den översta takskivan på plats och skruva fast den. Nu är du klar med den första raden och kan fortsätta med nästa.

03
Andra raden 5 Steg

Nu kan du börja på den andra raden och återigen ska du lägga en skiva med hela kanter. För att det ska se snyggt ut måste du såga bort det övre vänstra hörnet.

Efter sågning så blottas ju kanten och för att skydda skivan så ska kanten målas. Var noga när du målar för små misstag och slarv syns tydligt när man står på marken.

Det är viktigt att fortlöpande kontrollera att takskivorna ligger som de ska. Se efter att de ligger i rak linje när du står på ställningen ch tittar upp längs taket.

1

Den första skivan har hela kanter men övre vänstra hörnet ska sågas bort. Använd en fabrikssågad som mall. Tryck ner den lilla tätningslisten i skarven mellan skivorna.

2

Fortsätt uppåt och använd fabrikssågade skivor som också är förborrade. Var mycket noga med att lägga skivorna rätt, att täta med tätningslist och att skruva fast dem rätt.

3

Justera takskivorna så att de passar runt skorstenen. Lägg skivorna med 1-2 cm avstånd till putsen på skorstenen. Var noga med att skruva fast alla skivor runt skorstenen. Borra nya hål om det bir nödvändigt.

4

Tvätta bort sågspån från skivorna. Om du låter spånen ligga kvar bränns de fast på skivorna och fördärvar utseendet på dem. Ha därför en spann med vatten och en trasa till hands.

5

Se till att lägga skivorna rakt åt båda hållen. Kolla hela tiden riktningen nerifrån. Bli inte irriterad om det tar en stund att få tätt mellan skivorna och att justera dem lite i sidled. Kontrollmät från gaveln in till kanten på den senaste raden.

04
Sista raden 2 Steg

Till den sista raden ska du återigen använda skivor utan sågade hörn. De hörn som ska bort tar du med cirkelsåg.

Skivorna i den sista raden ska sågas till i bredd så att de passar i storlek.

När du mäter bredden ska du alltid mäta från toppen av den sista vågen på föregående skiva till det ställe där den nya skivan ska sluta.

För att du ska kunna lägga skivorna och sedan skruva fast dem är det nödvändigt med en takstege eftersom du helst inte bör gå på de färdiga skivorna (även om de ska tåla belastningen).

1

Mät och markera på skivvan var den ska kapas. Skivan ska vara så bred att den slutar lika tätt på vindskivan som den första skivan på den andra sidan av taket.

2

Skruva fast takskivan i den näst sista vågen på föregående skiva. Du får inte borra ner i vindskivebeslaget eftersom det ska rinna vatten där, för med hål i profilen tränger vattnet in i taket.

05
Takåsen 7 Steg

När takskivorna har lagts på båda taksi-dorna ska arbetet avslutas längs takåsen. Här använder vi oss av koniska nockski-vor men det finns andra möjligheter. Du väljer efter smak och behag.

Nockbandet har en perforerad gummisida för bägge sidorna av taket. Det är för att det ska kunna komma in luft i takkonstruktionen.

Tala med leverantörens ingenjörer om vilka ventilationskrav som ställs på din villa och hur du kan uppfylla dem.

Kom ihåg att du ska täta mellan nock-skivorna så att det inte kommer in yrsnö.

1

Börja med en profil som ska täta vid gaveln. Rita av nockregelns profil på plasten och såga sedan till den med fogsvans så att den passar.

2

Lägg nockprofilen och en nockskiva på nockregeln så att delarna ligger som de ska. Om de inte passar har du chans att finjustera. Ta sedan bort delarna.

3

Tryck fast nockbandet. Det är 36 cm brett och av perforerat gummi som ser till att ventilera takkonstruktionen. Längs kanten är bandet veckat. Fäst det först på nockeregeln och sedan på skivorna. Ta en sida i sänder.

4

Lägg nockprofilen och en nockskiva på plats. Vänd nockskivan så att den bredaste änden är närmast gaveln. Justera placeringen och skruva sedan fast den yttre änden.

5

Lägg ett antal nockskivor på plats om det inte blåser för mycket (då kan de blåsa ner!). Justera dem så att de ligger snyggt på rad. Täta mellan i vare skarv med skumtätningslist.

6

Kapa nockskivorna runt skorstenen och vid den andra gaveln. Planera jobbet så att du inte måste avsluta med en liten skiva. Ändra i så fall överlappningen på skivorna så att det ser snyggt ut hela vägen.

7

När nockskivorna ligger som de ska och du har lagt tätningsband i varje skarv, skruvar du fast dem i överlappningarna - 2 cm från kanten. Dra inte åt skruvarna för hårt för då är det risk att skivorna vrider sig lite.

06
Taksteg 3 Steg

Arbetet avslutas med att montera taksteg så att sotaren kan komma upp till skorstenen utan att behöva använda många stegar. Då slipper du också slitage från stegar på taket.

Takstegen kan du beställa tillsamman med taket. De skruvas fast genom takskivorna och ner i läkten. Det är en diskret lösning som gör det lätt att komma upp på taket.

Använd samma skruvar till stegen som du har använt till takskivorna.

1

Skruva fast det nedersta steget på den nedersta läkten. Förborra med universalborr. Skruvarna ska gå ner genom steget och toppen på varje våg.

2

Sätt ett taksteg i varje överlappning mellan två takskivor och ett steg i mellanläkten mitt på en takskiva.

3

Nu håller taket antagligen i 40-60 år och de första 15 åren omfattas det av en garanti.

Material

• Takskivor B6S 1220 mm FK
• Konisk nockskiva, 480/190 mm
• Nockband i 5 m rullar
• Nockprofil mot gavel, 48/19
• Takskruvar
• EPDM-brickor, 10 x 3,5 x 2 mm
• CL-SW 4,5 x 41 mm skruvar
• 16 plastklossar B6 med ventilation
• PVC-skumtätning, 4,5 x 9 mm
• Cembrit taksteg
• Reparationsfärg

Dessutom:
• Vindskivebeslag, vänster, blank aluminium
• Vindskivebeslag, höger, blank aluminium

Specialverktyg

• Cirkelsågklinga för fibercement
• Borr- och skruvtillbehör
• Ställningar
• Fallskydd och linor

Tidsförbrukning

Du bör reservera 2 hela semesterveckor till projektet och skaffa en medhjälpare.

Pris

Cirka 23000 kr.

Svårighetsgrad

Det är en fördel om du har erfarenhet av byggprojekt, men om du följer tillverkarens läggningsanvisningar så klarar du av det.

Ritning

På denna enkla skiss ser du hur takskivorna ska sågas. De röda i mitten är fabrikssågade och saknar två hörn. De gröna sågar du enligt skissen. Använd en fabrikssågad som mall för att få samma storlek på de bortsågade hörnen.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Takplåt