Värmepump: Välj rätt

Det finns mycket pengar att spara genom att effektivisera uppvärmningen med en värmepump. Men långt ifrån alla värmepumpar kan ersätta en gammal panna. Se här vad du ska välja - och om det lönar sig.

Att välja värmpump kräver kunskap. En luft-vatten-värmepump är t ex betydligt mycket dyrare än en luft-luft-värmepump – men det går inte att jämföra de båda. Den ena kan i praktiken ersätta din nuvarande panna och ge dig varmt vatten till element, golvvärme och dusch. Den andra sorten kan bara värma upp ditt vardagsrum.

Ändå kan båda sorternas värmepump vara relevanta. Det bero helt på ditt hus, ditt behov och din ekonomi.

Här får du beskrivningen av de två sorternas värmepumpar: luft-luft och luft-vatten. Och du får svar på en rad av de frågor som du säkert saknar svar på, om du funderar på att slå till.

Luft-vatten: värme till hela huset – och varmt vatten i duschen

Om du letar efter en värmepump till ditt vattenburna uppvärmningssystem, så ska du välja en luft-vatten-värmepump. Den kan producera upp till fem gånger mer energi än vad som tillförs från elnätet, så grovt räknat blir uppvärmningskostnaden högst en femtedel jämfört med den för direktverkande el.

Värmepumpen använder utomhusluften för att värma vatten. Vattnet kan sedan skickas vidare till golvvärmeanläggning, element och för uppvärmning av varmvattenberedaren. Det krävs alltså ett vattenburet värmesystem, men då får du också en allt-i-ett-lösning, precis som med t ex en gammal oljepanna.

En värmepump genererar inte lika hög värme som t ex en oljepanna, så ditt hus ska helst vara välisolerat för att kunna hålla värmen, och risken är att du måste byta elementen mot mer effektiva sådana. Har du golvvärme är det en klar fördel, eftersom värmepumpen då inte behöver leverera riktigt lika varmt vatten som till element.

Räkna med att en luft-vatten-värmepump inklusive montering går på minst 150.000 kronor om du bor i en vanlig villa. Behöver du nya element eller ska installera golvvärme i samband med installationen, så tillkommer det och kan komma att kosta lika mycket.

Luft-luft: värme i ett rum

Ska du bara komplettera med billigare uppvärmning av ett rum eller en mindre del av bostaden, eller letar du efter ett billigare sätt att värma upp sommarstugan än elelementen? Då kan en luft-luft-
värmepump minska din uppvärmningskostnad rejält.

Det tydligaste exemplet är kanske sommarstugan med elelement: När ett element förbrukar en kilowatt el från elnätet, levererar den exakt en kilowatt värme. Värmepumpen ger däremot från två och en halv till lite mer än tre kilowatt i form av varmluft. Pumpen är alltså två-tre gånger effektivare (eller billigare i drift).

Dessvärre blåser den bara ut varm luft på ett ställe, nämligen i det rum där innedelen med fläkten sitter. Du kan köpa luft-luft-värmepumpar med dubbla innedelar, men det är dels dyrare dels löser det inte utmaningen att värma ett helt hus.
Och så kan den inte värma vatten. Du måste alltså även i fortsättningen värma ditt tappvatten med el, gas, olja eller vad du nu har. Så den gör med andra ord bara en del av det som din panna gör idag.

Priset på en bra luft-luft-värmepump till t ex sommarstugan ligger på ca 20.000-25.000 kronor inklusive installation, men du kan få modeller för både halva priset och det dubbla.

4 frågor om värmepumpar

Varför är verkningsgraden viktig?
Verkningsgraden berättar hur många kilowatt energi som värmepumpen kan leverera för varje kilowatt som den tillförs via elnätet. En effektiv luft-vatten-värmepump bör ha en årsverkningsgrad nära 5.

Hur mycket får den låta?
Ljud är ett ofta förbisett problem: Föreställ dig ett villakvarter där alla har en värmepump som låter i trädgården. Det blir inte mycket till lugn och ro på terrasserna. En tystlåten luft-vatten-
modell kan komma ner på 50-55 dB, medan en luft- luft-pump låter lite mer, ofta 55-60 dB för de tystaste modellerna.

Får jag själv installera värmepumpen?
Nej. Ihopkopplingen av systemets ute- och innedel kräver en installatör. I praktiken är det enklast att köpa värmepumpen via en installatör, som då också blir den som ska göra installationen.

Ska pumpen servas regelbundet?
Ja. Många tillverkare rekommenderar att värmepumpen servas vartannat eller vart tredje år av en auktoriserad installatör. Dessutom bör du dammsuga filtret i innedelen så ofta som en gång i månaden.

6 frågor om Luft-vatten

Kan jag ha värmepump även om jag inte har golvvärme?
En luft-vatten-värmepump är mer effektiv ju mindre den måste värma upp vattnet. Golvvärme kräver lägre temperatur än element, så det kan vara en fördel att ha golvvärme. Men med effektiva element fungerar det alldeles utmärkt. Det kan dock betyda att du ska passa på att byta ut ett eller alla element.

Hur mycket sparar jag?
En värmepump är billig i drift, oavsett om det är luft-luft, luft-vatten eller kanske jord- eller bergvärme. Inbesparingen beror i hög grad på din nuvarande uppvärmningskälla. Oavsett vilken du har idag så ska du tänka på att värmepumpen får ut upp till fem kilowatt av en tillförd kilowatt. Erfarenheterna visar att den årliga inbesparingen hamnar på tusentals kilowatt, och ännu mer om du byter från en riktigt ineffektiv till en supereffektiv uppvärmning.

Kan värmepumpen värma upp ett gammalt hus?
Om det gamla huset är dåligt isolerat kan det vara en utmaning. Men oavsett värmekälla bör du börja med att tilläggsisolera om huset är dåligt isolerat, eftersom det alltid är den åtgärd som betalar sig bäst i längden.

Var kan jag placera utedelen?
Utedelen ska stå så nära innedelen som möjligt, som den ju ska anslutas till. Du bör dock ha 20-40 cm avstånd till väggen för att undvika att vibrationer fortplantar sig i huset. Tänk också på att utedelen inte ska hamna precis under sovrumsfönstret, där ljudet kan vara speciellt störande. Och så ska du naturligtvis tänka på grannarna, så att de inte kan bli störda av ljudet från värmepumpen.

Hur stor ska pumpen vara?
Modellberäkningar visar att en 140 kvm stor villa från 1960- eller 70-talet kan ha ett energibehov på 7,5 kW. Här kan en värmepump på 6,2 kW värma upp huset. Värmepumpens storlek beror med andra ord på husets energibehov. Låt leverantören eller installatören räkna ut det i ditt konkreta fall.

Vad kostar det?
Priset beror enkelt sagt dels på husets (och därmed pumpens) storlek, dels på om något måste ändras på husets värmeanläggning i övrigt, t ex nya element. Räkna med cirka 150.000 kronor för en vanlig 1,5-plansvilla på omkring 150 kvm.

5 frågor om luft-luft

Hur stor ska värmepumpen vara?
Det krävs en konkret beräkning för att hitta rätt storlek till just ditt hus. Det kan installatören hjälpa dig med. En luft-luft-värmepump kan oftast täcka 70 procent av uppvärmningsbehovet. Sedan får elelement eller vedkaminen stå för resten.

Hur många rum kan den värma upp?
En kraftfull värmepump kan mycket väl värma upp fler rum än det där innedelen sitter. Men det kräver att dörrarna är öppna in till de andra rummen. Du kan köpa en luft-luft-värmepump med flera fläktar, så att du kan värma upp en större del av huset. Men det är naturligtvis dyrare.

Vad kostar det?
Värmepumpar finns från cirka 12.000 kronor och upp till det fyrdubbla. Priset beror i hög grad på hur stor yta, och volym, den ska värma upp, men även på kvalitet, märke och extrafunktioner.

Hur mycket sparar jag på uppvärmningskostnaden?
Din inbesparing beror på en lång rad faktorer, inte minst ditt hus värmebehov. Men om du byter ett element som kan leverera en kilowatt värme för varje kilowatt el som den tillförs mot en värmepump som skapar 4-5 kilowatt värme av samma mängd el, så är det så klart väldigt stor inbesparingspotential.

Hur långt kan ute- och innedelen sitta från varandra?
En tumregel är att ute- och innedelen inte bör sitta längre än sju meter från varandra. Annars försvinner för mycket energi på vägen. Ju närmare desto bättre – men du ska naturligtvis också ta hänsyn till t ex ljudnivån:
Du vill knappast ha utedelen stående precis utanför ditt sovrumsfönster.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Värmepump