Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är sällan man gör något åt grundmuren och källarväggen när man isolerar en fasad utvändigt. Det är faktiskt synd – på flera sätt. Dels ser det lite underligt ut när fasaden sticker ut en bit från källarväggen. Dels kommer den kalla grundmuren att dra ut värme från huset vilket innebär att källaren förblir onödigt kall.

Men det kan du göra något åt. Se bara här hur vi isolerar grundmuren utvändigt och efteråt putsar den och förstärker putsskiktet med ett nät. Behandlingen ger flera fördelar. Kostnaden för uppvärmning minskar en hel del eftersom källarväggen isoleras. Risken för kondens och fukt på den invändiga källarväggen försvinner och den armerade putsen döljer sprickor och reparationer.

Slutligen slipper vi måla om väggen då och då för putsen är infärgad och den kan nästan inte spricka. Därtill kommer alla andra fördelar med att isolera utvändigt i stället för invändigt. Vi slipper helt risken för köldbryggor, väggen skyddas effektivt mot fukt och kyla och vi behöver inte flytta rör och annat på insidan av väggen