Enkel metod: Gipsskivor med inbyggd isolering

VIDEO: Har du en kall källarvägg, kan du relativt enkelt sätta ett tunt lager isolering med gipsskivor som har isoleringsmaterial på baksidan. Klicka här och se hur det fungerar.

Innan man börjar är det viktigt att mäta ordentligt så att man inte köper för många skivor än man behöver. Förutom att mäta längd och bredd är det också bra att ta ut mått för eventuellt hinder längs vägen. Skriv upp måtten på väggen, så att du hela tiden kan hålla koll, innan du börjar med tillsågningen.

Hantverkaren väljer att använda 13 mm gipsskivor, med 30 mm högisolerande cellplast på baksidan. Limmet är en specialvariant som har en fuktspärrande effekt. Skivorna är 60 cm breda och 250 cm höga och är avrundade längs långsidorna. Skivan ska bara 203 cm hög, varför han behöver såga av 47 cm. Avsätt måttet och rita upp med en timmermansvinkel, eller något annat verktyg som ger en helt rät vinkel och rak markering.

Eftersom denna första skiva ska ligga an mot en rät innervägg, som inte ska isoleras, väljer hantverkare att skära av den rundade kanten längs ena sidan, så att hörnet blir skarpt. Han har mätt upp att skivan ska vara 54,7 c bred och markerar därför ett snitt på 5,3 cm. Skivan sågas enklast till med en fogsvans, som lätt går igenom både gips och isoleringsmaterial.

Håll ett ordentligt tag i skivan så att du undviker att den knäcks av mot slutet. Även den långa sidan sågas till med en fogsvans. Även här är det viktigt att vara försiktig med den sista biten. Skivorna monteras på särskilda isoleringsskenor. Första skenan planeras längs skivans ena långsida.

För att få dit skivan måste en del av isoleringsmaterialet plockas bort – lika mycket som skenan är bred. Det gör hantverkaren med en hobbykniv.Isoleringsmaterialet ska tas bort helt så att skenan passar precis. Skenan ska också kapas till i rätt längd – 203 cm – det görs med hjälp av en bågfil. Nu monteras skenan ända in mot hörnet. Det klarar man med hjälp av en 8 mm betongborr.

Hantverkaren borrar ett 10 cm djupt hål. Han slår en 8x10 mm spikplugg genom skenan och in i väggen. En spikplugg slår man i med hammaren. När den första pluggen sitter som den ska kan nästa hål borras och spikpluggen slås i. Om det är svårt att komma till med hammaren kan man faktiskt också skruva i spikpluggen.

Slutligen görs isoleringsskenan fast nertill och den första isoleringsskivan är klar att monteras. Skivan trycks på plats och justeras till den står perfekt. Den ska helt in mot sidovägen och överlappa isoleringsskenan. Nu kan isoleringsskivan göras fast med 3,5x35 mm gipsskruvar i den bakomliggande skenan.

LÄS OCKSÅ: Så tilläggsisolerar du med varmväggsskivor

Många skulle nog sätta upp alla skenor först och sedan skivorna. Men det gör inte hantverkaren. I stället trycker han in skenan bakom falsen på skivan. Då är han säker på att skenan sitter helt rätt längs skivan. Och han riskerar inte småmissar vid mätningen. Med den här metoden kan dok monteringshålen på skenorna vara svåra att komma till. Därför blir han tvungen att markera nya hål med en dorn i den synliga delen av skenan. Men hellre det lilla extra arbetet än den stora operation det är att mäta upp för skenorna och ändå upptäcka att hålen i skenans mitt ändå döljs av skivan.

Hantverkaren uppmanar faktiskt tillverkaren att placera hålen i sidorna i stället för i mitten, det skulle göra arbetet mycket lättare. De markerade hålen borras ut med en 8 mm höghastighetsborr. Återigen borrar vi 10 cm in i väggen och spikpluggarna knackas eller skruvas in. Om det sitter hinder i vägen är det lätt fixat. Isoleringsskivorna är enkla att kapa till. Här ska skivan gå runt ett litet skåp, varför hantverkaren mäter ut hur mycket som ska skäras bort.

Biten sågas av med hjälp av fogsvansen och skivan kan sättas på plats. Tryck den helt och hållet intill den första skivan. Skruva fast skivan med gipsskruvar för metallreglar. Fortsätt på samma sätt.Placera skenan bakom gipsskivan. Borra nya hål i skenan och sätt fast den.Sätt dit skivan och skruva fast den med gipsskruvarna.

Skruvarna sätts en per 30 cm. Den här typen av isoleringsskivor är inte bara till för källarväggar utan kan användas till vanliga ytterväggar. Använd alltid gipsskruvar. De är formade så att de inte förstör pappen på gipsskivan. Den varma väggen är färdigmonterad och väntar nu bara på att bli spacklad och målad. Monteringen tog lite mer än en timme.

LÄS OCKSÅ: Vilka isoleringsmaterial ska du välja?

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolera vägg