BLANDA SJÄLV: Till stora projekt, t.ex. uteplats eller en damm finns det mycket pengar att spara om du väljer att blanda betongen själv.

BLANDA SJÄLV: Till stora projekt, t.ex. uteplats eller en damm finns det mycket pengar att spara om du väljer att blanda betongen själv.

VIKTIGT OM BETONG!

Betong är starkt frätande. Så använd alltid vattentäta arbetshandskar och skyddsglasögon.

SPECIELLT MED BETONG

Luftfickor försvagar betongen. Så ska du gjuta betong i en form måste du se till att vibrera betongen medan den fortfarande är mjuk. Sätt en vagnsbult i slagborrmaskinens chuck och flytta bultens rundade huvud runt längs formen medan maskinen kör med slagfunktionen påslagen. Fyller du på lite betong och vibrerar växelvis så blir resultatet perfekt.

BLANDNING

Betong blandas av cement, sand och sten, och blandningsförhållandet anges i just den ordningen. 1:2:3 betyder alltså 1 del cement, 2 delar sand och 3 delar sten. Stenarna varierar i storlek efter betonglagrets tjocklek. En tumregel är att de inte bör vara tjockare än 1/3 av det färdiga betonglagret.

Till gjutningar som kräver ett slätt och fint ytskikt, t.ex. trädgårdsplattor, används inte sten. Är det två tal, t.ex. 1:3, innebär det att ingen sten ska tillsättas i blandningen.