Smart laddstation till verkstaden

Rörigt i verkstaden? Inte här! Laddstationen håller koll på alla batterimaskiner och de tillhörande batterierna. Bygg den så att den passar just dina behov.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
700 kroner

Ordning och reda: maskinerna längst ned, laddare och lådor för batterier och lösa delar i mitten. På sidan finns det plats för att ladda mobiltelefonen.

Intro

Laddstationen är ett förhållandevis enkelt projekt, som du kan anpassa efter dina behov. Vi visar hur du:

 • Mäter dina maskiner
 • Förbereder aluminiumprofilerna
 • Skruvar ihop delarna
 • Gör upphängning för maskinerna
 • Bygger lådorna

Instruktion

01
Mät dina maskiner 3 Steg

Vi tänker oftast inte på hur många centimeter en borrmaskin är. Men för att kunna bygga en upphängning måste du veta måtten på varje maskin, varje batteri och varje laddare.

Vissa maskiner är lättare att hänga upp utan batteri. Det måste du ta höjd för vid mätningen, som dock inte behöver vara millimeternoggrann.

1

Maskinernas längd är viktig. Den här sågen ska stå på högkant i hyllan.

2

Mätningen behöver inte vara millimeternoggrann

3

Skåpets djup bestäms av maskinernas längd, och lådornas bredd bestäms av maskiner nas bredd och höjd.

02
Förbered aluprofilerna 2 Steg

Varje maskin har sin egen hylla, som är utsågad så att den passar maskinens mått.

Men då inga maskiner håller för evigt gör vi ett flexibelt upphängningssystem. Skiljeväggarna förses med aluprofiler, så att varje upphängningshylla kan skjutas in på plats. När den gamla skruvdragaren ska lämna plats åt en ny kan vi såga till en ny hylla och bara skjuta in den i aluminiumprofilen eller flytta runt maskinerna efter behov.

1

Upphängningshyllorna (H) av 12 mm plywood glider enkelt in i aluminiumprofi- lerna (J).

2

Förborra för två 3 mm skruvar. Hålen försänks, så att upphängningshyllorna kan glida på plats.

03
Skruva ihop alla delarna 6 Steg

Det är nödvändigt att arbeta i rätt ordning när du monterar delarna. På flera ställen blir det för trångt för att använda skruvdragaren om du inte monterar delarna i rätt ordning.

1

Aluminiumprofilerna (J) skruvas invändigt på sidorna (A) med 3 x 15 mm skruv. Profilerna linjerar med sidornas underkant.

2

Skivorna (G), som åtskiljer verktygs-upphängarna förses med aluminium-profiler på bägge sidor med samma sorts skruvar. Skivdelarna limmas fast i den nedersta hyllans (B) undersida och förses med 3,5 x 40 mm skruvar ovanifrån. Här är avståndet 10 cm mellan skivdelarna i bägge sidor och 14 cm i det mittersta rummet.

3

Den nedersta hyllan (B) med de påmonterade avskiljarna (G) fästs i möbelns vänstra sida (A) med lim och 3,5 x 40 mm skruv. Kontrollera med vinkel så att underkanten av avskiljarna och sidan (A) linjerar.

4

Hyllan (D), som bär den översta lådan, fästs också i den vänstra sidan med lim och 3,5 x 40 mm skruv.

5

Bakstycket (C) görs fast vinkelrätt på ovansidan av den översta hyllan (B), så att den ligger i linje med hyllans bakkant. Vi använder lim och 4 stk. 3,5 x 40 mm skruv.

6

Den lodräta avskiljaren (E) är fäst i den nedersta hyllan (B) och i hyllan (D). Sedan görs den översta hyllan (B), inkl. bakkanten (C), fast i sidan och ned i den lodräta avskiljaren (E). Sedan stödskivan (F) för cirkelsågen och så sista sidan (A).

04
Gör maskinernas upphängningar 5 Steg

Med mått på alla dina maskiner är det lätt att göra individuellt anpassade upphängningar. Som du ser här kan de flesta maskiner hänga i en skiva med ett U-format spår (dock ej cirkelsågen).

1

Skivstyckena (H) är anpassade i bredden, för att kunna glida in i profilen i botten av möbeln. I bakkanten har vi borrat ett 20 mm “fingerhål”, som gör det lättare att dra ut skivan.

2

Spåret i skivstycket anpassas för varje maskin. T.ex. sågar vi spåret så smalt att sticksågens bottenplatta sticker ut en centimeter från spåret i bägge sidor. Spåret är så djupt att verktyget slutar i nivå med möbelns framkant.

3

Såga först ett hål med hålsåg, och såga sedan ut spåret med en sticksåg. Med ett blad för böjda snitt får du ett fint resultat.

4

Varje maskin får sin speciella upphängning, som ser till att den lätt hängs på plats och lätt tas ut när arbetet kallar. Mät upp spåret så att det passar maskinen. Såga ett hål i spårets baksida med en diameter motsvarande spårets bredd. Såga ut spåret med sticksåg.

5

En vinklad platta stöttar cirkelsågen. Som stöd för sågens bottenplatta sågar vi en anslagslist (F), som görs fast genom den lodräta skivan (E) och till slut sidan (A).

05
Bygg lådorna 5 Steg

Nu ska de två lådorna sågas ut och byggas ihop. Och det ska göras smarta avskiljare, så att lådorna kan delas upp.

1

Kap-/geringssågens djupstopp ställs in så att sågdjupet blir 10 mm. Vi mäter 15 mm in (skivtjockleken) från bägge sidor och sågar ett antal tätt liggande sågspår i bägge front- och bakstyckena (K) för att få en fals för en elegant sammanfogning.

2

Dela upp lådan. Såga 7 mm breda och 10 mm djupa spår i lådfront och bak stycke i precis samma nivå.

3

Lådsidorna (L) pressas in i de utsågade falsarna. Sammanfoga med lim och 3,5 x 40 mm skruvar, två i varje fogning.

4

Lådbotten (M) görs fast med lim och 3 x 20 mm skruvar.

5

Avskiljarna (N) anpassas, så att de linjerar med lådans överkanter.

Material

Skåp: 15 mm plywood

 • 2 stk. à 25 x 50 cm, sidor (A)
 • 2 stk. à 25 x 60 cm, hyllor (B)
 • 1 stk. à 10 x 60 cm, bakstycke (C)
 • 1 stk. à 25 x 33,5 cm, hylla (D)
 • 1 stk. à 25 x 25 cm, avskiljare (E)
 • 1 stk. à 6 x 25 cm, anslagslist (F)
 • 4 stk. à 12 x 25 cm, avskiljare (G)

Verktygsupphängning: 12 mm plywood

 • 4 stk. à 9,5 x 25 cm (H)
 • 1 stk. à 13,5 x 25 cm (H)

Alu-U-profiler (J)

 • 10 stk. L: 25 cm, H: 15 mm, B: 10 mm Invändigt spår: 12 mm

Lådor: 15 mm plywood

 • 4 stk. à 10,5 x 33 cm, front-/bakstycke (K)
 • 4 stk. à 10,5 x 24 cm, sidor (L)

6 mm plywood

 • 2 stk. à 25 x 33 cm, botten (M)
 • 4 stk. à 10,5 x 23,5 cm, avskiljare (N)

Hylla för smartphone: 15 mm plywood

 • 1 stk. à 10 x 18 cm, hylla (P)
 • 6 mm plywood
 • 1 stk. à 4,5 x 10 cm, list (R)

Dessutom:

 • 1 stk. IKEA-grendosa KOPPLA med USB
 • 3 x 15 mm, 3 x 20 mm och 3,5 x 40 mm skruvar
 • Trälim

Specialverktyg

 • Pelarborr

Tidsförbrukning

En helg, så har du gott om tid.

Pris

Om du ska köpa alla material går det på ca. 700 kr.

Svårighetsgrad

Ett ganska enkelt projekt som du kan anpassa efter behov (och de stumpar du ev. har liggande).

Ritning

3D-modell

Laddstation

3D-modell

Se alla detaljer

Zooma in på modellen och se alla de små detaljerna

Öppna 3D-modell

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.