Lägre uppvärmningskostnad med rätt tändning

Din vedkamin smutsar ner mycket mindre när du tänder veden uppifrån. Och dessutom får du ut mer värme från din ved. Lär dig tekniken här.

De flesta har lärt sig att lägga tunna kvistar, pinnar och späntade stickor på eldstadsbottnen och sedan stapla större vedklampar ovanpå. Men du får renare förbränning och utnyttjar träet bättre om du tänder uppifrån.

Om du i stället lägger kvistarna och de tunna pinnarna på ovansidan av vedträna så kommer lågorna från pinnarna att värma upp luften i kaminen. Därefter arbetar sig elden neråt och antänder de större vedträna. Men det är först vid 680 grader som veden brinner rent.

Fördelarna med att tända uppifrån är en renare förbränning, mindre sot i skorstenen och bättre utnyttjande av värmeenergin i veden.

Läs här hur du ska göra.

Redaktionen rekommenderar: 14 tips: Få ut mer av din ved

1

Brasan byggs upp med två–tre torra vedträn på bottnen i kaminen. De läggs med luft emellan och ovanpå dem läggs flera lager späntved och kvistar. Vedträna bör vara 6–8 cm i diameter.

2

Mellan de två översta lagren läggs ett par tändblock (eller liknande) som antänds. Lågorna är små och rena och du ser därför ingen rök. Låt elden få mycket luft medan lågorna växer sig större.

3

Efter 5-10 minuter är kaminen och skorstenen så varma att kaminen själv suger in luft. Stäng luckan men öppna spjällen. Som du kan se för-bränns röken på väg upp till skorstenen.

4

Nu sköter den moderna bras-kaminen sig själv. Har du en äldre kamin ska du se till att elden får så mycket luft att lågorna blir ljusa. Då brinner träet rent och alstrar maximalt med värme.

5

När lågorna blir mindre kan du strypa spjällen för att behålla värmen. När det inte återstår mycket annat än glöd friges inga gaser och veden brinner i takt med att det tillsätts luft.

6

Nästa eldning är mycket enklare. Kaminen är ju varm, så det räcker att du lägger ett par vedträn på glödbädden och öppnar spjällen lite. Elden tar sig snabbt och efter 5–10 minuter stryps spjällen.

4 tips för rätt eldning

  1. Spara lite aska. Låt det gärna ligga kvar 2–3 cm aska på bottnen. Den isolerar och då blir det snabbare varmt. För mycket aska på bottnen blockerar lufttillförseln.
  2. Elda inte papper. Lägg aldrig tidningspapper i kaminen. Det brinner dåligt, bildar aska och förorenar. Tänd i stället med tändblock, tändpapper eller liknande.
  3. Torr, ren ved. Elda endast med torrt och rent trä. Fuktigt trä sänker temperaturen och det mesta försvinner som rök och sot.
  4. Ingen natteldning. Det är frestande att lägga på så mycket ved att det brinner hela natten. Men det skapar bara rök och sot. Tänd igen på morgonen.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kamin