SÅ undviker du 3 vanliga gipsfel

Det är ganska enkelt att sätta upp gipsskivor men det finns tre fallgropar som du ska undvika. Det är fel som kommer förstöra resultatet av ditt hårda arbete. Du kanske känner till risken med att skruva för djupt, men vet du vad du annars ska akta dig för, för att inte misslyckas helt?

1. FEL: Du skruvar in skruven för långt

Gipsskiveskruven är formgiven så att den ska hålla fast gipsskivan genom att hålla fast kartongen på skivans framsida. Problem uppstår om du skruvar så långt in att skruvskal-len går igenom kartongen. Då håller skruven bara fast det porösa gipset och det är bara en tidsfråga innan skivan lossnar.

Gör det rätt:

Skruva in skruven försiktigt, så skallen endast trycker in kartongen 1-2 mm. Då är skallen tillräckligt nersänkt för att kunna spacklas över, och skruvarna håller fast skivan.

Använd en gipsbit som ser till att skruven hamnar precis där den ska, eller en gipsskruvdragare som är den allra snabbaste lösningen.

2. FEL: Du skruvar i för tidigt

Om du fäster första gipsskivan med alla skruvar, även i den kant som nästa gipsskiva ska möta kan det gå fel. Du riskerar att skruvarna i nästa skiva inte trycker skivan ända in mot väggen. I stället kommer skiva nummer två tryckas ut när du drar i skruvarna. I värsta fall knäcks skivan.

Gör det rätt:

Vänta med att skruva i den första skivans kant, tills nästa skiva är monterad. Du ska alltså först sätta skruvar i kanten av skiva nr 2, sedan i kanten av skiva nr 1.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Skivlyft för endast 200 kr.

3. FEL: Du misslyckas med att förskjuta fogarna mellan två lager gips

När du sätter två lager gips ovanpå varandra, får du en stark vägg eller ett starkt tak. Om du börjar med en hel skiva i både första och andra lagret, slutar fogarna mellan skivorna på samma ställe i båda lagren, och då uppnår du inte den maxi-mala styrkan.

Gör det rätt:

Förskjut fogarna genom att att korta ner den första skivan i andra gipslagret. Börja lager nummer två med en halv skiva som på fotot (skruven i första lagret sitter mitt på skivan). Då är alla fogar förskjutna, och styrkan i din vägg blir mycket högre.

LÄS OCKSÅ: Montera gipsskivor

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gipsskivor