Smart skåp under ett snedtak

Det är ofta svårt att utnyttja utrymmet under ett snedtak på ett optimalt sätt. Men om du snickrar ett skåp själv går det. Se här hur du kan bli klar på en helg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
3000 kronor

Intro

Det går inte att köpa ett skåp som direkt passar under ett snedtak. Sådana skåp ska specialtillverkas efter de mått som snickaren tar när han besöker dig. Och det blir förstås dyrt. Mycket dyrt. Lösningen är att själv snickra skåpet, och det är faktiskt mycket enklare än det låter.

Som bas för vårt skåp använde vi tre byråer från Ikea. Vi kan inte göra dem billigare än Ikea. Ovanpå snickrar vi en ram som förses med en gavelram. Snedtaket gör det lite knepigt, men det ser vi som en utmaning. Därför konstruerar vi en låda med trekantigt lådframstycke (men tiden för lådan har vi inte räknat med här).

Först ska du mäta mycket noga!

En snabb blick säger dig säkert att golv och innertak är vågräta och att väggarna är lodräta. Och kollar du in hörnen, så tycker du nog också att alla väggar möts i räta vinklar. Men det är vad du - och alla andra - tror. Några få millimeter gör att väggarna inte är vinkelräta, att golvet sluttar en smula etc. Det är anledningen till att du ska mäta mycket noga för att snickra ett skåp under snedtaket.

Byrån ska först anpassas till radiatorn

Det var nödvändigt att göra om en av de tre byråerna under skåpet. Dels för att det sitter en radiator i vägen, dels för att vi inte ville blockera för ett vägguttag. Lösningen blev att göra om byrån till ett skåp. Delarna sätts ihop på vanligt sätt men utan mellanlister för lådorna. Därefter sätter vi i ny botten och gör en dörr, så är skåpet klart.

Vi fäster en 19 mm mdf-skiva som botten i byrån.

En extra list på sidan gör att dörren kan öppnas helt.

En anslagslist monteras på vänster sida innan vi mäter.

Nu kan vår nya dörr monteras med luckgångjärn.

Instruktion

01
Såga ut för fogar 3 Steg

Du har stor nytta av en kap- och geringssåg för att göra urtag för de fogar som listerna till ramen sätts ihop med. Med sågens djupstopp låst kan du såga ett antal fina spår halvvägs ner i listen och sedan ta bort resten med vasst stämjärn. När det är gjort blir det lätt att bladfoga ihop två lister.

När du sågat ut för samtliga bladfogar och stämt bort träet, gör du en provmontering av ramen. Även om ramen inte syns utifrån, så ska fogarna passa så att ramen blir stabil. När allting är som det ska, limmas delarna ihop.

1

Gör urtag i listerna för bladfogar. Här görs vinkelräta spår i bottenlisten (B) och i de lodräta listerna (C, D och E). Såga spåren tätt intill varandra, 44 mm totalt (om listen är 44 mm bred).

Djupstoppet gör att alla sågspår blir lika djupa.

2

Kolla att delarna passar ihop. De två delarna ska precis kunna tryckas ihop. Vänta med limning tills alla delar till skåpramen är klara.

3

Gör urtag i den vinklade listen (G) till samma djup och på samma sätt, men vrid kapsågen till den vinkel som snedtaket har. Ändarna på listerna E och F ska kapas i samma vinkel.

02
Sätt ihop ramen 2 Steg

1

Sätt fast listerna D, E och F på bottenlisten (B). Kom ihåg att kolla att listerna sitter vinkelrätt mot bottenlisten. Då hamnar de parallellt med varandra. Håll delarna i press medan limmet torkar.

2

Fäst därefter den vinklade listen (G) på ramen. Den ska tryckas fast på listerna E, F och A med hjälp med bladfogar. Fogen mot bottenlisten är en vanlig geringsfog som limmas och skruvas.

03
Dörrar & gångjärn 5 Steg

Dörrarna görs av mdf-skiva och de ska sticka ut över ramen 15 mm på gångjärnssidan och 10 mm på den motsatta sidan samt upptill och nertill. Våra dörrar har vitlackerats och torkat över natt-ten så att de nu kan monteras.

Det är klokt att anpassa måtten på skåpdörrarna innan du lackerar dem. Lägg dem på ramen på ett arbetsbord, ett par bockar eller på golvet och markera för storleken på dem. Eftersom vi sätter skåpet under snedtaket sätter vi gångjärnen i dörrarnas vänstra sida. Då kan den innersta öppnas mer än 90 grader utan att stöta in i snedtaket.

1

Montera alla gångjärn 15 cm från topplist och bottenlist. Fäst dem endast tillfälligt med ett par skruvar, så ser du placeringen när du har målat.

2

Kolla måtten på dörrarna, nu när luckgångjärnen ändå sitter på plats. Såga dem till rätt bredd och höjd, men vänta med det vinklade spåret på dörrarnas ovankant till senare.

3

Lägg dörrarna på ramen och pressa in gångjärnssidan mot gångjärnen. Fäst gångjärnen tillfälligt - det räcker med en skruv i varje gångjärnsdel. Markera vinkeln längs snedtaket parallellt med ovankanten på ramen (G).

4

Den bortsågade biten från den lilla dörren kan användas för att täcka hålet längst till höger under snedtaket eller göra om det till lådframstycke. Lägg biten på ramen och dra ett streck i förlängningen av de andra dörrarna.

5

Här använder vi inte handtag. Ikeas lådframstycken saknar handtag och knoppar, men framstyckena har i stället fasats i en vinkel på 20 grader upptill. Vi gör likadant med dörrarna på öppningssidorna och på ovankanten av underskåpsdörren.

04
Monteringen 7 Steg

När du fäster ramen i snedtaket är det främst en sak du ska tänka på: använd rätt skruv och rätt plugg till väggen. Ramen väger inte så mycket så du behöver inga kraftiga pluggar. Du kan med fördel används gipspluggen Driva (säljs under flera liknande namn). Den viktigaste funktionen skruvarna i väggen har är att hålla skåpet så att det inte tippar.

Dörrarna hålls på plats av små magnetlås - de fästs på ramen och dörren (ev. kan du använda två per dörr).

Vi har väntat med att måla sista gången för det bildas lätt repor medan man arbetar med delarna.

1

Fäst ramen på byråerna med 5,0 x 50 mm skruvar. Vi vill att skåpdörrarna ska sitta plant med lådorna i byrån, så därför drar vi in ramen 20 mm från framkanten på byrån.

2

Skruva fast ramen i snedtaket. I tegel- och gipsväggar ska du först markera var du ska borra. Det gör du genom att borra med en smal borr genom ramen. Ta bort ramen, borra för pluggar, tryck fast dem, sätt ramen på plats och fäst den.

3

Skruva fast gavelramen i väggen. Gavelramen ska sitta mellan dörramen och väggen. Vi fäster den i väggen med möbelvinklar. Så småningom ska vi montera en mdf-skiva som gavel.

4

Fäst hyllbärare på väggen. De ska bära upp den bakre kanten på hyllplanen i skåpet, och de ska därför sitta på exakt samma höjd som möbelvinklarna på den främre ramen.

5

Lyft dörrarna på plats. Håll dem på plats medan du sticker ner den lösa tappen genom gångjärnen en efter en. De tre vänstra dörrarna har gångjärn på vänster sida för att inte stöta in i snedtaket. Dörren i den ombyggda byrån är högerhängd.

6

Skruva fast magnetlås på ramen. Låsen ska monteras så att magneten sitter plant med ramen. Fäst därefter den andra delen av varje lås på dörrarna.

7

Nu kan du måla skåpet en gång till. Små repor och stötskador är nästan obligatoriska när man monterar delarna, och det är därför vi slutmålar först nu. Vi tog med en Ikealåda till färgaffären och blandade en färg i samma kulör.

05
Sätt en blindlucka eller gör en låda 5 Steg

Den nedersta högra delen på skåpet slutar i en liten triangel. Där kan vi knappast montera gångjärn så därför kan vi inte utnyttja utrymmet som skåp. Alternativen är att antingen sätta en blindlucka framför öppningen eller göra ett lådframstycke som passar i form och sätta en låda i utrymmet. Den lösningen valde vi. Lådans sidor är av 19 mm mdf-skiva, bottnen av masonit och skjutbeslagen från de lådor vi kasserade.

1

Bottnen är av masonit, sidorna av 19 mm mdf-skiva. Skjutbeslagen tog vi från vår ena byrå.

2

Lådan snickras som en ram med 7 cm höga sidor.

3

Skjutbeslagen lyfts upp en bit så att lådan glider lätt.

4

Den trekantiga biten monteras som lådframstycke.

5

Utrymmet utnyttjas optimalt med den lilla lådan.

Material

Byråer:

• Malm från Ikea

Ramar och dörrar:

• 27 x 44 mm hyvlade lister
• 19 mm mdf-skiva
• Skruvar, 5,0 x 50 mm
• Möbelvinklar
• Trälim
• Gångjärn
• Magnetlås
• Grundfärg och färdigfärg

Specialverktyg
• Sänksåg eller vanlig cirkelsåg
• Kap- och geringssåg gör det lätt att kapa exakt
• Ev. digital avståndsmätare för enklare mätning
• Smygvinkel för att kunna överföra snedtakets lutning

Tidsförbrukning

2 dagar

Pris

Cirka 3000 kr

Ritning

Gör en egen ritning till ditt skåp

Vår ritning visar vilka mått vårt skåp har, men du måste anpassa skåpet efter väggar och snedtak i din bostad. Därför behöver du en liknande arbetsritning för att klara projektet. Det är inte nödvändigt att göra den i perspektiv eller att färglägga den. Det enda viktiga är att du förstår den och kan följa den när du snickrar.

Som du ser har vårt skåp en enkel konstruktion - en ram som kläs med mdf-skiva på ena gaveln och förses med dörrar på framsidan. De genomgående hyllplanen förstärker konstruktionen.

För att kunna utnyttja utrymmet optimalt har vi till den lilla trekanten längst ner i högra hörnet gjort en låda och försett den med ett trekantigt lådframstycke.

Multimedia

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skåp