betonfliser

Det går lätt att lägga stora beläggningar med betongsten, gärna i kombination med andra material. Foto: Lasse Hansen, Kristian Septimius Krogh, Lars Dalsgaard, Sten-design m.fl

Egenskaper hos betongplattor

Betongplattors exakta storlek, tjocklek och jämna yta ger en plan och tät beläggning som är lätt att hålla ren och snöfri. Det förutsätter att du har köpt en dyrare, tät och hård betongplatta som inte suger till sig vatten. Torra plattor får färre algangrepp och har mindre risk för frostskador.

Användning av betongplattor

Betongplattor väljs till allt från en infart till enstaka plattor att gå på i rabatterna. Till altaner, gångar och enkla stenar kan du nöja dig med 5 cm tjocka plattor, men ska bilen köra på beläggningen bör du välja 6 cm tjocka plattor.

Läggning av betongplattor

Det går både snabbt och lätt att lägga plattorna på ett plant underlag. Stora plattor är mycket tunga och det är hårt fysiskt arbete, men det går snabbt. Oftast är den ena sidan något planare och slätare.

Hållbarhet hos betongplattor

Betongplattor håller mycket länge. Det största hotet mot dem är vatten. För är de av en halvdålig kvalitet, slitna eller porös så suger de till sig vatten och spricker i kyla.

Underhåll av betongplattor

Borsta regelbundet beläggningen eftersom det gör det svårt för alger att få fäste och de rena plattorna har lättare att torka efter regn. Undvik kraftig spolning med högtryckstvätt, särskilt på äldre plattor. Strålen kan göra ytan porös och därmed sårbar för fukt samt svårare att hålla ren.

GUIDE: Se vår stora guide till stenbeläggning