Ångspärren: Folien får det tätt

En ångspärr ska vara fullständigt tät för att kunna hålla kvar den varma och fuktiga rumsluften i bostaden. För slipper den ut i isoleringen kan fukten bilda vattendroppar som kan orsaka fuktskador, röta eller svamp. Se här hur ångspärren skarvas på ett tätt sätt.

Tät skarvning av folien inuti isoleringen

Ångspärren ska vara minst 0,20 mm tjock och är i regel en folie gjord av polyeten. Den placeras en bit in i väggen, bakom den inre isoleringen, så att kablar kan dras utan att folien skadas.

Varje våd ska överlappa nästa med minst 200 mm, men det finns folier som kräver 250 mm överlappning! Överlappningen ska tejpas i hela sin längd och till det används en specialtejp. Du får inte använda gaffertejp, väv- eller packtejp eller någon annan tejp än ångspärrstejp. Den ska ju sitta i många år och hela tiden vara tät. Förr i tiden fäste man överlappningen med trälister, men det duger inte längre.

Du ska se till att skarva våderna mot ett fast underlag som t.ex. reglar.

1. För att eldosor, kablar och andra installationer inte ska bryta ångspärren bör den placeras bakom den inre isoleringen, dvs. 45 eller 70 mm in i väggen.

2. Ångspärren ska alltid sitta på den varma sidan av isoleringen, alltså närmast rummet, men den kan flyttas in 1/3 i isoleringen. Om väggen har isolerats med 240 mm kan ångspärren placeras 70 mm in.

3. Skarvning av våderna ska utföras mot ett fast underlag som t.ex. en regel. De ska tätas i hela sin längd med byggfolietejp.

LÄS MER: Därför SKA du använda byggfolietejp

Täta skarvar i invändiga hörn

Där ångspärren slutar eller ska skarvas med andra täta material är det smart att använda självhäftande butylband. Det är fästmassa som fäster på nästan allt och som inte torkar.

Om du vill skarva ångspärren i ett invändigt hörn så ska det göras som på andra ställen, alltså över ett fast underlag som t.ex. en regel. Gör överlappningen större så att du slipper tejpa längst in i hörnet och där har den ju inget att fästa på.

1. Set till att folien har tryckts in ordentligt i hörnet och gör en överlappning som är så bred att skarvning kan utföras ovanpå ett fast underlag (reglar) på båda väggarna.

2. Fäst den undre folien med dubbelhäftande ångspärrstejp på en regel. Tejpen håller fast folien på regeln samtidigt som den fäster den folie som överlappar.

3. Ångspärrens överlappande del trycks fast i ett butylband. Var noga med att folien fäster överallt. Se också till att folien är slät och inte veckas för då kanske den inte sluter tätt.

4. Försegla skarven mellan de två folierna med vanlig ångspärrstejp och se till att det görs ovanpå en regel.

Täta genomföringar när kablar dras genom ångspärren

Även om du försöker slippa genomföringar, så kan det vara nödvändigt med en eller flera sådana. Då är det viktigt att genomföringen utförs på rätt sätt för att det ska bli tätt.

Det kan vara mycket besvärligt att få ångspärren att sluta tätt runt ett rör, en kabel eller regel som på något sätt bryter en stor vägg med ångspärr. Som tur är finns det många olika manschetter och muffar som kan användas, men tyvärr är de inte alltid lagervaror på byggvaruhuset. Då är det bra att själv kunna skapa en tät genomföring.

1. Börja med att skapa ett fast underlag som du kan täta emot. Till det kan du använda en plywoodbit eller annan stabil skiva som sätts bakom ångspärren mellan ett par reglar.

2. Fäst butylband på det fasta underlaget precis där du ska göra genomföringen. Släta ut ångspärren och tryck fast den i fästmassan.

3. Täta ångspärren så noga som möjligt runt kabeln, röret eller regeln där den sticker ut genom ångspärren. Använd ångspärrstejp eller en fogmassa som är gjord för tätning och tryck fast tejp (fogmassa) så noga som möjligt.

Tätt runt dörrar och fönster

Övergången från väggen till fönster- eller dörrkarmen kan vara knepig. Ångspärren ska nämligen dras in en bit i mellanrummet och därefter ska det tätas noga mellan byggnadsdelarna.

Ett av de kritiska ställena när det gäller tätning med ångspärr är mellan vägg och fönster- eller dörrkarm. Det som är besvärligt är att fästa ångspärren i smygen och att få det tätt där väggen går in till smygen. Men gör du det rätt så kan du få en tät skarv - se även vår teckning.

1. Börja med att sätta upp ett fast underlag av t.ex. plywood som ångspärren kan fästas på i smygen.

2. Låt ångspärren på väggen fortsätta in i smygen och fäst den på plywooden med dubbelhäftande ångspärrstejp.

3. Fäst en folieremsa på väggen där smygen börjar. Folien ska vara så bred att den kan fortsätta mot karmen och vikas ut på gipsskivorna som avslutar väggen. Ångspärren sitter ju en bit in i väggen.

4. Folieremsan fästs på väggen med ångspärrstejp. Tätning mellan väggen och karmen utförs på klassiskt sätt med bottningslist och tät fogmassa.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolering