Gipsplader

Gipsskivan ska hanteras och sättas upp på ett helt annat sätt än t.ex. träskivor. Här kan du se hur du ska göra.

VANLIGA GIPSSKIVOR
Gipsplader - almindelige gipsplader 1. Rita upp var skruvarna ska placeras. Längs kanten av skivan ska skruvarna sitta med 20 cm avstånd. Vid de lodräta reglarna som sitter innanför skivan, placeras skruvarna med 25 cm avstånd.
Gipsplader - almindelige gipsplader2. Första gipslagret skruvas fast. Här använder vi en gipsskruvdragare. Den är praktisk om du ska skruva upp många skivor, men det går även bra med en speciell bitshållare till skruvdragaren.
Gipsplader - almindelige gipsplader3. Till väggar med två lager gips ska du vara noggrann med att mäta upp för det andra lagret. Det ska linjera med taket. Låt skivan vara 5-8 mm för kort i nederkant så att du får in den på plats.
Gipsplader - almindelige gipsplader4. Längs skarven mellan två skivor sätts skruvarna med 20 cm avstånd. Om skelettet är av stålprofiler, är det en god idé att sätta skruvarna lite förskjutna, så du inte försvagar profilens styrka.
Gipsplader - almindelige gipsplader5. Om du bygger en halvvägg ska gips som sticker ut över den lodräta regeln skäras till. Skär från baksidan först, annars blir det svårt att knäcka skivan.

TIPS: EXTRA STYRKA

Två lager gips är naturligtvis starkare än ett lager. Och med de smarta pluggarna som dykt upp på marknaden, kan du hänga upp relativt tunga saker på rena gipsväggar.

Men om du byter ut det inre gipslagret mot en plywoodskiva får du ännu fler möjligheter. Bilder och lätta hyllor kan du skruva upp rakt på vägen – utan pluggar.

Väldigt tunga saker, t.ex. platttv:n och den tunga bokhyllan, behöver en plugg som greppar om baksidan av plywoodskivan, men då hänger de också orubbligt fast.

FIBERGIPSSKIVOR
Gipsplader - fibergipsplader 1. Med fibergips slipper du spackla igen djupa spackelkanter. Skivorna sluter tätt samman och skruvas fast med skruvar för hårdgips, när du har kontrollerat att de är helt jämna.
Gipsplader - fibergipsplader2. Fibergipsskivor limmas ihop med ett speciallim. Limmet läggs på skivkanten omedelbart innan nästa skiva sätts upp. Det ska så mycket lim på att det pressas ut lite i skarven.
VERKTYG OCH MATERIAL FÖR GIPSSKIVOR
Gipsplader - gipspladeskruerGIPSSKRUV Gipsskivor kräver speciella skruv. De svarta är för stålskelett – nr. 3 är 25 mm till första gipslagret, nr. 4 är 35 mm till andra lagret. Nr. 1 och 2 är för träskelett. Nr. 1 är 40 mm till andra lagret, nr. 2 är 40 mm till andra lagret.
Gipsplader - gipspladehejsGIPSHISS En hiss för gipsskivorna är perfekt när det ska byggas ett gipstak. Den lyfter lätt och precist upp skivorna och håller dem på plats medan du skruvar. En hiss kan köpas för ca. 1.700 kronor. Att hyra kostar från ca. 150 kronor/dag.
Gipsplader - gipssko GIPSSKO Bygger du med två lager gips, ska det yttersta lagret lyftas upp från golvet, och det kan vara jobbigt att hålla skivan på plats medan du skruvar. Med en gipssko kan du lyfta skivan med foten och på så sätt få bägge händerna fria till att skruva.
Gipsplader - gipsskruemaskineGIPSSKRUVDRAGARE En gipsskruvdragare är en stor investering. Å andra sidan är den till stor hjälp när du ska dra i riktigt många skruvar.
Gipsplader - bits med dybdestopBITS MED DJUPSTOPP För att skruvarna ska hamna i rätt djup måste du vara noggrann med en vanlig skruvdragare. En bra specialbit med djupstopp är till stor hjälp.

VIKTIGT!

I en vägg med vanliga gipsskivor måste alla skruvarna sitta i korrekt djup, annars håller de inte skivorna på plats tillräckligt bra.

Gipsskruvens huvud ska så långt ned att du kan spackla rakt över det, men det får aldrig gå så djupt att det bryter igenom kartongen på gipsskivans yttersida. Om det händer tappar skruven sitt grepp, och du är tvungen att ersätta den med en ny skruv på platsen.

SKRUVAR I KORREKT DJUP
Gipsplade: Skruer i korrekt dybde 1. En skruv i rätt djup håller skivan på plats, samtidigt som skruvhuvudet är lätt att spackla över.
Gipsplade: Skruer i korrekt dybde2. Skruvar du för djupt blir kartonglagret förstört, och då har skruven inget grepp om skivan.