Så här bygger du en stadig sockel

Om sockeln är stadig och fullständigt vågrät är det härligt enkelt att bygga vidare ovanpå den. Därför är sockeln den viktigaste delen när du monterar ett skåp, oavsett om det är en garderob i sovrummet eller ett bänkskåp i köket. Här visar vi hur du bygger en stadig och vågrät sockel.

Sockeln är på plats och den har byggts så att man kan dra kablar och vattenrör igenom den.

Sockeln är på plats och den har byggts så att man kan dra kablar och vattenrör igenom den.

3 METODER NÄR DU BYGGER EN SOCKEL

1. Du kan mäta noga och såga av en bit av sockeln i den sida där den är för hög. Då står sockelns alla delar direkt på golvet. Det är den metod vi visar steg-för-steg.

2. Du kan palla upp sockeln med kilar eller distansbrickor. När sockeln är vågrät fixeras klossarna (se tips). Längs framsidan kan klossarna döljas av en list eller en täckbräda (fusksockel).

3. Om sockeln måste pallas upp ganska mycket kan klossarna inte döljas av täckbrädan. Då måste du såga till en extra bräda, som följer golvets ojämnheter, och fästa den på täckbrädan.

TIPS KLOSSAR BÖR LIMMAS FAST

När du använder kilar eller avståndsklossar av olika slag för att få sockeln vågrät är det viktigt att klossarna fixeras. I annat fall kan de glida åt sidan. Limma gärna ihop klossarna med rikligt med trälim och fäst dem med lim på golvet. Bygger du sockeln på ett trägolv utan golvvärme kan du skruva fast klossarna och fixera sockeln med beslag.

ALTERNATIV SKÅPEN STÅR PÅ BEN

I stället för att bygga en sockel kan du ställa skåpen på ben, som ska vara justerbara i höjd. Du kan också fästa en regel på väggen och låta skåpen vila på regeln i bakkant medan de står på ben i framkant.

Den största fördelen med att ha en sockel under skåpen är att det blir lättare att gömma undan rör och kablar.

SÅ HÄR BYGGER DU EN SOCKEL

1. På baksidan av den främre sockellisten och på framsidan av den bakre fäster du klossar med lim och skruvar. På dessa kan du sedan fästa de tvärgående stöden mellan fram- och baksida.

2. De tvärgående stöden skruvas fast. Ska du skruva i spånskiva bör du förborra och använda smala skruvar. Tvärstöden sätts så att de inte rör vare sig golvet eller skåpen.

3. Sockeldelarna sätts ihop och sockeln läggs på golvet, så att den kan justeras vågrät. Var noga med att den blir FULLSTÄNDIGT vågrät. Då blir det lättare att sätta skåpen på plats.

4. När sockeln är vågrät åt alla håll kan du markera den del som ska sågas bort. Lägg en penna på en kloss och dra längs sockeln om du inte har ett strykmått (specialredskap för märkning).

5. Sockeln delas så att du kan såga längs strecket med sticksåg. När de fyra sidorna har sågats till sätts sockeln ihop. Nu kommer den att följa golvet.

6. Sockeln sätts fast i väggen. En avståndskloss med en remsa tjärpapp mot väggen ser till att ev. fukt i väggen inte leds till sockeln. Fäst sockeln på golvet på cirka var 60:e cm.

SMART TIPS: Gör plats för sockellådor

Innan du bygger din sockel bör du bestämma dig för om du vill förse den med sockellådor. Det är en smart och praktisk lösning, men lådorna gör det svårare att bygga sockeln.

Sockeln byggs annars upp på samma sätt som en utan lådor, men nu måste du sätta ihop sockeln med lådorna monterade innan du gör den vågrät.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skåp