Vanliga gipsfel

Vanliga gipsfel – så undviker du dem

1. FEL: Du skruvar in skruven för långt

Gipsskiveskruven är formgiven så att den ska hålla fast gipsskivan genom att hålla fast kartongen på skivans framsida. Problem uppstår om du skruvar så långt in att skruvskal-len går igenom kartongen. Då håller skruven bara fast det porösa gipset och det är bara en tidsfråga innan skivan lossnar.

2. FEL: Du skruvar i för tidigt

Om du fäster första gipsskivan med alla skruvar, även i den kant som nästa gipsskiva ska möta kan det gå fel. Du riskerar att skruvarna i nästa skiva inte trycker skivan ända in mot väggen. I stället kommer skiva nummer två tryckas ut när du drar i skruvarna. I värsta fall knäcks skivan.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Skivlyft för endast 200 kr.

3. FEL: Du misslyckas med att förskjuta fogarna mellan två lager gips

När du sätter två lager gips ovanpå varandra, får du en stark vägg eller ett starkt tak. Om du börjar med en hel skiva i både första och andra lagret, slutar fogarna mellan skivorna på samma ställe i båda lagren, och då uppnår du inte den maxi-mala styrkan.

LÄS OCKSÅ: Montera gipsskivor