Säng med både garderob och förråd

Har du tänkt på hur mycket du har under sängen? Om sängen är t.ex. 200 x 190 cm och det finns 30 cm luft under den, motsvarar utrymmet inte mindre än 10 flyttlådor! Ett utrymme som kan utnyttjas bättre än tilldammtussar. Se bara här hur sängen även blir en garderob med praktiska skjutdörrar längs sidorna.

Intro

Även om dubbelsängen på dess sidor inte direkt ser ut att skilja sig från alla andra liknande sängar, så bjuder den på ett par finesser som du säkert aldrig förr har sett.

Och trots alla fördelarna är det tal om en både billig och lättsnickrad säng. Du tillverkar den för cirka 2000 kr (+ madrasser).

Sängen består först och främst av en ram och det är denna som bär madrasserna. Men ramen vilar inte på vanliga ben utan på två skåp (dem vi här kallar garderober). Skåpen, som är försedda med skjutdörrar, har placerats längs sängens långsidor och därmed har det blivit ett ledigt utrymme mellan dem. Detta utnyttjar vi här till ett förråd, och för att komma åt det lyfter man bara av en lucka. Lägg märke till att skåpen har dragits in en bit under ramen för att sängen inte skall se så tung ut.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett sängskåp och frigör golvyta

Instruktion

01
Först görs de två skåpen 5 Steg

Skåpen i var sin sida av dubbelsängen är nästan lika stora som vanliga garderober - fast de ligger ner. De är 195 cm långa, 40 cm djupa och 37 cm höga.

Bakstycket och dörrarna görs av 6 mm mdf-skiva medan resten av skåpen är av 19 mm mdf.

Eftersom skåpen skall målas limmas och skruvas alla delar ihop och skruvhuvudena försänks. Samtliga skruvhuvuden spacklas liksom eventuella skador och ojämnheter.

Såga ut alla delar efter ritningen, men glöm inte att fräsa spår till skjutdörrarna i de två sidorna (alltså bottnen B och toppskivan A). Spåren fräses parallellt med kanten och till jobbet används 8 mm notfräs. I botten är spåren 5 mm djupa och i toppskivorna 12 mm.

1

Handöverfräsen är suverän när man fräser spår. Parallellanhållet ser till att spåren hamnar lika långt från kanten i de två skivorna och djupstoppet ser till att spåret får det djup du önskar.

2

Konstruktionen ser lättare ut om du lyfter upp de två garderoberna i sidan. Det gör vi här med en sockel som består av två bitar (E) mdf-skiva. Sockeln dras in 3 cm från framkanten och ligger kant i kant med bakstycket. Fäst den med lim och 4 x 40 mm skruvar.

3

Kortändarna (C) sätts fast med skruvar som dras i från utsidan in i kanten på bottenskivan. Gavlarna skall hamna kant i kant med fram- och bakkant på bottenskivan.

4

Mellanväggen (D) sätts fast mitt i garderoben och skall sitta an mot bakstycket medan det är 4,5 cm till framkant på bottenskivan. Toppskivan (A) fästs ovanpå.

5

Bakstycket (F) av 6 mm mdf-skiva limmas och spikas fast med dyckertar i kanterna på bortre gaveln, mellanvägg, botten och toppskiva. Bakstycket går nedanför sockeln.

02
Nu snickrar vi sängramen 6 Steg

Formatet har anpassats för att passa två standardmadrasser på 90 x 200 cm, så därför är ramens invändiga mått 181 x 201 cm. Det yttre måttet beror lite på hur kraftiga lister du använder. Du måste prova dig fram.

Ramen är av hyvlad furu och dimensionen, 22 x 120 mm, är standardvara på byggvaruhus och brädgårdar. Vill du ha en högre kant väljer du t.ex. 22 x 145 mm. Listerna till den lodräta kanten sågas till. Här är långsidorna (M) 205,2 cm och kortsidorna (K) 185,2 cm. Runda av alla kanter med fräsen eller hyvla och slipa. Du kan ev. köpa tralläkt som har två hyvlade kanter. Alla kortändar gerings-sågas i 45 grader. Resultatet beror på hur noggrann du är med dina markeringar!

De liggande listerna (L och N) sätts fast vinkelrätt mot de lodräta listernas insida. Både i huvud- och fotände dras listerna L upp 15 mm från underkanten. Det innebär att listerna N hamnar 37 mm från underkant av ramen - se även ritningen på föregående uppslag. Listerna L är 180 cm medan listerna N är 200 cm. Listerna fästs med lim och 8 x 30 mm pluggar.

Ramen sätts ihop genom att skjuta ihop de gerade kortändarna på K och M mot varandra samtidigt som listerna L och N överlappar varandra och skjuts in vinkelrätt mot listerna K och M. Förstärk geringsskarven med lim och två skruvar som försänks och spacklas över med plastiskt trä.

Mitten av ramen förstärks med listerna P och O av 22 x 120 mm hyvlad furu. Den tvärgående listen (O) är 181 cm och fästs under de liggande listerna (N) i sidorna med lim och skruvar. Som förstärkning fästs en 85 cm lång förstärkningslist (Q) av 22 x 44 mm furu mitt under listen O.

Mittenlisten (P) ligger i nivå med sidolisterna (N) och används som underlag för lamellbottnen. Den är 201 cm lång och fästs med lim och skruvar L och O.

Ramen har strukits med vitpigmenterad akrylatlack och fästs i toppskivorna med vagnsbultar genom listerna L.

1

Listerna L och N fästs vinkelrätt på sidorna (K och M) med 8 mm pluggar på cirka 25 cm avstånd. Markera och borra 15 mm in i sidorna. Överför markeringarna med pluggmarkörer. Använd en lång rak bräda som anhåll medan du markerar. Borra 30 mm djupa hål.

2

Stryk lim längs kanten och på pluggarna samt sätt ihop delarna. Spänn ihop med tvingar. Lägg märke till att listerna L och N har dragits in 0,5 cm från de gerade kortändarna på brädorna K och M.

3

Ett snyggt hörn får du så här: Låt listerna L och N överlappa varandra så de ligger kant i kant. Skjut sedan ihop de geringssågade delarna K och M. Lägg märke till att vi har vänt ramen så att du ser den nerifrån.

4

Stryk lim på skarvytorna och mellan listerna L och N, som nu skruvas ihop med fyra skruvar. De geringssågade listerna K och M skruvas ihop, en skruv från varje sida (lite förskjutna). Spackla igen med plastiskt trä.

5

Listerna O och P bildar ett kryss mitt i ramen. Den undre (O) fäst under långside-listerna (N) i nivå med listerna L. Vi har här försett bockarna med extra långa brädor som gör att ramen ligger stadigt medan vi arbetar.

6

Listen P (till lamellbottnarna) fästs nu ovanpå listerna O och L. Därefter skruvas förstärkningslisten (Q) fast under den tvärgående listen (O).

03
Ramen fästs ovanpå skåpen 4 Steg

1

Lägg ramen på de två skåpen och flytta både ram och skåp tills ramen ligger som den skall. Det skall vara 5 cm från utsidan av ramen till långsidan på skåpen.

2

Ramen sätts fast med 8 x 50 mm vagnsbultar. Förborra genom listerna L och O och toppskivan (A) på skåpen. Lägg märke till att tvärlisten (O) ligger mitt ovanför mellanväggen (D). Placera därför de två vagnsbultarna på var sin sida om väggen.

3

Det stora förrådet i sängens fotände (alltså mellan de två garderoberna) stängs till med en lucka (H). Denna fästs endast med ett par magnetlås som har monterats på stopplisterna (J). Då slipper du skruva fast den med gångjärn.

4

Lamellbottnarna (de köptes färdiga) rullas ut och fästs i ramen. När du tillverkar ramen efter våra mått kommer det in luft under madrassen via springan som finns mellan toppskivorna (A) och de längsgående sidolisterna (N).

04
Markera för pluggarna med spikar 3 Steg

1

Om du inte har några pluggmarkörer kan du använda dyckertar som markörer för pluggarna. Bestäm var pluggarna skall sitta i ena arbetsstycket, och knacka ner små runda spikar i märkena.

2

Klipp av spikskallarna så att spikarna sticker upp endast 2-3 mm ovanför arbetsstycket.

3

Ta det andra arbetsstycket och pressa ner detta mot det första. Då kommer spikspetsarna att göra märken i träet. Dra ut alla spikar och borra hål i bägge arbetsstyckena för pluggarna.

05
Sittvänligt ryggstöd för skön lässtund 8 Steg

På en grå och trist vinterdag finns det nästan inget lika skönt som att krypa upp i sängen och läsa en god bok eller titta på tv. Men det kräver förstås att du sitter bekvämt. Lösningen är detta ryggstöd, som naturligtvis skall kompletteras med en kudde eller två.

Ryggstödet sitter fast med gångjärn i ovankant, och kan i en handvändning ändras från den snedställda positionen till en vanlig sänggavel.

Varje ryggstöd görs av 22 x 95 mm hyvlade lister (S) och samtliga kanter fasas en aning. Den översta och nedersta listen rundas dessutom av i hörnen.

Listerna fästs på två spiklister (T) med ett inbördes avstånd på 10 mm. Mellan spiklisterna sätts stödbenet fast med gångjärn. Se ritningen.

1

Tapparna i den långa listen (U) sågas ut för hand. Längden på tapparna skall vara lika stor som listen är bred (44 mm). Tapphålen i de korta listerna (V) görs genom att du sågar två spår i tappens bredd och stämmer bort träet mellan sågspåren.

2

Listerna U och V sätts ihop till ett stödben med snickarlim. Var noga och kontrollera att listerna sitter i rät vinkel mot varandra när du spänner fast tvingarna. Tänk på att tvingarna kan förskjuta listerna lite.

3

När ryggstödet har fällts ihop skall stödbenet ligga plant mellan spiklisterna på ryggstödet. Det är därför nödvändigt att fälla in gångjärnen i de korta listerna. Markera efter gångjärnen och stäm ut.

4

Lägg ut listerna på arbetsbordet med 9,5 mm luft mellan dem. Spiklisterna placeras sedan 95 mm från kortändarna innan de fästs med lim och två 4 x 35 mm skruvar i varje list. Förborra för skruvarna.

5

Baksidan av ryggstödet med lite luft mellan stödbenet och spiklisterna. Har du använt samma dimension blir det 6 mm. Då faller stödbenet ner av sig själv när ryggstödet dras ut från väggen.

6

Stäm ut för gångjärnen längst upp i de två spiklisterna för att ryggstödet skall ligga plant mot väggen. Markera efter gångjärnet och stäm sedan ut. Lägg märke till att skruvarna som håller den översta listen måste vara placerade utanför gångjärnet.

7

Enligt tyngdlagen skall ryggstödet nu hänga plant ner längs väggen, men gångjärnen kan få det att peka lite utåt. För att slippa detta kan du fästa ett magnetlås på utsidan av spiklisterna. Själva magnetplattan fäster du på väggen.

8

En medhjälpare håller nu ryggstödet vågrätt och vinkelrätt ut från väggen medan du markerar för gångjärnens placering.Kolla med vattenpass. Se också till att ryggstödet går fritt från madrassen. Fäst sedan gångjärnen med skruvar i väggen.

Material

TILL TVÅ GARDEROBER:

19 mm mdf-skiva:
• 2 toppskivor (A) à 40 x 195 cm
• 2 bottnar (B) à 40 x 191,2 cm
• 4 gavlar (C) à 35,1 x 40 cm
• 2 mellanväggar (D) à 30,2 x 35,5 cm
• 4 socklar (E) à 3 x 191,2 cm
• 1 dörr (H) till förrådet, 37 x 80,6 cm

6 mm mdf-skiva:
• 2 bakstycken (F) à 37 x 195 cm
• 4 skjutdörrar (G) à 31,2 x 97 cm

22 x 22 mm hyvlad furu:
• 2 stopplister (J) à 37 cm

Dessutom:
• Trälim, PVA
• Skruvar, 4 x 40 mm
• 2 magnetlås
• 6 handtag (här cirka 25 kr/st)
• Grundfärg (cirka 1 liter)
• Snickarspackel
• Akrylatfärg, glans 40 (cirka 1 liter)

Pris

1000 kr

TILL RAMEN:

22 x 120 mm hyvlad furu:
• 2 gavellister (K) à 185,2 cm
• 2 sidolister (M) à 205,2 cm
• 1 tvärlist (O), 181 cm
• 1 mittenlist (P), 201 cm

22 x 95 mm hyvlad furu:
• 2 gavellister (L) à 180 cm
• 2 sidolister (N) à 200 cm

22 x 44 mm hyvlad furu:
• 1 förstärkningslist (Q), 85 cm

Dessutom:
• 28 träpluggar, 8 x 40 mm
• Skruvar, 4 x 40 mm
• Trälim, PVA
• 6 vagnsbultar (3 per sida), 8 x 50 mm
• Vitpigmenterad akrylatlack

Pris

Cirka 700 kr

TILL ETT RYGGSTÖD:

22 x 95 mm hyvlad furu:
• 5 lister (S) à 89 cm

22 x 44 mm hyvlad furu:
• 2 lister (T) à 49 cm
• 1 list (U), 60 cm
• 2 lister (V) à 15 cm

Dessutom:
• 2 gångjärn (X) à 19 x 58 mm
• 2 gångjärn (Y) à 32 x 38 mm
• 1 magnetlås (Z)
• Skruvar, 4 x 40 mm
• Trälim, PVA

Pris

Cirka 200 kr

Ritning

Konstruktionen

Listerna (L) och (O) ligger längs sidorna under listerna (N) och i mitten under listen (P). På så sätt kommer listerna L och O att ligga plant mot toppskivan (A). Fäst listerna med vagnsbultar i skivan.

Skåpen skall vara stabila eftersom de fungerar som ben under sängen. Mellanväggarna (D) stöttar listen (O). Om mellanväggarna utelämnas kommer toppskivan att svikta och då kan skjutdörrarna inte öppnas.

Spåren för skjutdörrarna är 5 mm djupa i bottenskivan medan de är 12 mm i toppskivan. Då kan du lyfta upp dörrarna och ta bort dem, t.ex. vid storstädning eller ommålning.

Konstruktionen

Tappningen skall vara stark

Eftersom klaffen skall tåla en hel del är det viktigt att hörnen är starka. Det åstadkommer vi med tappar som ger stor limyta, och är du dessutom noggrann under arbetet så att delarna passar exakt blir hörnen urstarka.Använd fintandad såg och vasst stämjärn. På ritningen ser du vilka mått tappen skall ha och hur djupt du skall såga tapphålet.

Tappningen skall vara stark

Ryggstödet kan naturligtvis sättas bakom vilken säng som helst liksom du kan välja andra mått på stödbenet för att få större eller mindre lutning på ryggstödet.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Sängar