Arbetsbänk med perfekt höjd

En domkraft kan användas till mycket annat än till att hissa upp bilen vid hjulbyte. Den är genial när du snickrar en arbetsbänk med höj- och sänkfunktion.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
750 kronor

Intro

Denna bänk är mobil och stadig och med en liten vev justerar du den lätt till önskad arbetshöjd. Arbetsbänken består av flera delar: ett fast underrede som sätts ihop till en låda och en lös övre del som fungerar som bänkskiva och som ska kunna hissas upp och ner.

När bänken har hissats upp till sitt högsta läge får du perfekt arbetshöjd för diverse småjobb.

Instruktion

01
Snickra lådan 5 Steg

Arbetsbänken består av flera delar: ett fast underrede som sätts ihop till en låda och en lös övre del som fungerar som bänkskiva och som ska kunna hissas upp och ner. Mellan de två delarna, alltså ovanpå lådan, fästs en enkel saxdomkraft som gör det möjligt att höja och sänka bänken.

Du kan köpa en av de billigaste domkrafterna eftersom den inte ska belastas så mycket. Biltema, Jula, Clas Ohlson etc. har modeller för under 150 kr. Vår är 10,5 cm när den är hopfälld och utdragen är den 30 cm hög, vilket innebär att bänkskivan kan höjas och sänkas cirka 20 cm. Domkraften skruvas fast genom foten.

1

Kolla domkraftens höjd, både hopfälld och fullt upphissad så att du vet vilka mått som gäller. Måtten kan ju skilja sig åt från domkraft till domkraft.

2

Lådan sätts ihop. Skivorna B och C sätts ihop till ett U. Förborra med 4 mm borr för skruvarna i skivorna B på cirka 20 cm avstånd så att de kan skruvas fast på skivan C. Borra också två hål i skivorna B för montering av skivorna E.

3

Mät och markera och borra hål för skruvarna som ska hålla fast hjulen i bottenskivan D. Det är lättast att göra detta innan lådan fästs på bottenskivan. Fäst sedan toppskivan A med lim och 4 x 45 mm skruvar.

4

Montera stödlisten L under bottnen D. Listen blir en stadig fot under bänken och den förstärks med två korta lister K. Listen dras in 1 cm från kanten. Hjulen fästs med 6 x 30 mm vagnsbultar.

5

Arbetsbänken har fått hjul och en stark stödfot. Nu ska domkraften fästas mitt på toppskivan så att bänkskivan sedan kan hissas upp och ner.

02
Sidor och bänkskiva 7 Steg

Nu är det dags att tillverka den övre delen av arbetsbänken. Den består av en bänkskiva med två sidoskivor E. Dessa hänger samman med bänkskivan och kan åka upp eller ner i takt med bänkskivan.

Sidorna hålls fast med vagnsbultar som sticks in genom spåren. Även om domkraften lyfter bänkskivan på mitten, så händer det att sidorna ger sig lite åt sidan. Därför monterar du två uppsättningar styrlister M och N på lådans hörn. Utöver att de två kraftiga listerna M styr har de ett antal hål. I dessa kan du sätta bitar av rundstav som du sedan kan stötta skivor på när de ska bearbetas, t.ex. hyvlas.

1

Gör de två styrlisterna M som håller de utvändiga sidorna på plats. Borra fem hål i dem med 22 mm borr. Då kan du sätta små bitar av rundstav i hålen som stöd för mindre skivor. Slipa hålkanterna lätt.

2

Styrlisterna M sätts fast med lim och 4 x 60 mm skruvar längs skivkanterna på sidorna B. På den andra sidan av lådan fäster du styrlisterna N.

3

Kolla att sidorna E verkligen får plats mellan styrlisterna M och N när dessa har monterats. De ska sticka ut 1 cm från sidorna B så att de kan styra sidorna E när dessa åker upp och ner.

4

Fräs spår i sidorna E. Spåren behövs för att hålla bänkskivan på plats i önskad position med hjälp av vagnsbultar. Här används 14 mm notfräs och det ger lite luft åt vagnsbultarna som är 12 mm i diameter.

5

Fäst två anhåll G under bänkskivan F med lim och 4 x 30 mm skruvar. Avståndet mellan dem ska vara lika med toppskivan A:s bredd plus 1 mm på bägge sidor, så att de yttre sidorna E lätt glider ner över de inre sidorna B.

6

Sidorna E fästs på listerna G med 4 x 45 mm skruvar. Både listerna och sidorna har dragits in 5 cm från bänkskivans långsidor.

7

Sätt nu bänkskivan F med sidorna E på plats. Skruva först ner domkraften så mycket som möjligt. Sidorna E måste lyftas in över sidorna B, där du har borrat två hål att fästa vagnsbultarna i.

03
Snygg finish 3 Steg

Bänkskivan förstärks med lister hela vägen runt längs utsidan, så kallade sarger. Här borrar vi hål i sargerna för att det ska vara lätt att fästa något på bänkskivan med tving.

Både den långa och den korta sargen, H respektive J, tillverkas på samma sätt. I en list, som ska vara dubbelt så bred som den färdiga sargen, borras en rad hål med en diameter på 70 mm. Hålens centrum ska ligga exakt på listens mittlinje. När du seedan sågar itu de breda listerna på längden får du färdiga sarger med ”halva” hål.

1

Tillverka sargerna H och J. Markera mittlinjen på varje list och borra sedan ett antal 70 mm hål med centrum på mittlinjen. När du sedan klyver listen genom att såga itu den på längden får du två identiska sarger.

2

Fäst sargerna H och J så att de sitter kant i kant med utsidan av bänkskivan. Sargerna fästs med 4 x 30 mm skruvar. Lägg märke till det lilla spåret i den korta sargen J. Det ger plats för veven till domkraften när denna är helt ihopfälld.

3

När du har hissat upp eller ner bänkskivan till en viss nivå, drar du åt vingmuttrarna så att bänkskivan låses.

Material

18 mm plywood:
• 1 toppskiva (A), 50 x 55 cm
• 2 sidor (B) à 50 x 45 cm
• 1 baksida (C), 45 x 51,4 cm
• 1 botten (D), 60 x 65 cm
• 2 sidor (E) à 49,8 x 57,5 cm
• 1 bänkskiva (F), 60 x 80 cm
• 2 anhåll (G) à 49,8 x 57,5 cm
• 1 skiva till sarger (H), 12,4 x 80 cm (sågas ut till två bitar)
• 1 skiva till sarger (J), 12,4 x 56,4 cm (sågas ut till två skivor)
• 2 stödlister (K) à 10 x 13 cm
• 1 list till stöd (L), 10 x 58 cm

43 x 43 mm list:
• 2 styrlister (M) à 46,8 cm

9 x 27 mm list:
• 2 styrlister (N) à 46,8 cm

Dessutom:
• 2 rundstavar (diameter 22 mm) à 10 cm
• Saxdomkraft
• 2 transporthjul
• 4 vagnsbultar, 12 x 60 mm
• 4 vingmuttrar, 12 mm
• 4 brickor, 12 mm
• 12 vagnsbultar, 6 x 30 mm
• 12 muttrar, 6 mm
• 12 brickor, 6 mm
• Skruvar, 4 x 30, 4 x 45 och 4 x 60 mm
• Trälim

Specialverktyg

• Borrmaskin med borrstativ

Tidsförbrukning

En eller två arbetsdagar.

Pris

Ungefär 750 kr.

Svårighetsgrad

Det är viktigt att du är noggrann när du mäter upp för spåren. De måste hamna exakt rätt.

Ritning

Arbetsbänken består av ett underrede med hjul som gör det lätt att flytta bänken. Den har också en överdel som enkelt kan justeras till önskad arbetshöjd. Det görs med en vev.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Arbetsbänk