STEN PÅ STEN: När du väl har skapat ett perfekt underlag går det snabbt och lätt att lägga stenarna.

STEN PÅ STEN: När du väl har skapat ett perfekt underlag går det snabbt och lätt att lägga stenarna.

HUR ARBETAR DU MED STENAR OCH PLATTOR AV BETONG?

Det är mycket lätt att lägga både stenar och plattor av betong om underlaget har utförts korrekt. Det är faktiskt underlaget som har störst betydelse för om beläggningen blir snygg.

Underlaget ska vara fast och vibrerat så det inte sätter sig. Ytan ska vara plan innan sättgruset dras ut. Du ska inte vibrera sättgruset utan bara fördela det plant i ett 2-3 cm tjockt skikt.

Stenar och plattor

Betongstenar och mindre plattor kan klippas av med en s.k. stenklipp eller stenkap. Den gör en något ojämn kant. Vill du ha en slät kant måste du använda vinkelslip med diamantkapskiva.

Ska stenarna läggas i en båge sätter du en käpp i cirkelns centrum och använder ett snöre för att kolla stenarnas läge.

Stenar och plattor

VIKTIGT OM LÄGGNING!

När alla betongstenar har lagts och beläggningen är klar bör du köra med en padda på den. Då blir beläggningen helt plan och vibrationerna får sättgrus att tränga upp i fogarna och låsa stenarna.

SÄRSKILT FÖR BETONG

Betongstenar med ojämna kanter (tumlade) efterfrågas mycket och säljs som marksten, byasten etc. De tillverkas precis som andra betongstenar men läggs efter gjutningen i stor trumlare där de vassa kanterna slås sönder och stenarna får det vi kallar ”patina”.

Stenar och plattor

BETONGSTENAR Gjutna betongstenar finns i en mängd storlekar, kulörer och former — även s-formade. De vanligaste är så kallade byastenar som är trumlade. Stenens tjocklek avgör hur tung trafik den tål.

Stenar och plattor

BETONGPLATTOR Betongplattor finns i en mängd storlekar som ofta kan kombineras i mönster. De flesta har en gjuten ”svulst” på varje sida som skapar plats för en fog. De allra vanligaste tjocklekarna är 5-6 cm.

Stenar och plattor

BELAGDA BETONGPLATTOR Det finns även ytbehandlade betongplattor. Några av dem är ”impregnerade” för att inte suga vatten, andra belagda med småstenar. Det finns även plattor som liknar andra stentyper.

Stenar och plattor

KANTSTEN För att stabilisera kanten runt en beläggning kan du köpa kantstenar av betong. Dessa kan även användas för att bygga mindre stödmurar och kanter runt t.ex. högbäddar.

Stenar och plattor

GJUT EGNA PLATTOR Du kan gjuta egna betongplattor i önskad storlek om du blandar cement och grus (1:3). Stora plattor kan gjutas på plats, ev. med armeringsjärn för att öka styrkan. Betongen kan färgas när den blandas.

Stenar och plattor

GRÄSARMERING Ett särskilt slags stenar har hål för att det ska kunna växa gräs i dem och för att regnvatten ska kunna rinna undan. Andra armerade stenar kan läggas med gräs runt varje på t.ex. infarter.

Stenar och plattor

AVLOPP Om du vill leda bort regn- och smältvatten från beläggningen kan du köpa specialstenar som ihopsatta bildar en ränna. Men det går förstås lika bra med kantblock och vanliga betongstenar.

DIMENSIONER PÅ BETONSTEN OG FLISER

Gjutna betongplattor är 5-6 cm tjocka och finns i många storlekar, t.ex.:

  • 25 x 25 cm
  • 30 x 30 cm
  • 40 x 40 cm
  • 50 x 50 cm
  • 20 x 40 cm
  • 25 x 50 cm
  • 30 x 60 cm

Gjuta betongstenar är för det mesta 5,5-7 cm tjocka medan kantstenar är 12-14 cm tjocka. Stenarna finns i många storlekar, t.ex.:

  • 14 x 14 cm
  • 14 x 21 cm
  • 28 x 28 cm