Få värme i hela huset med värmeflyttare

Du sparar pengar och förbättrar inomhusklimatet med en värmeflyttare, som flyttar värmen från kaminen runt om i huset. Se hur det fungerar och hur du installerar en anläggning.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En helg
Pris
8.000 kronor

Intro

Hela huset får glädje av värmen från vedkaminen när du installerar en anläggning med värmeflyttare: ett enkelt rörsystem som drar varm luft längs med taket och bort till utrymmen i andra delar av huset. Den varma luften trycker tillbaka den kalla luften till vardagsrummet och kaminen, och på så sätt cirkuleras luften runt i huset medan den gradvis värms upp.

Värmeflyttare kan köpas som färdiga paketlösningar, där du får allt som behövs för det antal rum du vill flytta värmen till. Ett komplett paket värmeflyttare med allt du behöver för att flytta värmen kostar ca 7000-8000 kr. Du kan själv montera och installera rören, men anslutningen av el bör du låta en elektriker göra.

LÄS OCKSÅ: IR termometer – mät temperaturen överallt

Köp ett färdigt system

Det är så klart extremt stora skillnader mellan hus. En del är kvadratiska, andra avlånga med vinklar, en del har källare och andra har flera våningar. Eftersom du vill vara säker på att få den riktigt optimala lösningen är det bra att de flesta värmeflyttarpaket består av utbyggbara system med stor kapacitet.

System likt detta finns bl.a. hos ventilationsbutiken.se, och där kan du välja mellan två olika typer av värmeflyttarpaket.

Systemen hos ventilationsbutiken.se kostar ca 7 000- 8 000 kronor. Enda skillnaden mellan dem är att i sats nr 1 levereras en tystgående isolerad kanalfläkt med lite högre luftkapacitet, och i sats nr 2 en enklare oisolerad kanalfläkt.

Klicka på siffrorna på bilden här nedan och läs om hur värmeflyttare fungerar.

  1. VEDKAMIN: När kaminen tänds, värms luften upp och stiger uppåt.
  2. FRÅNLUFT: Den varma luften sugs in och trycks ner genom systemet.
  3. RÖRSYSTEMET: Löper längs vinden. Skickar luften framåt och fördelar värmen till de kalla rummen.
  4. CIRKULATION: Det är viktigt att luften kan röra sig. Det är därför nödvändigt att ha dörrarna lite på glänt, eller att det finns viss luft mellan dörrens övre och nedre del, och karmen.
  5. FÖRMINSKNING: Genom att gradvis smalna av rörsystemet tvingas luften att fördela sig ut i alla de kanaler som systemet består av.
  6. TILLUFT: Den varma luften trycks ut ur rören och ner i de kalla rummen.

Så installeras systemet

För att uppnå bäst resultat med ditt nya värmeflyt-tarsystem gäller det att vara väl förberedd.

Även en komplett anläggning, som det gör-det-självpaket som ventilationsbutiken.se erbjuder, kräver att man mäter upp de långa rören och sågar till dem enligt mått - mått som du själv tar.

Ett bra tips är att börja med att montera frånluftsröret ovanför kaminen och sedan anpassa rören, allt eftersom monteringen fortskrider. Skär alltså INTE allihop i förväg, utan ta dem en efter en.

Instruktion

01
Hål i taket 3 Steg

Det kan kännas oroväckande att såga genom innertakets många lager, men det är inte så besvärligt och farligt som det låter. Du behöver bara veta hur du tar dig an uppgiften.

Vill du vara helt säker på att inte råka såga rakt i en bjälke, kablar och andra vitala delar, så ska hålen borras uppifrån vinden. Här kan du lätt se om det finns tillräckligt med utrymme.

Ta en titt under isoleringen till värmeflyttare 1

Ta en titt under isoleringen uppe på vinden. Finns det tillräckligt med plats för röret, eller är du för nära en bjälke?

Borra med en träborr ner genom taket 2

Borra med en träborr ner genom taket, när du har hittat en lämplig plats att borra i.

Borra hålet till värmeflyttare med en hålsåg 3

Borra hålet med en hålsåg av rätt storlek. Hålets diameter ska passa till både tilluftsdon och frånluftsdon.

02
Skär till rören 3 Steg

När du ska montera värmeflyttare, oavsett om du har köpt ett paket eller om du har skräddarsytt de olika delarna, kommer du behöva såga till alla raka, långa rör. Det är enklast att såga med en vinkelslip och den finaste skivan du kan hitta.

Markera måttet för hur långt röret till värmeflyttare ska vara 1

Markera måttet för hur långt röret (B) ska vara.

Vik ett A4-ark om röret till värmeflyttare och gör en markering 2

Vik ett A4-ark om röret (B), och gör en markering. Är det ett mycket tjockt rör kan du tejpa ihop två A4-ark.

Såga av röret till värmeflyttare med vinkelslipen 3

Såga av röret (B) med vinkelslipen medan du håller fast det hårt. Fila till sist rörets vassa kanter.

03
Montera rören 3 Steg

Ventilationsnipplarna används när du ska sätta ihop de långa och raka rören. Alla skarvar (+ böjar) är i behov av en flat gummipackning, som hjälper till att göra systemet helt tätt. Om du applicerar lite silikonolja på packningarna glider det hela mycket lättare.

Spruta lite olja på de svarta packningarna till värmeflyttare 1

Spruta lite olja på de svarta packningarna, som sitter inne i ventilationsnipplarna (L), innan du sätter ihop rören.

Massera nipplen på plats mellan två rör till värmeflyttaranläggning 2

Massera nipplen (L) på plats mellan två rör (B). Se upp för de vassa kanterna.

Ge varje skarv till värmeflyttaranläggning tre självborrande skruvar 3

Ge varje skarv tre självborrande skruvar. Fördela dem runt om röret, så att du säkert vet att konstruktionen håller.

04
Montera rörfästen 3 Steg

För att rören inte ska ligga löst uppe på vinden ska de monteras i en typ av hållare, även kallade fästen. Dessa skruvas fast på reglarna, rören läggs sedan ner i dem, och till sist fixeras rören i sina fästen med ett par självborrande skruvar.

Skruva fast fästena till värmeflyttaranläggning på reglarna med spånskruvar 1

Skruva fast fästena (J) på reglarna med spånskruvar. Se upp så att du inte skär dig på de vassa kanterna.

Lägg ner rören i fästena til värmeflyttaranläggning 2

Lägg ner rören (B) i fästena (J). Fästena finns i tre storlekar så de passar med de tre olika tjocklekarna på rören.

Skruva ihop med en självborrande skruv genom hållare och rör til värmeflyttare 3

Skruva ihop med en självborrande skruv genom hållare (J) och rör (B) från båda sidor.

05
Montera kanalfläkten 3 Steg

Hjärtat i systemet, kanalfläkten, monteras mellan två av de stora, raka rören. Här ska du vara noga med att fläkten INTE får kontakt med några av rören - sker det, kommer bullret nämligen kunna fortplanta sig och förstärkas genom systemet. Därför fästs kanalfläkten mellan rören med två gummiklamrar.

Den första montageklammern skruvas om röret till värmeflyttare, så dess ena halva är fri 1

Den första montageklammern (D) skruvas om röret (B), så dess ena halva är fri.

Spänn fast kanalfläkten i montageklammern till värmeflyttaranläggning 2

Spänn fast kanalfläkten (E) i montageklammern (D) - kom ihåg att vända den rätt och med kabellådan överst.

Spänn fast den andra montageklammern till värmeflyttaranläggning 3

Spänn fast den andra montageklammern (D). När fläkten är monterad låter du en elektriker ansluta den.

06
Isolera rörsystemet 3 Steg

Det vi absolut vill undvika är att värmen förflyttar sig till vindsutrymmet och bara ”försvinner”. Därför ska systemet isoleras. Vi rekommenderar, i den mån det går, att man trycker ner rören i den befintliga isoleringen och förseglar med isoleringsskivor. Du kan också använda en alu-matta att linda runt rören.

Skär till isoleringen till värmeflyttaranläggning 1

Skär till isoleringen, så den passar runt om rören och de övriga delarna.

Vik isoleringen runt rören till värmeflyttaranläggning 2

Vik isoleringen runt rören, och tejpa fast den med alutejp. Förslut alla skarvar med tejp.

Packa in värmeflyttarsystemet i isolering 3

Packa in systemet i isolering. Det är viktigt att du fortfarande lätt kan nå filterboxens lucka och kabellådan.

07
Se hur du monterar systemet 11 Steg

1

Det bästa stället att placera utsugningsventilen är faktiskt precis ovanför braskaminen. Rita en cirkel i taket för ventilen och såga ut hålet med elektrisk sticksåg.

2

Skruva först fast en monteringsram på det rör som skall gå genom taket och stick sedan upp röret. Det finns hål i ramen för de skruvar som skall hålla delarna på plats.

3

I monteringsramen sätter du fast en ny ram - det är själva ventilen. Den skjuts in i ramen, vrids ett kvarts varv och sitter sedan på plats.

4

Du bestämmer hur mycket luft som skall passera genom ventilen genom att snurra tallriken tills luftspalten blir lagom stor.

5

För att kapa ett rör vinkelrätt tejpar du ihop två papper och virar dem runt röret med parallella långsidor. Dra ett streck längs papperskanten med tuschpenna.

6

Rören kapas med vinkelslip med metallkapski-va och det görs utomhus på grund av brandfaran. Används skyddsglasögon, handskar och hörselskydd. Släta till kanterna med en fil.

7

För att man skall få täta skarvar är alla kopplingar försedda med en eller två gummipackningar. Du kan ev. låsa rören med ett par självborrande och gängskärande skruvar.

8

Röret från vardagsrummet kommer upp genom taket till höger och går till en fläkt. Denna kompletteras med en ljuddämpare på vardera sidan. Röret fortsätter sedan till de olika inblåsningsventilerna.

9

För att rören inte skall böjas mellan de olika hålen så vilar de på specialbeslag, som du ev. kan palla upp på beslag, så att rören inte »krockar» med andra installationer.

10

För att undvika kondensproblem är det viktigt att rören isoleras eller placeras i uppvärmda utrymmen. Här läggs två 50 mm mattor runt röret. Skarvarna tätas sedan med alu-tejp.

11

En snabb och enkel isolering är särskilda strumpor, som du lätt kan trä över rören. Det kan vara en fördel där det är svårt att isolera på annat sätt.

08
Så fungerar systemet 13 Steg

Kanalfläkten sitter i mitten av rörsystemet och drar upp den varma luften från vardagsrummet och leder ut den till de kalla rummen.

Ett värmeflyttarsystem består av:

Ett komplett värmeflyttarsystem består av många smådelar. Det är rör i olika dimensioner, montageklamrar, övergångar, ljuddämpare, fläkt och så vidare. Men trots att systemet kan kännas ogreppbart när du får hem det, är detta gör-det-självpaket faktiskt inte svårare att sätta ihop än legoklossar.

A: T-RÖR
När luften ska fördelas ut till flera rum behövs T-rören.

B: VENTILATIONSRÖR

C: ÖVERGÅNG
Genom att minska rörtjockleken skapas ett övertryck i rören, vilket tvingar luften att fördela sig och spridas genom T-rören.

D: MONTAGEKLAMMER
Montageklammer används för att ansluta kanalfläkten. En klammer sätts på var sida om fläkten. Klamrarna ger en tät och vibrationsdämpande anslutning mot kanalen. Genom att använda sig av montageklamrar skapar man en avvibration i skarven mellan kanal och fläkt.

E: KANALFLÄKT
Hjärtat i systemet. Det finns många olika sorters fläktar, och det kan löna sig att investera i en lite dyrare modell som låter så lite som möjligt. Kom ihåg att inte själv ansluta el till fläkten. Ta hjälp av en elektriker.

F: FILTERBOX
För att undvika att det samlas damm, pollen och annan smuts i systemet sitter det en filterbox med utbytbart filter nära frånluftsdonet. Du kan köpa filtren separat. De är enkla att byta ut, och du bör byta dem en gång om året.

G: LJUDDÄMPARE
Sitter på flera ställen (så nära utsug och inblås som möjligt) och dämpar bullret från kanalfläkten. Förhindrar även ljud, så som tal, att vandra bakåt genom rören och ut i de anslutna rummen. Ljuddämparna är mjuka och kan böjas i hörnen.

H: BÖJ
Används för att leda rörsystemet uppåt och nedåt längs taket och runt hörn.

I: TILLUFT/FRÅNLUFT
Tilluftsdonet har en diameter på 125 mm, alltså lite mindre än frånluftsdonet på 160 mm.

J: FÄSTEN

K: TERMOSTAT

L: VENTILATIONSNIPPLAR

M: SJÄLVBORRANDE SKRUVAR

Material

Tidsförbrukning

En helg.

Pris

Ca 8 000 kr för ett paket med värmeflyttare till flera rum.

Svårighetsgrad

Det är många delar att hålla koll på och det kan vara en utmaning att krypa runt på vinden, men själva systemet är enkelt att montera.

Ritning

Video

TIPS: Helt raka snitt i runda material

VERKTYG: Så här använder du vinkelslipen

I den här videon kan du se vad vinkelslipen klarar av och hur du använder den. Slipen ger dig mycket kraft när du ska kapa i järn, betong och sten. Och med rätt kapskiva kan du såga exakta snitt i allt från aluminium och plast till hårdbränd klinker. Du lär dig också allt om inställningar och skyddsutrustning, så att du kan arbeta säkert.

Tips & Tricks

Fördela värmen från braskaminen

Anläggningen suger upp värme från vardagsrummet där braskaminen står. Varmluften fortsätter sedan i rör på vinden till de andra rummen i bostaden, där du kan komplettera luftcirkulationen med ventiler i ytterväggarna för friskluft. I våtrum, som kök, tvättstuga och badrum, bör det finnas separat, mekanisk ventilation så att den fuktiga luften inte sprids till resten av bostaden.

Sug ut fukten från bostaden

Du kan montera en fläkt i varje våtrum för utsugning av luft eller också leder du rör från våtrummen till en gemensam fläkt på vinden. Oavsett vilket system du väljer skall luften kunna cirkulera fritt i hela bostaden – här markerat med gula pilar. Detta löser du genom att sörja för ventilationsspringor under dörrarna eller genom att sätta ventiler i väggarna.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kamin