Tre funktioner - en arbetsbänk

Varför nöja dig med ett arbetsbord när du kan få tre? Till på köpet på samma yta! Följ bara våra anvisningar så får du en komplett verkstad med tre arbetsbänkar, flerapraktiska verktygsskåp och många genomtänkta detaljer.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
4.000 kronor

Intro

Du behöver endast 2 kvadratmeter för att skapa en arbetsbänk som är lika funktionell som en schweizisk armékniv. Bänken kan nämligen fällas ut till tre bänkar. Den övre bänkskivan, som är fast monterad, är 200 x 61 cm medan de två andra utfällbara är något mindre. När de har fällts ut får du en arbetsplats som är hela 5 kvadratmeter.

Under bänkskivorna finns två skåp, som egentligen är två vanliga köksunderskåp. Varje skåp rymmer ett utdragbart skåp med hyllor och skivor, som du kan hänga upp verktyg och små lådor på. Skruvstycke, borrstativ och liknande monteras på lösa skivor, som snabbt och lätt kan fästas på flera ställen på de tre bänkarna med hjälp av ögleskruvar.

I mittenskivan finns ett antal hål, och i dessa kan du fästa maskinskruvar som mothåll när du slipar, precis som bänkhakar i en hyvelbänk.

Smarta överskåp för verktyg

De två skåpen ovanför bänkarna är ett köksöverskåp som vi delat till två skåp med halva djupet. I skåpen har vi satt verktygstavlor från Raaco.
Vid sidan av dessa hänger två vanliga överskåp med fullt djup, där vi kan parkera de lösa verktygsfästena när verktygen inte används.
Väggskåpen har försetts med topp-hängda skåpluckor som kan vippas upp mot taket, där de hålls på plats av vred som satts på en list.
På följande sidor finns en beskrivning av hur du snickrar den utfällbara verkstan med alla dess finesser.

Ordning och reda

När bänkskivorna har fällts in och luckorna stängts ser det alltid ordentligt ut i verkstan, och alla saker kan lätt hittas. Och du kan snabbt komma igång igen.

Instruktion

01
Underskåpen 7 Steg

Ena änden av varje bänkskiva vilar på ett köksunderskåp av standardtyp och andra änden vilar på benpar. Vi har kompletterat med ytterligare ett underskåp och förenat de två skåpen med ett par hyllplan. Det ger massor av plats för burkar, verktyg, kabelvindor och liknande.

För att det ska vara lätt att komma åt saker som sätts i skåpen förses skåpen med utdragsbeslag för lådor. Hela inredningen fästs på skåpluckans insida och när den dras ut följer inredningen med.

Här har vi satt en lodrät mittskiva i ena skåpet och på den hänger vi lådor för skruvar etc. I det andra skåpet finns två hyllor. Vad vill du ha i dina skåp?

1

Sätt först ihop de två underskåpen, men sätt inte fast bakstyckena. Förstärk därefter ovansidan med två lister invändigt.

2

Vänd skåpet uppochned, och såga till bakstycket så att det kan läggas in som botten och spika fast det.

3

Borra 8 mm hål i tre lister för hållister (T). Skruva fast dem på underskåpets utsidor längst fram.

4

Montera inredningen i skåpen på utdragsbeslag. Här består inredningen av en T- och en E-konstruktion, som du först limmar och skruvar ihop. Avsluta med att på utsidan av skåpen fästa en hyllbärare (X).

5

Skruva fast skåpluckorna (A) på de utdragbara inredningarna. De fästs med skruvar från utsidan. Hålen, som används som handtag, sågas med 50-55 mm hålsåg.

6

I skåpet med T-inredning (det med mittskivan) kan du fästa små plastlådor på skenor på båda sidor.

7

I det andra skåpet, där inredningen ser ut som ett E, får du plats för färgburkar, små verktyg, hörselskydd och annat på de två hyllplanen.

02
Underredet 7 Steg

Börja med att ställa de två underskåpen på en sockel. Senare sätts de tre bänkskivorna på plats så att de stöttas i ena änden av underskåpen och i den andra av benbockar.

För att kunna fälla ut bänkskivorna från väggen behövs något de kan svänga på. Här gör vi rondeller och lägger mellan varje bänkskiva samt på underskåpet. De sågas ut av överskottet från bänkskivorna och är 19 cm i diameter. Den nedersta fästs på ena underskåpet. De andra på ovansidan av den undre bänkskivan och den i mitten.

En 12 x 180 mm maskinskruv sticks igenom bänksskivor, rondeller och underskåp och låses med mutter.

1

Sockeln snickras av lister (U och V). Delarna skruvas ihop. Se till att sockeln står vågrätt och fäst den på golvet med möbelvinklar och skruvar.

2

Borra hål upptill i det ena underskåpet för den genomgående skruven. Välj en hålsåg på minst 30 mm så att muttern får plats i hålet. Hålets centrum ska vara 11,5 cm från kanterna.

3

Fäst nu den första rondellen på ovansidan av skåpet. Rondellen ska gå ända ut till kanterna. Dra i fyra skruvar uppifrån och sedan fyra underifrån.

4

Ställ de två skåpen på sockeln och lägg bottenhyllan (G) på plats mellan dem. Nästa hylla läggs på de två lister, som du har monterat på sidan av skåpen.

5

Ställ väggstödet (J) ovanpå skåpen och skruva fast det på väggen. Skåpen skruvas fast i stödet med skruvar underifrån genom skåpen.

Den övre bänkskivan fästs senare på väggstödet (J).

6

Lägg ett tvärstag (R) på två 10 mm tjocka klossar. Limma och skruva sedan fast benen (L) på kortändarna. Gör likadant med de två andra benparen (M och N).

7

Limma och skruva fast två sarglister (Q) upptill på benen. Var noga med placeringen så att de hamnar vinkeltätt mot benen och kant i kant med benens kortändar. Fäst också gummifötter under varje ben.

03
Bänkskivorna 3 Steg

1

Lägg en rondell på den nedersta bänkskivan med centrum 11,5 cm från kanterna, och borra ett 12 mm hål rätt igenom rondell och bänkskiva. Skruva fast rondellen med fyra skruvar. Gör likadant med skivan i mitten.

2

Knacka ner en M12 x 180 mm skruv genom hålen, när du har borrat hål i den översta skivan och skivorna har staplats på varandra. Fäst en mutter underifrån. Muttern hamnar nu i det hål som du borrade i underskåpet.

3

Den översta skivan skruvas fast på väggstödet (J) eftersom den ska vara fast och inte kunna fällas ut. Skruva först fast benparen under de tre bänkskivorna. Gummifötterna gör att benen står stadigt.

04
Överskåpen 5 Steg

Vi har satt upp överskåp med olika djup. Två skåp som inte är så djupa. De kan innehålla handverktyg som hängs på krokar eller verktygstavlor. Två andra skåp är djupare och i dessa förvaras större saker, t.ex. verktyg som ska skruvas fast på bänkskivorna.

För att få dessa fyra skåp har vi köpt tre standardskåp,. Det ena delade vi på mitten från kortände till kortände. Vi snickrade också fyra skåpluckor av mdf-skiva och satt fast dem med pianogångjärn i ovankant, så att luckorna öppnar uppåt. Alla luckor har grundats, spacklats, slipats och målats ett par gånger.

1

Såga itu det ena skåpet, när du har satt ihop det och markerat för sågspåret hela vägen runt skåpet. Av detta skåp blir det alltså två skåp som inte är så djupa som standardskåp.

2

Skruva fast 22 x 22 mm lister invändigt längs bakkanten på sidorna. Listerna ska hålla verktygstavlorna.

3

Skruva fast pianogångjärn upptill i alla fyra skåpen. När luckorna har målats och torkat hålls de på plats och fästs i det monterade gångjärnet. Håll ett avstånd på 1-2 mm mellan skåpet och luckan.

4

Beslagen som håller fast luckorna under taket snickrar du av två lister, som du fäster fyra små listbitar på. Fäst listerna i taket.

5

Palla upp skåpen med t.ex. klossar och brädor. Öppna luckorna och se till att de inte slår i rör eller andra hinder. Skruva därefter fast skåpen på väggen. Använd ev. pluggar.

Material

Material till arbetsbänkar

16 mm mdf-skiva:

 • 1 väggstöd (J), 14 x 198 cm

44 x 44 mm hyvlat trä:

 • 2 ben (L) à 76 cm (+ 12 mm gummifot)
 • 2 ben (M) à 81,6 cm (+ 12 mm gummifot)
 • 2 ben (N) à 87,2 cm (+ 12 mm gummifot)

22 x 44 mm hyvlat trä:

 • 6 sarglister (Q) à 50 cm
 • 3 tvärstag (R) à 41,4 cm

28 mm stavlimmad bokskiva:

 • 3 bänkskivor à 60,6 x 246 cm, överskott till rondeller och verktygsskivor

Dessutom:

 • 2 underskåp, 40 cm breda
 • M12 x 180 mm skruv med mutter
 • 5 M8 x 40 mm skruvar med muttrar
 • 12 M6 x 60 mm ögleskruvar med muttrar
 • 12 brickor, 6 mm
 • 20 islagsmuttrar, 6 mm
 • 2 vinkeljärn, 4 x 40 x 40 mm, 65 cm
 • 2 M8 x 50 mm skruvar med vingmuttrar
 • 2 M8 x 60 mm skruvar med muttrar
 • 2 par utdragsbeslag à 50 cm
 • 6 gummifötter, 12 mm tjocka, under ben

Material till underskåp

16 mm mdf-skiva:

 • 2 skåpluckor (A) à 39,5 x 69,5 cm
 • 1 mittenskiva (B), 55 x 61,4 cm
 • 1 styrskiva (C), 33,5 x 55 cm
 • 3 hyllplan (D) à 31,9 x 53,4 cm
 • 1 gavel (E), 33,5 x 63 cm
 • 1 sida (F), 53,4 x 63 cm
 • 2 hyllplan (G) à 54 x 69 cm

22 x 44 mm hyvlat trä:

 • 3 hållister (T) à 70 cm
 • 2 socklar (U) à 135,8 cm
 • 3 socklar (V) à 53 cm

22 x 22 mm hyvlat trä:

 • 7 m list (X)

Material till överskåp

16 mm mdf-skiva:

 • 4 luckor (A) à 39,5 x 69,5 cm
 • 2 hyllplan (H) à 33 x 36,1 cm

22 x 44 mm hyvlat trä:

 • 2 taklister (P) à 60 cm

22 x 22 mm hyvlat trä:

 • 3 m list för verktygstavlor

Dessutom:

 • 3 överskåp, 40 cm breda
 • 4 pianogångjärn à 36 cm
 • 2 verktygstavlor

Tidsförbrukning

3-5 dagar plus torktid.

Pris

Runt 4000 kr inklusive bänkskivor och färg.

Svårighetsgrad

Hur lätt som helst. Inga svåra fogar och du klarar dig med vanliga verktyg.

Ritning

Så här sätts skåpen och de tre bänkskivorna ihop

Skåpen står på en sockel och skruvas fast i väggen. Ovanpå skåpen vilar den ena änden av de tre bänkskivorna på rondeller. Den andra änden har försetts med var sin benbock.

Så här sätts skåpen och de tre bänkskivorna ihop

Enkel taklist håller luckorna

Luckorna på de fyra skåpen kan stå öppna om du bara låser dem. Det gör vi här med en smart taklist.

Enkel taklist håller luckorna

Tips & Tricks

Det är detaljerna som gör det

Det som är så spännande och speciellt med en schweizisk armékniv är att den kan allt. Det gäller också vår verkstad. Arbetsbänken kan allt med rätt tillbehör.
Samtliga bänkskivor är försedda med två hålrader, där hålen är 8 mm i diameter. Den främre hålraden borras 4 cm från kanten och det är 30 cm mellan hålen. Nästa rad borras 20 cm från kanten och med samma hålavstånd. Hålen i de två raderna ska vara parallella. Hålen i den övre och undre bänkskivan förses med islagsmuttrar, som knackas i underifrån. Då blir det lätt att med ögleskruvar spänna fast skivor med olika verktyg. Om du sticker ner skruvar med muttrar i hålen på skivan i mitten fungerar de som bänkhakar.

Hålen i bänkskivan i mitten förses inte med islagsmuttrar. Här sticker du i ställer ner skruvar med muttrar precis som bänkhakar i hyvelbänken.

Skivor kan spännas fast på en 180 cm lång vinkellist, som har skruvats fast längs kanten på den översta bänkskivan. Nertill kan skivan vila på ett eller flera stöd som du har gjort av listbitar.

Plåtbockaren, som vi gör av två vinkeljärn, hålls på plats av lösa skruvar och muttrar som stuckits ner i hål på den nedersta bänkskivan. Då blir det lätt att flytta plåt-bockaren när den inte ska användas.

När du har sågat ut de tre bänkskivorna har du fått ett par överskottsbitar. Dem kan du såga upp i ett antal monteringsskivor på 34 x 30 cm respektive 34 x 20 cm. Såga ut bitarna och borra hål i hörnen så att hålavståndet längs ena sidan blir 30 cm och 16 cm längs sidan vinkelrätt mot den första. Då passar hålen ihop med de hål du har borrat i bänkskivorna.
Monteringsskivorna används för att hålla fast t.ex. borrstativet, bänkslipen eller andra platskrävande verktyg som måste stå stadigt. När du har använt verktygen kan du sätta undan dem med fastsatt monteringsskiva, så är de klara att snabbt sättas på plats på bänkskivorna.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Arbetsbänk