Så sågar du ut för diskbänken

De flesta av oss skakar kanske lite på handen när ett hål ska skäras ut i den nya köksbänken för att göra plats för diskbänken. Men uppgiften är faktiskt relativt enkel. Det största arbetet består i att mäta noggrant och kontrollera alla mått en extra gång innan man börjar såga.

Skär ut för diskbänk

MÄTNING: Noggrann mätning är en förutsättning för ett bra resultat – oavsett om en diskbänk ska monteras in i en ny köksbänk eller om diskbänken i den gamla köksbänken ska vara större.

MARKERING OCH UTSKÄRNING

1. Ofta medföljer en mall för markering med den nya diskbänken. Alternativt läggs diskbänken på köksbänken med botten uppåt. Därefter märks hela omkretsen ut med maskeringstejp.

2. Diskbänkens kant mäts och ett nytt streck görs på insidan av tejpen, så att diskbänken kan sänkas ned i hålet medan kanten vilar på bänken. Gör ett snitt med en hobbykniv så att träet inte nöts.

3. I det ena hörnet borras ett hål på minst 8 mm. Därefter kan man komma åt med ett sticksågsblad. Se till att hela borret hålls innanför markeringen.

4. Skär ut med sticksåg hela vägen runt markeringen. Använd ett nytt blad och sätt eventuellt tejp på undersidan av sågens anhåll. Det säkerställer att sågen inte rispar köksbänken.

5. Det är viktigt att se till att stötta det stycke av skivan som ska skäras ut. Annars riskerar man att köksbänken knäcks och förstörs.

6. Diskbänkens clips är ofta i vägen när man sätter ned den nya diskbänken i hålet. Gör i så fall plats för clipsen genom att forma till köksbänken med ett stämjärn så att de passar in.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Underlimmad diskbänk


GÖRA KLART KANTEN

1. Vid köksbänkar i trä är det viktigt att slipa kanten noggrant. Alla flisor och ojämna kanter ska tas bort innan diskbänken monteras.

2. På köksbänkar av laminat ska den öppna spånskivekanten tätas noggrant för att förhindra fuktskador. Påför silikonfogmassa hela vägen runt längs kanten.

3. Silikonfogmassan fördelas i ett jämnt skikt på ytan hela vägen runt. Detta görs enklast med en spackel

Smart metod: Hål för rund diskbänk

Ska du göra hål för en rund diskbänk kan du med fördel använda ett cirkelskärstöd till sticksågen.

Mät först upp på bänken och märk ut diskbänkens placering. Därefter märker du ut cirkelns mittpunkt.

Cirkelskärstödet monteras på sticksågens fotplatta, och i den andra änden finns en liten spets som ska placeras i cirkelns mittpunkt. Därefter styr cirkelskärstödet sticksågens väg på ett perfekt sätt runt cirkeln.

Innan utskärningen kan påbörjas ska ett hål borras i den bit av bänken som ska sågas bort. Då finns det plats för sticksågens blad. Därefter sågar man ut mot strecket och vidare runt längs insidan av markeringen.

LÄS OCKSÅ: Planlimmad diskho

Smart metod: Såga hål utan att borra först

Med ett sågblad som är gjort för att äta sig ner i materialet kan man – med lite övning – såga mitt i en skiva utan att borra först. Det kräver dock att träet är ganska mjukt. Annars slinter bladet lätt.

Luta sticksågen och låt bladets spets vila mot materialet innan sågen startas. När den startas vrids bladet ner i materialet och så är man igång.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Diskho