Lägg takshingel

Vill du ha ett tak som både ser spännande och snyggt ut kan du använda shingel. Takläggaren visar här hur man lägger det.

Takshingel kan läggas antingen direkt på kryssfanérskivor eller ovanpå befintlig takpapp. Längs takfoten ska man lägga en remsa ytpapp. Takläggaren börjar med att markera.

Först tar han ut mitten på taket och mäter sedan 50 cm, eller motsvarande en halv shingel, åt ena sidan. Samma markeringar sätts av i taknocken. De fyra markeringarna förbinds parvis med hjälp av en snörslå så att man får två parallella streck.

Vid takfoten markerar takläggaren 2 cm upp längs vardera kortsidan och slår ett streck mellan dem med snörslån. Den första shingelremsan läggs nu upp mitt på taket, och takläggaren ser till att remsans botten ligger i linje med det vågräta strecket längs takfoten.

Sedan spikas shingeln fast i taket. Det ska fästas spik i sidorna, samt ovanför de två urklippen. Se till att spikarna hamnar så att de döljs av efterföljande shingelplattor.

Nästa remsa shingel läggs an mot den första och den spikas fast på samma sätt. I fogarna hamnar det med andra ord två spikar precis intill varandra. Ute längs takets sidor finns det inte plats för en hel remsa shingel, så här skär takläggaren helt enkelt bort den överskjutande delen.

När första raden ligger markerar takläggaren för följande varv. Takläggaren mäter avståndet från remsans botten till urklippet. Remsorna ska läggas så att shingelns underkanter ligger i linje med botten av urklippet på den underliggande shingeln.

Nu avsätts måtten längs taket hela vägen upp till nocken. Takläggaren markerar sedan med snörslån vid varje markering. Nästa varv med shingel ska läggas mot det andra strecket, som är förskjutet 50 cm i förhållande till mittlinjen.

Således förskjuts varje varv med en halv shingel, vilket ger ett vackert mönster. Därpå arbetar takläggaren sig åter ut mot sidorna.I det tredje varvet börjar takläggaren återigen från takets mittlinje.

Alltså förskjuts bara vartannat varv. Shingel är ett enkelt och vackert alternativ till vanlig tjärpapp. Och om du monterar den enligt takläggarens anvisningar får du snabbt lagt ett tak som du kan ha glädje av i många år.

LÄS OCKSÅ: Bygg själv förråd med tak av shingels

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Takpapp