Så lätt bygger du en duschhörna

Det går snabbt och är både enkelt och billigt att bygga en duschhörna av lättbetong. Projektet kräver vare sig stor erfarenhet eller dyra verktyg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
2000 kroner

Intro

Med block av lättbetong är det enkelt att bygga allt från mellanväggar till bänkar, men ingenstans kommer blocken mer till sin rätt än när de används för att bygga en duschhörna.

För det första är lättbetongen en tekniskt sett perfekt produkt för projektet. Den är stark, lätt och skadas inte av fukt. För det andra är lättbetongen billig. Det går knappast att hitta en produkt som kan konkurrera med den i pris. För det tredje går det snabbt och är lätt
att arbeta med lättbetong.

LÄS OCKSÅ: Så arbetar du med lecablock

Även om du aldrig har haft en murslev i din hand så kan du tryggt sätta igång arbetet med att bygga ett par väggar till en duschhörna. När du har fått den nedre raden att stå med exakt vågrät ovansida, kräver resten av jobbet nästan inget av dig. Du ska bara stapla blocken på varandra med lättbetonglim emellan. Eftersom limmet inte hugger direkt har du chans att finjustera blocken, men det behövs sällan.

Blocken kan lätt formas

Här bygger vi upp en duschhörna i ett gammalt badrum och eftersom det skulle finnas plats för badkar, två tvättställ och lite plats att kunna torka sig, valde vi att göra duschhörnan i stort sett kvadratiskt med yttre sidor på 110 cm. Eftersom blocken är 10 cm breda blev öppningen 80 cm bred för vi ville ha en kort vägg på 20 cm. Du kan välja vilka mått du vill, men tänk på att det ska finnas plats att tvåla in sig och borsta sig på ryggen, så mycket mindre än vår lösning bör du inte göra din duschhörna.

Lättbetongblocken, som vi har använt till flera andra projekt i Gör Det Själv, kallas också multiplattor. En av standardstorlekarna är 40 x 60 cm och med en tjocklek på 10 cm. Blocken kan lätt sågas och formas.

Instruktion

01
Första raden ska vara perfekt 9 Steg

Det allra viktigaste för att få en vägg av lättbetong att stå rakt är att den första raden plattor (eller block) placeras exakt vågrätt.

Eftersom golv sällan är vågräta (och aldrig i våtrum där det ska finnas fall mot en brunn) är det nödvändigt att nivellera lättbetongen genom att ställa den på murbruk.

Den första raden ska inte bara vara vågrät, sidorna ska vara lodräta för att väggen inte ska bli skev.

1

Markera de två väggarna på angränsande väggar och på golvet. Har du ett krysslaserpass använder du det, annars går det bra med vanligt vattenpass. Kolla att de två väggarna blir vinkelräta mot varandra.

2

Lägg lite murbruk A på golvet och jämna till ytan så att ovansidan blir vågrät. Låt bruket bli fast innan du fortsätter. Det går snabbt om du använder ett fast bruk.

3

Blanda lim C och lägg lim på två sidor av ett block B. Dra ut limmet med tandspackel så att det fördelas över hela ytan.

4

Ställ det första blocket på murbruket och tryck det mot väggen så att limmet fäster både på vägg och murbruk. Kolla att blocket står vågrätt och tryck fast det.

5

Markera på nästa block var det ska sågas av. Även om du bygger en vägg som är 120 cm (två block) så ska blocken placeras med förskjutna fogar och därför måste de sågas till.

6

Markera även på kanten av blocket med hjälp av en vinkel. Då blir det lättare att styra sågen. Limmet är så tunt att det inte kan användas för att rätta till ett skevt sågat block.

7

Såga till blocket med lättbetongsåg (med stora tänder) eller använd en kasserad fogsvans. Såga inte till för många block på en gång för den befintliga väggen är kanske inte lodrät.

8

Sätt nästa block på plats när du har strukit lim på det. Det ska stå i förlängning av det första. Kolla att båda blocken är vågräta och lodräta och på samma nivå.

9

Ta bort överflödigt bruk från golvet så att det inte fastnar. Ta fortlöpande bort överflödigt lim, för hinner det härda är det nästan hopplöst att få bort det.

02
Bygg upp väggen i ett lugnt tempo 10 Steg

När den nedersta raden är på plats så blir det enklare, för nu går det rätt snabbt och du kan nästan inte göra fel.

För att vara säker på att väggen blir stående ska du förankra den i den befintliga väggen. Till det ska du använda s.k. murkramlor som borras fast i den befintliga väggen. Vid taket används däremot fjäderbeslag eftersom tak och vägg kan röra sig olika.

1

Borra hål för en murkramla 40 cm ovanför det första blocket. Kramorna är 4,2-4,5 mm i diameter och då kan du använda en 4 mm borr.

2

Skruva fast en kramla D i hålet. Det är lättast om din tång är låsbar som t.ex. en svetstång. Även nästa rad ska förankras, men borra endast ett hål i sänder.

3

Stryk lim på ovansidan av de fastlimmade blocken och på väggen. Lägg på limmet med en vanlig spackel och dra igenom med en tandspackel. med tandspackeln.

4

Tryck fast det avsågade blocket under murkramlan. Nu kommer den lodräta fogen att förskjutas, vilket innebär att du bygger med förband.

5

Fortsätt att limma fast block i förband medan du kollar att alla block hamnar vågrätt och står lodrätt. Kom ihåg att skrapa bort överflödigt lim innan det härdar.

6

Fixera gärna blocken med tvingar medan du bygger. Då är det ingen risk att blocken förskjuts i sidled. Använd lätta tvingar så att tvingen inte drar snett.

7

Håll ett öga på framkanten så att den är lodrät och att blocken sitter kant i kant. Kolla också att blocken håller sig innanför dina streck på den befintliga väggen.

8

De översta blocken limmas fast när du har sågat till dem för att passa i höjd och längd. Blocken ska nästan skjutas på plats i lim (limma också mot taket), men gör plats framtill för fjäderbeslaget.

9

Tryck fast fjäderbeslaget E mellan din nya vägg och taket. Det ser till att blocken inte välter och tillåter att innertaket kan röra sig mer än vad limfogen klarar.

10

Skruva fast fjäderbeslaget i taket och det översta blocket. Dra in skruven långsamt i lättbetongen så att den inte släpper greppet. Du ska därför inte förborra.

03
En kort vägg utan kramlor 5 Steg

Den korta väggen kan limmas fast på den befintliga (och på golvet). Men om du är rädd för att du ska stöta till den så att den välter, så använder du förstås kramlor.

Om du vill vara säker på att blocken inte ska röra sig, så är det klokt att fixera blocken medan limmet härdar. Det kan du göra genom att dra i en skruv på båda sidor av varje block.

1

Det undre blocket i den korta väggen placeras på samma sätt som blocken i den undre raden i föregående vägg. Det ska alltså stå på lite murbruk.

2

På bägge sidor av blocket fäster du ett par skruvar. Dem tar du bort när limmet har härdat.

3

Fortsätt uppåt. Eftersom väggen bara är 20 cm bred behöver du inte lägga blocken i förband. Fixera dem med tvingar och skruvar och kolla att de är vågräta och håller sig innanför dina streck.

4

Det sista blocket skjuts på plats längst upp mot taket. Det kan vara lite pyssligt. Fixera även detta block med skruvar och tving.

5

Avsluta med ett fjäderbeslag mot taket precis som du gjorde med den andra väggen. Glöm inte att torka bort överflödigt lim.

Den korta väggen fästs mot taket med fjäderbeslag. Den tunna fogen fyller vi senare med akrylfogmassa.

04
Spackla slätt och gör det tätt 6 Steg

När limmet har härdat kan du spackla väggarna släta så att de kan förses med ett tätskikt och så småningom kläs med kakel. Du bestämmer själv om du vill kakla, sätta vinyl eller rent av måla en del av väggarna.

När spackelmassan har härdat slipas den lätt. Det är inte nödvändigt med spegelblanka ytor om du ska sätta upp kakel för då ska du ju lägga på fästmassa.

1

Lättbetongen spacklas med godkänt våtrumsspackel F. Lägg på klickvis och dra ut med en bred spackel. När massan har härdat slipar du lätt och grundar sedan med primer ur godkänt system.

2

Stryk alla skarvar med tätskikt G och lägg på flödigt men följ anvisningarna mycket noga för det tätskiktssystem du har valt.

3

Pressa ner glasfiberremsor H i den fuktiga massan. I hörn ska remsorna överlappa varandra om du inte använder särskilda hörnband.

TIPS: Glöm inte skarven i hörnet mellan väggarna.

4

Lägg på mer av av tätskiktsmassan G på alla resmor och hörnfogar. (För att bättre visa de olika skikten har vi på bilderna använt en mörk variant ur samma tätskiktsserie.)

5

Runt rör ska du täta med rörmanschetter J. Var mycket noga med att trycka fast dem i tätskiktet och sedan lägga på ytterligare tätskikt utanpå.

6

Samtliga väggar stryks med tätskiktsmassa två eller flera gånger. Trots att det gamla golvet är av betong ska det förses med tätskikt innan ytbeläggningen läggs.

Material

• Bruk (A) för nivellering (A)
• 17 lättbetongblock (B) à 40 x 60 x 10 cm
• Lättbetonglim (C)
• 4 murkramlor (D)
• 2 fjäderbeslag (E)
• 4 skruvar till fjäderbeslag
• Primer
• Spackelmassa (F) för våtrum
• Tätskikt (G)
• Glasfibernät (H) i tätskiktet
• Rörmanschetter (J)
• Ev. akrylfogmassa

Specialverktyg
• Lättbetongsåg eller kasserad fogsvans
• Tandspackel, 4 eller 6 mm
• Ev. en låsbar tång

Tidsförbrukning

En eller två dagar inkl. torktid för spackelmassan.

Pris

Cirka 2000 kr plus kakel.

Svårighetsgrad

Det är ganska enkelt att bygga upp duschväggen om du bara anstränger dig för att få den nedersta raden vågrät på ett golv med fall.

Ritning

Duschhörna av lättbetongblock

Det går knappast att bygga en duschhörna enklare, snabbare eller billigare än som här med två väggar. Senare kläs väggarna förstås med kakel på insidan.

 Duschhörna av lättbetongblock

3D-ritning

3D-modell

Duschhörna av lättbetong

Duschhörnan muras upp av siporexskivor.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Mura i förband

De lodräta fogarna förskjuts från lager till lager, så det skapas ett starkt förband.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Förankring mot taket

Upp mot taket fästs blocken med fjädrande beslag som absorberar rörelser.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Kakling

På den råa väggen påförs våtrumsmembran innan kaklet sätts.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Säkring av väggen

In mot den bärande väggen är duschhörnan förstärkt med bistål.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Bredspackling av lättbetong

Noggrann slipning är viktigt för ett fint, jämnt resultat.

Video

TEKNIK: Lättbetong - inklämda skivor

Med skivor delade på snedden blir fogen stark.

Video

TEKNIK:Applicering av våtrumsmembran

Välj ett komplett system där delarna arbetar tillsammans

Video

TEKNIK: Våtrumsmembran vid rör

Med specialkragar blir det helt tätt

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Tips & Tricks

Badrum ska vara täta

Sätt dig in i reglerna om säkra våtrum innan du bygger om ett badrum.

Oavsett om du bygger om ditt badrum eller bygger ett nytt så ska det vara tätt och det ska uppfylla de villkor som gäller för våtrum. Dessa ändras fortlöpande så du måste sätta dig in i dem och det kan du göra på nätet. Här är tre bra adresser: Svensk Våtrumskontroll, www.gvk.se - Byggkeramikrådet, www.brk.se - Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) www.vatrumsmalning.se

Reglerna kan kanske verka komplicerade, men de är rätt logiska. Om du tycker det är svårt bör du kontakta ett företag som har auktorisation för arbeten med våtrum. Adresser till sådana företag finns på de tre webbplatserna ovan.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Lättbetong