SÅ HÄR: Gjut snygg bänkskiva i betong

Det är den ultimata köksbänkskivan, men den kostar oss bara ca. 2.000 kr. Bänkskivan med inbyggd hålkälslist, alltså en böjd bakkant, är både praktisk och snygg. Och så är den en utmaning, även för vana hantverkare.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
2.000 kronor

Den färdiga bänkskivan är både elegant, praktiskt och lätt att underhålla.

Intro

Den böjda bakkanten på köksbänken ger en vacker avslutning in mot väggen. Överkanten av bågen (hålkälen) sitter precis under kaklet. Och bågen gör det mycket enkelt att torka upp smulor.

Den rustika betongbänkskivan är lätt att underhålla, och om du mättar den med t.ex. vax, tränger inte spillda vätskor in (men du måste torka upp när du spiller, för om vätskan får ligga kvar tillräckligt länge sugs den in, och då är det svårt att rädda bänkskivan).

LÄS OCKSÅ: Så slipar du betong

Det är lite av en utmaning att gjuta skivan. Själva betongarbetet är inte så svårt, utmaningen består i att bygga en form som ska bli till en bänkskiva med hålkäl och hål för diskho. Det är ett arbete som kräver en viss erfarenhet av snickeri. Och så måste du först och främst vara duktig på att vända och vrida på saker och ting i huvudet, eftersom formen ska byggas som en spegelbild av den färdiga bänkskivan.

Instruktion

01
Bygg skivans grundform 7 Steg

Formen är det allra viktigaste när du gjuter. Den bestämmer hur din bänkskiva kommer att se ut. Så gör du ett misstag här kommer det att synas på den färdiga bänkskivan.

Glöm inte att det är ovansidan av din bänkskiva som vänder nedåt i formen. Du måste alltså tänka dig det hela spegelvänt eller upp och ned. Använd skissen ovan, så att du behåller överblicken under arbetets gång.

1

Hålkälen bygger vi av kvartstavslister. En kvartstav är en kvarts rundstav. En list på 33 x 33 mm ger en böj som passar bra. Såga listerna i vinkel (45 grader).

2

Listerna sammanfogas och skruvas fast i form skivan med 4 x 50 mm skruv. Använd lim i fogarna och kom ihåg att förborra för skruvarna. Listerna skruvas fast i formskivan med samma sorts skruvar.

3

Sidorna på formen består av plywood. När den är fastskruvad på sidan av formskivan ska den sticka upp exakt 36 mm. Referenslisten säkerställer att höjden blir den samma överallt.

4

Skruva samman sidorna. Men på bakkanten, där hålkälen ska vara, ska du börja med att ta en stump formskiva (15 mm tjock) och använda den till att säkerställa avståndet in till själva skivan/kvartstavs listen. Avståndet skapar även hålkälens vågräta överkant.

5

Sätt fast bottenlisterna. Här har vi vänt på hela formen. Listerna bildar ytskiktet av hålkälen. Skruvarna sätts i en vinkel så att de går ned i kvartstavs listen. Rita ut borrvinkeln på listerna.

6

Skruva fast bottenlisterna i den vinkel du har ritat ut. Använd 4 x 40 mm skruvar. Dra sedan i en skruv lodrätt genom bottenlisten och ned i sidoramen, så att hela formen hålls ihop. Ta bort avståndsklossarna.

7

Gjut formen med botten upp. Bottenlisterna håller ihop formskivan och sidoramarna. Det är 15 mm mellanrum mellan ram och skiva (under bottenlisterna). Det ger hålkälens vågräta topp.

02
Gör hålet för diskhon 5 Steg

När vi ska göra ett hål för diskhon ska vi återigen tänka ”tvärtom”. Vi ska bygga ett hinder, som betongen hamnar utanför. Och då vi gärna vill ha diskhons kanter (här 4 mm) i samma nivå som bänkskivan, gör vi en smal kant som skapar en 4 mm försänkning runt om själva diskhon.

Ramen som skapar hindret är av plywood. Den ska lackas grundligt, så att den inte fastnar i betongen när vi ska gjuta.

1

Rita ut diskhons form på en bit plywood (lägg till cirka 2 mm hela vägen runt). Diskhons kant är här 4 mm tjock, så detsamma gäller för plywoodskivan.

2

Såga ut skivan efter din markering. De raka snitten löser sänksågen/cirkel-sågen. De rundade hörnen är ett jobb för stick sågen. Alla snittytor ska slipas släta.

3

Bygg den ram som utgör hindret, som betongen ska hamna utanför. Lägg 22 mm plywoodlist kloss an runt om diskhon, och skruva ihop den med 4 x 40 mm skruv.

4

Placera hindret, och skruva fast det. Ramen är centrerad på plywoodskivan, så att det är 16 mm luft hela vägen runt. De 16 mm motsvarar den tunna flänsen på diskhon - den som ska hamna i samma nivå som bänkskivan. Mät noggrant, och kontrollera att det stämmer när det är upp och ned! Skruvarna ska precis nå ned i formskivan.

5

Ramens yttersida ska lackas. Den får tre lager lack med torkning och slipning mellan lagren, så att den inte fastnar i betongen under gjutningen.

03
Redo för gjutning 7 Steg

Betong är hårt, men det knäcks faktiskt ganska lätt, särskilt när det gäller långa bänkskivor. Därför måste betongen förstärkas.

Här armerar vi med armeringsnät och armeringsjärn. Du kan även armera med fibrer, men det blir lite dyrare än denna lösning.

Vi väljer att blanda vår betong själva. Du kan också välja att köpa den färdigblandad, till ett lite högre pris. Mindre arbete kostar pengar.

1

Skär till armeringsnätet. Det ska täcka hela skivan och böjas ned i hålkälens krökning med slag från en slägga. Nätet ska gå cirka 2 cm ned i hålkälen.

2

Naja fast 10 mm rundjärn (armeringsjärn) i armeringsnätet med najtråd. Järnen ska sitta i bänkskivans bägge långsidor för att ge extra styrka längs kanten, inte minst i de smala delarna längs diskhon.

3

Få arbetsytan plan. Oavsett om du har ett bord eller en skiva på bockar under din form, ska det vara helt stabilt och vågrätt, så att bänkskivan blir lika tjock överallt. Lägg gjutformen ovanpå.

4

Smörj formen med olja. Alla ytor som är i kontakt med betongen ska smörjas, så att betongen inte fastnar när den härdar.

5

Lyft upp armeringen. Den ska vara placerad mitt i formen, och med ett par centimeters avstånd till sidorna så att armeringen inte syns i den färdiga bänkskivan.

6

Blanda betongen. Vi blandar den själva efter formeln 1:2:3, alltså en del cement, två delar sand och tre delar småsten. Blanda först de torra delarna, och tillsätt vatten tills du har en jämn, grötaktig betong.

7

Få allt jämnt innan du gjuter. Armeringsnätet slutar exakt i mitten av skivan. Det är avstånd till alla kanter, och långsidorna är förstärkta med armeringsjärn.

04
Gjut skivan 5 Steg

Nu börjar det roliga - och lite stressiga. Om du vill ha ett helt enhetligt ytskikt på bänken ska du helst hälla i all betong på samma gång. Du måste alltså blanda ganska mycket, och då behöver du en blandarmaskin.

Här häller vi upp betongen med en hink. Det är kanske inte det snabbaste sättet, men då vi gärna vill ha ett visst spel på bänkskivan får vi leva med det. Men det krävs lite tempo i hällningen.

1

Häll betongen i formen. Beroende på konsistensen kan betongen behöva hjälp ut i hörnena med en murslev eller en putsbräda.

2

Nu ska betongen vibreras. Banka på formen, skaka, lyft, och släpp den hårt så att massan kommer hela vägen ut i hörnena.

3

Hjälp betongen ut i hörnena. Under vibreringen kan du få efterfylla och dra ut betongen, så att den fyller hela formen hela vägen upp till kanten.

4

Vicka bordet, och var kreativ: Montera t.ex. en kraftig bult i en slagskruvdragare, och slå på formens kanter med den. Dra ytan med en lång bräda i sicksackrörelser. All luft ska slås ur betongen.

5

Ta bort upphängningen för armeringsnätet efter ett par timmar. Nu kan du släta ut betongen om upphängningen har gjort spår (kom ihåg att detta är undersidan). Täck formen med plast och vänta tre veckor.

05
Lägg skivan på plats 5 Steg

Nu blir det tungt. Den gjutna bänkskivan ska lyftas ur formen och in i köket. Vi har två skivor: en med diskho och en mindre utan. De två ska sammanfogas i en rät vinkel.

Ta hjälp av grannar eller vänner, och var försiktig när du flyttar skivan. Den kan knäckas om du har otur.

Vi sammanfogar de två skivorna och fogar diskhon med våtrumssilikon. Fogen står emot vatten och är lätt att byta när den med tiden blir sliten och ful. Härdtiden står på patronen.

1

Lägg skivan/skivorna på plats. En beton­ bänkskiva på 100 kg behöver inte fästas. Det löser tyngdkraften. Vi har två skivor som möts i en rät vinkel. De ska fogas sam­ man, och få ett fogstopp i skarven.

2

Täta skarven med silikon. Våtrums­ silikonet tål livet på en köksbänk. Sätt tejp längs bänkskivans kanter, och glätta fogen med en fogpinne eller ­bricka. Gör samma sak längs kanten in mot väggen.

3

Limma fast diskhon och sätt den i spänn. Diskhon är fäst i bänkskivan med våtrums­ lim, och med lite uppfinningsrikedom har vi lyckats sätta den i spänn.

4

Lägg en silikonfog runt om diskhon. Den ska säkerställa att det inte sipprar ner nå­ got vatten mellan diskho och bänkskiva.

5

Glätta fogen. Använd en fogpinne eller en fogbricka av silikon att glätta med; så får du ett slätt och vackert resultat.

06
Skydda med vax 2 Steg

Du kan köpa en massa olika medel för vård av betongbänkskivor, eller så kan du blanda ditt eget.

Vi väljer en färdig blandning av linolja och vitpigmenterat bivax. Medlet är ett lättflytande vax, som tränger ned i bänkskivan. Det vita pigmentet gör bänkskivan betydligt ljusare. Vill du bevara betongens grå färg ska du välja ett vax utan färg. En polermaskin eller en excenterslip med polerskiva är till stor hjälp.

1

Smörj vaxet på bänkskivan med en svamp. Om det är små lufthål i skivan kan du värma lite vax rakt över hålen med en varmluftspistol, så att de fylls.

2

Polera bänkskivan med en polermaskin, eller en massa bomullstrasor och armkraft. Ett dygn senare är bänkskivan redo för användning.

Material

 • 15 mm formskiva
 • 18 och 22 mm plywoodskivor
 • 33 x 33 mm kvartstavslist
 • 25 kg cement
 • 50 kg murargrus
 • 75 kg små sjösten (4-9 mm)
 • Armeringsnät (4 mm) och armeringsjärn (10 mm)
 • Skruv: 4 x 40 och 4 x 50 mm
 • Najtråd
 • Trälim och lack
 • Träspackelmassa
 • Vitpigmenterat linoljevax

Specialverktyg

 • Blandarmaskin
 • Ev. polermaskin

Tidsförbrukning

2-3 dagar till formen, en halv dag till gjutning. 4 veckors härdtid.

Pris

Vi byggde två skivor på totalt 350 x 63,3 cm för ca. 2.000 kr.

Svårighetsgrad

Du behöver vara en duktig hantverkare. Den största utmaningen är att spegelvända allt i huvudet under tiden. Mät hellre en gång extra än en gång för lite.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Betongbänkskiva med rundad bakkant

Köksbänkskiva med slät yta och inbyggd hålkälslist.

Öppna 3D-modell
3D-modell

Gjutformen

Alla lister har monterats på gjutformen och det kollas att inte några kanter är för smala.

Öppna 3D-modell
3D-modell

Hål för vasken

Vaskmallen har skruvats fast i plywoodskivan och ner i gjutformen.

Öppna 3D-modell
3D-modell

Armering

Armeringen hängs upp med buntband så att den hamnar mitt i skivan.

Öppna 3D-modell
3D-modell

Gjut

Formen fylls med betong och vibreras tills formen har fyllts.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du den stora vinkelslipen

I den här videon lär du dig allt om hur du arbetar med en vinkelslip för 230 mm stora skivor. Den klarar en lång rad av samma uppgifter som en mindre modell. Men utrustad med rätt skiva sågar den sig genom betydligt tjockare material, t ex betongplattor.

TIPS: Betong utan luftbubblor

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Bordsskivor