Bänkskiva över tvättmaskinen

Utrymmet ovanför tvättmaskinen och torktumlaren kan utnyttjas mycket bättre om man sätter dit en bänkskiva. Här visar vi hur man monterar en elegant svävande bänkskiva, som samtidigt sitter fast ordentligt.

Det enda beslag som behövs är den här förstärkta konsolen på 50x35 cm. Hantverkaren lägger det i glipan mellan de två maskinerna och ritar upp. Då får han fram bänkskivans placering – den ska sväva 2 cm över maskinerna.

Nu drar han ett lodrätt streck med ledning av vattenpasset. Det markerar samtidigt bänkskivans mitt. Konsolen sätts an mot vägen i flukt med strecket och de fyra hålen i konsolen markeras med en spetsig blyertspenna.

Med en slagborr förborrar han i de fyra markeringarna. I det andra hålet hamnar boren mitt i en fog. Det hjälper dessvärre inte att vinkla borren – fogen är för stort.Men här använder vi ett litet trick. Man kan använda reparationssatsen Fix It, som är till för att ordna problem med för stora borrhål.

Lapparna doppas helt enkelt i vatten och viras om pluggen. Sen kan alltihop tryckas in i det för stora hålet. På cirka 3 minuter härdar massan och sitter orubbligt fast. Är hålet väldigt mycket för stort kan man vira flera lappar runt pluggen.

Skruvarna dras i de fyra hålen, så att konsolen sitter fast ordentligt. För säkerhets skull kontrollerar hantverkaren att konsolen fortfarande sitter i våg. Det gör den och nu markerar han vågrätt ut från konsolen åt båda hållen.

Här ska vi montera två stödlister.Vi använder 50 cm långa furulister som stöd. Markeringar avsätts cirka 10 cm in från vardera änden och naturligtvis i mitten av respektive list.

Vid markeringarna borrar hantverkaren igenom listerna med en 6 mm borr. Nu vänds listerna på högkant, eftersom det ska göras fyra hål på den här ledden. Genom de hålen ska det senare dras skruvar som håller fast bänkskivan.

Även de hålen förborras med en 6 mm träborr för att passa med de 5 mm skruvar som används. Använder du större skruvar måste hålen göras större i motsvarande mån. Den första listen hålls upp mot den vågräta linjen. Genom att knacka på skruvhuvudet får vi markeringar på väggen där det sedan bara är att borra.

Rita cirklar runt varje markering, så behöver du inte tveka det minsta när det är dags att borra. Samma princip används vid markeringen för nästa list. Vi förborrar med en slagborr med ett 6 mm borrstål.

I varje hål sätts pluggar som passar för skruvarna. Skruvarna sitter redan i listen, så man ser snabbt var de ska sättas för att passa in i pluggarna i väggen. Med hjälp av en skruvdragare fäster vi listerna lugnt och stilla.

Först på ena sidan om konsolen och sedan på den andra sidan. Nu är det dags att lägga bänkskivan på plats. Med hjälp av en tumstock mäter hantverkaren ut så att konsolen hamnar mitt på bänkskivan.

De första skruvarna fästs ytterst i konsolen och upp i bänkskivan. Skruvarna är 3x25 mm. Tack vare de lodräta hålen i stödlisterna kan hantverkaren nu montera skruvar nerifrån och upp i bänkskivan.

Det säkerställer att bänkskivan dras ner i bakkant och därmed sitter fast riktigt ordentligt. När väl bänkskivan fästs med fyra skruvar genom stödlisterna har du fått en stabil, men ändå diskret upphängning av bänkskivan. Samtidigt har vi fått en bra avställningsyta ovanför maskinerna.

LÄS OCKSÅ: Bygg med vinkelbeslag

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tvättstuga