Så lägger du shingel av takpapp

Shingel av takpapp är en riktigt snygg lösning. De är utskurna i mindre stycken med “tungor”, som gör dem mer lätthanterliga att arbeta med än vanlig takpapp. De kan både användas till ett nytt tak och till att renovera ett gammalt takpappstak. Shingel finns i många olika färger och former.

Lägg shingel av takpapp

LÄTT: De små modulerna är lätta att hantera. De är självhäftande och spikas bara fast.

SHINGEL AV TAKPAPP: SÅ GÖR DU PÅ TAKYTORNA

1. Om du inte har aluminiumtakfotsbeslag längs takets kanter, börjar du med att montera sådana. De förhindrar att vatten tar sig in under takpappen och att takkonstruktionen förstörs.

2. Den första shingelradens ovankant markeras på taket. Se till att flikarna räcker hela vägen ut över takfoten. Därefter dras parallella streck upp på taket med en meters mellanrum.

3. Mitt på taket, vinkelrätt mot takfoten, ritas en hjälplinje. Både hjälplinjen och den horisontella linjen ska användas till att rätta in de enskilda shingelraderna efter.

4. Första raden spikas fast med två pappspik i varje ände. Innan raden med takpapp läggs på, ska du komma ihåg att ta av folien på baksidan, så att den fäster i underlaget.

5. Takpappsraderna ska limmas och spikas fast i trekantslister, som skruvas fast längs gavlarna. Listerna får regnvattnet att rinna nedåt i stället för att rinna i sidled från taket.

6. Andra raden läggs förskjutet ovanpå den första, så spetsen på den övre fliken går i linje med botten av den nedre fliken. Spikarna placeras i sidorna och i nederkant av flikarna.

SHINGEL AV TAKPAPP: SÅ GÖR DU TAKÅSEN

1. Skär till den övre raden av shingel, så den linjerar med takåsen. Den ska skäras så att det är ett par centimeters avstånd – annars kommer raderna att "kollidera" i mitten.

2. Stryk taklim på åsen och ut vid trekantslisten. Lägg sedan på den första nockplattan. Därefter spikas pappen fast i hörnen.

3. Pappen böjs ner längs båda takytorna. Har pappen inte blivit mjuk av solen, kan den mjukas upp med en fön eller liknande. Det gör den mycket lättare att arbeta med.

4. Bitarna spikas i hörnen. Därmed täcks de av nästa nockplatta, som läggs med en liten överlappning på ett par centimeter.

Shingel av takpapp: Färger och typer

Shingel finns i många olika färger och former, och med skuggning som ger en speciell effekt. Utbud och utseende varierar från fabrikat till fabrikat. Oavsett vilken typ man väljer, består de av takpapp i bitar med cirka 100 centimeters bredd, där det sitter skurna flikar. Bitarna är självhäftande på baksidan, men ska säkras ytterligare med ett par pappspikar. När bitarna läggs med överlappning, kommer spikarna döljas av nästa rad, och taket blir helt tätt.

Typer av shingel av takpapp

Shingel av takpapp med skugga

Shingel av takpapp utan skugga

Shingel av takpapp med "Skiffer"

Shingel av takpapp med tungor

Läggmönster: Förskjutna rader

Shingelraderna ska läggas förskjutet (på fackspråk kallas det förband) med en halv “tunga”. Detta ser inte bara till att resultatet blir snyggt, utan också att ytan blir helt tät. Man börjar alltid nerifrån, vilket gör att den nedersta raden delvis täcks av nästa rad.

LÄS OCKSÅ: Bygg själv förråd med tak av shingels

Spikarna, som raderna ska fästas med, ska placeras så att de täcks av nästa rad. Detta görs också för att garantera att taket blir tätt.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Läs mer om takpapp

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Takpapp