Ny braskassett i den gamla öppna spisen

En spiskassett är den idealiska lösningen om du vill bygga igen en öppen spis inomhus. Här kan du se hur du monterar den elegant i den befintliga skorstenen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
22.000 kronor

Intro

Öppen eld har alltid fascinerat oss. Och när elden är begränsad till en öppen spis signalerar lågorna myskvällar och romantik. Det är inte underligt att många har skaffat en öppen spis. Men den har ett antal nackdelar, för den öppna spisen orsakar drag, förbränner veden snabbt och låter värmen försvinna upp genom skorstenen - även när du inte eldar. Därför är det förnuftigt att installera en braskassett.

Braskassetten utnyttjar veden lika effektivt som en modern konvektionskamin. Tack vare den glasförsedda luckan ser man lågorna och glaset sotar inte igen eftersom en varm luftström blåser bort all aska på insidan.

Här visar vi hur man monterar en braskassett i en öppen spis. Samma teknik kan användas även om du inte har en öppen spis. Som du kommer att se byggs en vägg upp runt kassetten och därmed ser det ut som en öppen spis med braskassett.

Det är viktigt att kassetten passar till rummets storlek och den får hellre vara för liten än för stor. Vår kassett är avsedd för rum på mellan 20 och 90 kvadratmetrar.

LÄS OCKSÅ: Kamin för både pellets och vedträn

Instruktion

01
Sotaren 3 Steg

Sotaren ska alltid vara första och sista man under ett projekt som detta. Först kollar han skorstenens skick och storlek. När skorstenen är godkänd får du montera braskassetten.

Vid sotarens första besök får du också veta vilka regler som gäller och vad du ska göra för att uppfylla dem. En del bestämmelser kan tolkas olika och då är det bra att veta, att det är sotarmästaren i ditt sotningsdistrikt som har tolkningsrätt.

När du har fått braskassetten på plats får du inte göra en provtändning. Det ska sotaren göra. Om han inte finner något att anmärka på får du ett godkännande och lov att använda braskassetten.

Braskassett: Sotaren ska kontrollera luckor och skorsten 1

Sotaren ska kontrollera luckor och skorsten. Det får inte finnas fel på vare sig skorsten eller rökkanal som kassetten ska anslutas till. Till ära för fotografen bär sotaren en ”femma” eller ”storm” - alltså hög hatt - precis som förr i tiden.

Braskassett: Han tänder eld i den öppna spisen för att undersöka draget 2

Han tänder eld i den öppna spisen för att undersöka draget med sin ”rökbomb”. Om draget är dåligt kan skorstenen vara för låg eller öppningen kan vara för stor. OBS! Detta test gör sotaren innan du sätter igång arbetet!

Braskassett: När braskassetten är på plats, är det sotaren som tänder den första gången 3

När braskassetten är på plats, är det sotaren som tänder den första gången. Sotaren utfyller sedan nödvändiga papper så att du kan få ett officiellt godkännande av installationen.

02
Rivningen börjar 4 Steg

Det är nödvändigt att plocka ner den öppna spisen för att få plats för braskassetten. Den består av två lådor: en konvektionskåpa och en kamin. Bottnen i den gamla öppna spisen kan återanvändas, men först måste stålramen bort. Den nya kassetten är här 64,1 cm bred och djupet är 41,4 cm.

Braskassett: Den öppna spisen plockas ner 1

Den öppna spisen plockas ner för att man ska kunna montera braskassetten. Spjället tas bort helt och om det finns sotavlagringar i den öppna spisen eller rökkanalerna tas de bort med stålborste.

Braskassett: Den övre delen av eldstaden har här gjorts av betong 2

Den övre delen av eldstaden har här gjorts av betong. Den måste bort för att den nya rökkanalen ska få plats. Betongen hackas bort med hammare och mejsel eller borrhammare.

Braskassett: Runt eldstadsbottnen finns en ram av stål och ett "staket" 3

Runt eldstadsbottnen finns en ram av stål och ett "staket". Delarna har svetsats ihop. Vi börjar med att kapa de lodräta stängerna med vinkelslip.

VIKTIGT! Använd handskar, hörselskydd och skyddsglasögon.

Braskassett: Stålramen tas bort så att bottenramen kan skrapas ren 4

Stålramen tas bort så att bottenramen kan skrapas ren. Därefter kan den utgöra underlag för konvektionskåpan som ska stå både lodrätt och vågrätt innan den fixeras.

03
Sätt fast rökröret 8 Steg

Kontrollera måtten på braskassetten och hålet efter den öppna spisen så att kassetten får rum.

Braskassetten levereras med en justerbar konvektionskåpa som sätts in i hålet i väggen. Först när arbetet närmar sig slutet sätter du in själva kassetten. Och har du monterat kåpan rätt, så att den är både lod- och vågrätt, lirkar du rätt lätt in kassetten.

Om du också har tänkt lägga ny beläggning framför kaminen, kan du ta bort den gamla nu eller när kåpan har satts på plats.

Braskassett: Braskassetten packas upp 1

Braskassetten packas upp. Den nedersta rökvändarplåten lyfts så att du kan ta bort de två metallstiften i sidorna. Ta också bort plåten. Därefter gör du likadant med den övre rökvändarplåten.

Braskassett: Lyft upp själva kassetten ut kåpan 2

Lyft upp själva kassetten ut kåpan. Sätt därefter kåpan på plats på bottnen av eldstaden så att du kan mäta för rökröret. Kåpan ska centreras i hålet och stå både lod- och vågrätt.

Braskassett: För att få en tät anslutning 3

För att få en tät anslutning av flexröret till konvektionskåpan monterar vi en stos i ena änden av röret.

Braskassett: Flexröret bockas nu till önskad form 4

Flexröret bockas nu till önskad form. Röret är ganska styvt och behåller formen när du har bockat det. Kolla noga att rörets form verkligen passar i hålet. Röret ska bara nå in en liten bit i skorstenen.

Braskassett: Kapa flexröret med vinkelslip 5

Kapa flexröret med vinkelslip med kapskiva. Ta försiktigt i röret när du har kapat det för kanterna är mycket vassa. Använd rejäla handskar när du sätter röret på plats.

Braskassett: Den ena änden av röret skjuts in i skorstenen 6

Den ena änden av röret skjuts in i skorstenen och den andra - den med stosen - ska passas in i rökhålet på konvektionskåpan. Röret muras fast i skorstenen. Använd färdigt bruk som bara ska blandas med vatten.

Braskassett: Hålet runt flexröret fylls igen 7

Hålet runt flexröret fylls igen med små bitar av tegelstenar och bruk. Foga så noga du kan för det ska vara helt tätt runt röret.

Braskassett: Tätt runt röret 8

Flexröret är nu på plats. För att få det tätt runt röret kan du ev. fylla på med bruk via sotningsluckan. Du kan också isolera. Samtliga ytor i skorstenen ska förstås vara rena och alldeles släta för att få optimalt drag.

04
Nytt betonggolv 3 Steg

Enligt gällande regler ska det vara minst 30 cm från öppningen på kaminen till närmaste brännbara material, som här är trägolvet. Eftersom den gamla golvbeläggningen höggs bort gjuts ett nytt golv framför braskassetten.

Till gjutningen används färdigblandad torrbetong som bara ska tillsättas vatten. Här behövs en så liten portion att den kan blandas i en stor murarhink med en omrörare fastsatt i borrmaskin.

Den nya golvbeläggningen av granit går 50 cm ut från väggen och fortsätter 15 cm utanför braskassettens sidor.

Braskassett: Vi börjar med att göra ett hjälpverktyg 1

Vi börjar med att göra ett hjälpverktyg - en lång, rät bräda som förses med ett 13 mm urtag i den ena änden. Urtagets höjd motsvarar granitens (10 mm) och kakelfixets (3 mm) tjocklek.

Braskassett: Hålet i parkettgolvet har sågats mycket noga 2

Hålet i parkettgolvet har sågats mycket noga för att få raka kanter. Betongen läggs på i klickar och dras ut med brädan, som förs diagonalt längs urtaget för att få en så plan yta som möjligt.

Braskassett: När överflödig betong har tagits bort 3

När överflödig betong har tagits bort, slätas ytan till med en stålbräda. Var noga med att det inte bildas små ”vallar” längs trägolvet, för då tvingas du hacka bort härdad betong innan du lägger granitplattorna på plats.

05
Sätt fast kåpan 4 Steg

Konvektionskåpan har fyra justeringsskruvar och de ska dras åt parvis, dvs. de två bakre eller främre och sedan sida efter sida, tills bottnen är vågrät och sidorna står lodrätt. Först därefter drar man i skruvarna som låser kåpan.

Braskassett: Innan du murar runt braskassetten 1

Innan du murar runt braskassetten kontrollerar du både rör och fästen. Flexröret låses fast på stosen med slangklämma.

Braskassett: Kåpan ska nu monteras på bottnen 2

Kåpan ska nu monteras på bottnen. Borra hål för pluggar i de eldfasta stenarna. Lägg märke till att vi här bara kan förborra för de två bakre skruvarna.

Braskassett: Ställ in de justerbara skruvarna tills hela kåpan står lod- och vågrätt 3

Ställ in de justerbara skruvarna tills hela kåpan står lod- och vågrätt. När det är gjort låses kåpan fast med skruvar som dras ner genom de justerbara, ihåliga skruvarna.

Braskassett: Kåpan är på plats ovanpå den gamla eldstadsbottnen 4

Kåpan är på plats ovanpå den gamla eldstadsbottnen, röret har anslutits, golvet har gjutits och isoleringen är snart klar.

06
Bygg upp en vägg 8 Steg

Ofta är braskassetten djupare än eldstadsbottnen i den gamla öppna spisen. Det löser vi här genom att mura upp en vägg av lättbetong. Den nya väggen ska hamna kant i kant med braskassettens framsida och vi väljer här att låta väggen gå från golv till tak.

Vi kunde ha avslutat väggen en bit ovanför braskassetten och då fått en spishylla - men det är en smaksak.

Arbetet kräver en del sågning av lättbetongblocken och det är en fördel att vara två, så att murningen kan utföras utan större uppehåll.

Hålrummet mellan den nya väggen och braskassetten fylls med mineralull.

Braskassett: Ställ ett vattenpass längs framsidan på kåpan 1

Ställ ett vattenpass längs framsidan på kåpan och håll det lodrätt. Markera med penna på golvet var den nya väggen ska placeras.

Braskassett: Den nya väggen markeras på golvet 2

Den nya väggen markeras på golvet. Här låter vi bredden på den nya väggen vara 120 cm, som är lika med två hela lättbetongblock. Det underlättar arbetet, samtidigt som vi tror att det blir snyggt om väggen har den bredden.

Braskassett: Lättbetongblocken limmas ihop med speciallim 3

Lättbetongblocken limmas ihop med speciallim. Limytorna borstas av och fuktas med kalkborste innan limmet läggs på med murslev. Limmet fördelas sedan med tandspackel så att hela ytan täcks lika mycket.

Braskassett: Två lättbetongblock sågas till för att passa runt konvektionskåpan 4

Två lättbetongblock sågas till för att passa runt konvektionskåpan. Mellan kåpan och lättbetongen ska det vara en fog på cirka 5 mm.

Braskassett: Utrymmet mellan den gamla och den nya väggen fylls 5

Utrymmet mellan den gamla och den nya väggen fylls med isolering i takt med att blocken staplats på plats. Vi murar en rad i sänder och ala fogar förskjuts. Minerallullen skärs till önskad storlek med t.ex. en brödkniv.

Braskassett: De sista lättbetongblocken måste sågas av lite grann 6

De sista lättbetongblocken måste sågas av lite grann för att passa mot taket. Vi låter blocken sluta cirka 10 mm från taket. Vi fyller igen med mineralull innan de sista blocken limmas fast.

Braskassett: De två främre justeringsskruvarna dras nu fast 7

De två främre justeringsskruvarna dras nu fast. Först förborras för pluggar i lättbetongen. Justeringsskruven dras i tills den tar emot lättbetongen. Skruven i den kan sedan fixeras.

Braskassett: Justeringsskruven dras tills framkanten på kåpan är lodrät 8

Justeringsskruven dras tills framkanten på kåpan är lodrät. Kontrollera med vattenpass. Därefter drar du åt den med hjälp av den skruv som sitter i justeringsskruven. Kontrollera att kåpan sitter stadigt.

07
Granitgolv 5 Steg

Golvet framför den nya braskassetten ska ha en yta som inte kan brinna, alltså av metall, glas eller sten.

Här valdes stora, svarta högglanspolerade granitplattor (typ Golden Black) med en storlek på 30,5 x 30,5 cm. Plattorna är 10 mm tjocka och de limmas med mycket smala fogar på det putsade betonggolvet. Fogarna fylls med svart fogmassa för att inte synas.

En del plattor måste förstås skäras, och för att underlätta läggningen görs en provläggning. Då kan man se om alla plattor har rätt mått och form.

Braskassett: Granitplattorna skärs lättast med en våtskärare 1

Granitplattorna skärs lättast med en våtskärare. Skärmaskinen väsnas men arbetar både snabbt och dammfritt. Sågklingan kyls hela tiden i vatten. Skär plattorna i takt med att de provläggs och numrera dem.

Braskassett: Blanda kakelfix efter anvisningarna på förpackningen 2

Blanda kakelfix efter anvisningarna på förpackningen. Lägg klickar på golvet med slev och dra ut fixet med 6 mm tandspackel.

Braskassett: Lägg granitplattorna i kakelfixet och tryck fast dem 3

Lägg granitplattorna i kakelfixet och tryck fast dem. De 6 mm höga limsträngarna pressas ner till cirka 3 mm när granitplattorna trycks ner i nivå med parkettgolvet.

Braskassett: Granitplattorna fogas med svart fogmassa 4

Granitplattorna fogas med svart fogmassa. Den arbetas ner i fogarna med gummispackel.

VIKTIGT! Se upp så att det inte kommer fogmassa på trägolvet för då missfärgas det. Maskera ev. med plastfolie.

Braskassett: Överflödig fogmassa tas bort med fuktig svamp 5

Överflödig fogmassa tas bort med fuktig svamp efter 15-20 minuter. Vänta ytterligare en halvtimme och torka av plattorna med en torr trasa. Då får du bort den gråaktiga hinnan på graniten som bildats av fogmassan.

08
Kassetten sätts i 7 Steg

Efter allt förarbete är det ett spännande ögonblick när själva kassetten ska lyftas in i konvektionskammaren.

Men först måste stosen på flexröret förberedas så att rör och stos kan dras på plats i hålet i kassetten.

Täckramen ska också sättas på plats innan kassetten lyfts in i hålet. Ramen trycks fast i fyra clips på sidorna av kåpan. Har kåpan monterats korrekt i förhållande till väggens framsida kommer täckramen att sitta perfekt.

Braskassett: På stosen monteras ett handtag med skruvbeslag 1

På stosen monteras ett handtag med skruvbeslag. Utan detta handtag kan du inte dra stosen på plats i hålet i kassetten när denna har satts in i hålet. Stosen måste skjutas upp lite för att kassetten ska komma in.

Braskassett: Runt hålet i kassetten 2

Runt hålet i kassetten fästs en självhäftande packning som ser till att det blir tätt runt stosen.

Braskassett: Den svarta täckramen trycks fast i de fyra clipsen 3

Den svarta täckramen trycks fast i de fyra clipsen, som du först sätter fast i kåpans sidor. Om det är svårt att få fast clipsen kan du lirka på dem med en skruvmejsel. När täckramen sätts på ska den tryckas in tills det tar stopp.

Braskassett: Stosen på flexröret måste skjutas upp 4

Stosen på flexröret måste skjutas upp för annars kan kassetten inte skjutas in helt i kåpan. Lägg märke till att vi här har tagit bort handtaget med skruvbeslaget.

Braskassett: Det är trångt när kassetten lyfts på plats 5

Det är trångt när kassetten lyfts på plats i konvektionskammaren så därför måste den skjutas in den sista biten. När de fyra benens tappar har sjunkit ner i respektive urtag i kåpan står kassetten som den ska.

Braskassett: Kassetten är på plats 6

Kassetten är på plats och kan nu anslutas till rökröret. Dra ner handtaget med skruvbeslaget och spänn fast det på kanten runt hålet i kassetten så att det blir tätt.

Braskassett: Till sist sätts de två rökvändarplåtarna på plats igen 7

Till sist sätts de två rökvändarplåtarna på plats igen. Kolla att allt är som det ska innan du ringer till sotaren och ber om en besiktning. Du får inte tända eld i kassetten - det ska sotaren göra!

Material

 • Braskassett, SCAN DSA 3-5
 • Rökrör till SCAN DSA 3-5
 • Skruvar för montering av kassett
 • Nippelskruvar för montering
 • Nippelrör för montering
 • Nito slangklämma, galvaniserad

Dessutom:

 • Tegelstenar till murning
 • Finbetong, färdigblandad
 • Murbruk, färdigblandat
 • Svart granit, Golden Black
 • Kakelfix, Multilim (Lip)
 • Gråsvart fogbruk
 • Lättbetong, multiplattor (600 x 400 x 100 mm)
 • Lättbetonglim
 • 95 mm mineralull
 • Målartvätt
 • Betongprimer/betonglim
 • Gipsputsbruk (Knauf Goldband)
 • Hörnskenor till gips
 • Sandspackelmassa
 • Primer
 • Vävlim
 • Glasfiberväv, finmaskig
 • Grundfärg
 • Väggfärg)
 • 2 brädor

Specialverktyg

 • Handslägga och mejsel eller borrhammare
 • Våtskärare
 • Omrörare till borrmaskin
 • Murslev
 • Fogslev
 • Tandspackel och gummispackel
 • 12 mm betongborr
 • Putsbräda av stål
 • Putsbräda med svampgummi
 • Långt vattenpass

Tidsförbrukning

Minst 1 arbetsvecka plus tiden för härdning - och den ska du respektera

Pris

18 000-22 000 kr

Svårighetsgrad

Lite mer än medelsvårt, för det kan vara knepigt att ansluta kamin och rökrör. Resten är lätt. Du kan behöva en medhjälpare.

Ritning

Två olika slags rökrör

När du beställer din braskassett,passar du på att också beställa rökrör som kan anslutas till skorstenen. Det finns två slags rör. Här har vi valt att använda flexrör som lätt kan formas och fås på plats. Sådana kan du endast väljaom avståndet från kassetten till skorstenen är högst en meter. Annars är det risk att draget i kassetten blir för litet.

Alternativet är hårda rör av stål. Det är lite knepigare att få sådana rör på plats, men de ger ett bättre drag.

Två olika slags rökrör

Bottnen fästs i två omgångar

Underlaget - eldstadsbottnen - består här av en ram med eldfasta stenar, och den centreras i hålet efter den öppna spisen. Den kan inte fixeras förrän kåpan har justerats i lod och våg. Just detta moment kan skilja en hel del från en öppen spis till annan beroende på konstruktion. Här tvingas vi fixera i två omgångar och det beror på att bottnen sticker ut från väggen. De främre skruvarna dras i först när väggen är klar.

Bottnen fästs i två omgångar

Installera en braskassett även om du inte har en öppen spis

I denna artikel har vi visat hur man installerar en braskassett i en öppen spis. Men det är inte nödvändigt att ha en öppen spis. Kassetten kan installeras ändå - bara det finns en skorsten som rökröret kan anslutas till. Här är två alternativ.

Vid sidan av skorstenen

Det finns kanske en skorstensstock mitt i huset, men du har varken braskamin eller öppen spis. Då kan du installera en braskassett i en vägg vid sidan av skorstenen, och sätter du den t.ex. 120 cm från golvet, så är den ur vägen för barnen.

Men kassetten är djupare än tjockleken på en dubbel tegelvägg och kommer att sticka ut på ena eller andra sidan. I så fall kan du mura väggen tjockare med armerad lättbetong och lägga en tegelbalk som underlag för kassetten.

Vill du mura in kassetten direkt i skorstensstocken krävs en extra förstärkt kassett. Den har dubbel kåpa av stål som kassetten monteras i.

Installera en braskassett även om du inte har en öppen spis

Massiv ugn eller kakelugn

Braskassetten kan också muras in i en konstruktion som påminner om en finsk, massiv ugn. Till murningen används uteslutande tegelstenar, som värms upp av elden i kassetten och sedan avger värmen under en lång tid. Väljer man denna lösning behövs en braskassett utan konvektionskåpa. Det är för att värmen ska överföras direkt till tegelstenarna.

Konstruktionen kräver att man skapar ventilationskanaler både nertill och upptill. Teckningen till vänster visar en principkonstruktion som uppfyller de strängaste kraven på brandsäkerhet. Vi rekommenderar att du diskuterar denna fråga med sotaren och leverantören av braskassetten.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Kamin