Säker skarvning av bänkskivor

Med ett eller två hopsättningsbeslag är det lätt att skarva två skivor, t.ex. när du monterar ny arbetsbänk i verkstan eller ny bänkskiva i köket. Här visar experten dig hur du lyckas med monteringen.

Beslagen finns i flera utföranden, men används på i princip samma sätt. Flikarna dras åt med muttrar.

Du behöver ett par skruvtvingar för att foga ihop ett par lister, två skivor eller vad du nu vill skarva eller foga ihop. Men det är inte alltid det räcker med ett par skruvtvingar. När du skarvar två bänkskivor i vinkel så klarar du dig inte ens med stora limknektar. Men lösningen är inte ett hjälpmedel som är större utan däremot ett enkelt hopsättningsbeslag som du lätt fäller in i bänkskivornas baksidor.

Hopsättningsbeslaget kan tack vare sitt speciella utseende dra ihop två delar och därefter låsa fast dem. Beslaget ska fällas in på undersidan av skivorena och då behöver du en handöverfräs med kopierring och en notfräs. Beslaget kräver ett fräsdjup på 15 mm och med handöverfräsen kan du ställa in djupet mycket exakt och vara säker på att inte bryta igenom skivorna.

Det finns särskilda fräsmallar till detta arbete, men de är dels mycket svåra att få tag på, dels vansinnigt dyra. Vi har därför hittat på en egen lösning och den duger utmärkt. Följ bara våra anvisningar.

Här placerar vi ett beslag 10 cm från den bakre kanten och ett 10 från den främre kanten på en standardbänkskiva. Hopsättningsbeslaget kan användas till andra uppgifter men det förutsätter att träet är tillräckligt tjockt så att beslaget kan försänkas.

Fräsmall

1

Mät ditt beslag. Vårt beslag är 12 cm mellan de två flikarna när de skruvas ut till de yttersta positionerna. Vi fräser så att avståndet från hålkanten till skivkanten blir 5 cm och spårens totala längd 10 cm.

2

Tillverka en fräsmall. Leta reda på en bit mdf eller plywood på 20 x 20 cm. Borra ett 50 mm hål 95 mm från kanten. Spåret är 20 mm brett precis som kopierringen.

3

Skruva eller limma fast en 20 x 20 mm list under mallen. Listen ska fungera som anhåll och därför sitta kant i kant med mallens kant så att du kan styra fräsmallen.

Fräsning

1

Ställ in fräsdjupet. Här ska det vara 15 mm för att beslaget ska kunna fällas ner och inte vara i vägen när bänkskivorna läggs på underskåpen.

2

Spänn fast mallen över ditt märke. Fräs sedan i flera omgångar och pressa ner fräsen mer och mer tills du nått önskat djup.

3

Kolla precisionen. Spåren ska hamna exakt mitt emot varandra. Spänn fast fräsmallen på den andra bänkskivan och fräs ett nytt spår.

Ihopsättning

1

Fräs ett spår på kanten av bägge skivorna med skivfräs. Spåret ska se till att skivorna hamnar på samma nivå. Stick in en lamell (ett kex) eller lös spont i ena spåret.

2

Stryk lim på kanterna och tryck ihop skivorna med lite smalfogmassa mellan dem. Den förblir smidig och ser till att det blir helt tätt mellan skivorna.

3

Lägg beslagen på sina platser och dra åt muttrarna (här är det endast en mutter) tills limmet pressas ut. Här har vi vänt baksidan uppåt för att visa hur det ser ut.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Bordsskivor