Måttsnickra din nya bokhylla

Ibland är det fullständigt hopplöst att hitta en hylla som passar i det utrymme manvill utnyttja. Genom att själv snickra hyllan efter mått kan du få den precis som du villha den. Det är relativt enkelt och det är framför allt billigt!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
500 kronor

Mdf-skivan har sågats upp och delarna är klara för montering av en specialsnickrad hylla till hallen.

Intro

Vi har valt en relativt tunn mdf-skiva på 10 mm till vår hylla. Om din hylla kommer att utsättas för stor belastning eller stort slitage väljer du en tjockare skiva eller rent av HDF. Fördelen med att välja en tunn skiva är att hyllan då inte blir så tung. Å andra sidan kräver en tunn skiva att du är ytterst noggrann när du mäter och borrar, för annars finns risk att skivan spricker eller sväller där skruvarna dras i. Använd helst borrstativ.

Även om hallen är liten och utrymmet begränsat kan du få plats för en hylla på väggen.

Instruktion

01
Gör delarna klara 2 Steg

Arbetet börjar med att du sågar till alla delar för vidare bearbetning. Såga med cirkelsåg och använd gärna sågskena. Då får delarna raka kanter.

1

Börja med att borra hål i hyllsidorna (A1 och A2) där bottenhyllan (B2), mittenhyllan (B1) och överdelen (C) ska sitta. Använd 2,5 mm träborr och använd helst pelarborrmaskin eller i varje fall borrstativ.

Dra ett streck 5 mm från ovankanten och nederkanten. Borra ett hål mitt på och ett på varje sida, 25 mm från

2

Med en syl gör du en anvisning där du inte kan komma åt med pelarborrmaskin eller borrstativ. Borra sedan med skruvdragaren och naturligtvis så lodrätt som möjligt.

02
Sätt ihop delarna 7 Steg

När du har borrat alla hål i sidorna (A1 och A2) är det dags att sätta ihop delarna. Först ställs det mittersta hyllplanet (B1), bottnen (B2) och överdelen (C) på högkant och därefter läggs den första sidan (A1) ovanpå och fästs med lim och skruvar. Vänd sedan hela hyllan och montera den andra sidan (A2) på samma sätt.

Runda av överdelen (C) i framkant och kolla nu att hyllan är vinkelrät. Det gör du genom att mäta diagonalmåtten.

När du är säker på vinklarna fäster du bakstycket (D) med häftklammer. Hyllbärarna (E), som utgör stöd för de lösa hyllplanen, limmas fast. När limmet har härdat kan de lösa hyllplanen läggas på plats.

1

Ställ det mittersta hyllplanet (B1), bottnen (B2) och överdelen (C) på högkant. De ska vila på sina ena långsidor. Stryk lim på kanterna och lägg sidan (A1) ovanpå de tre delarna.

2

Borra genom hålen i sidan (A1) och vidare ner i mittenhylla, botten och överdel med 2,5 mm borr. Dra i skruvar och vänd hela hyllan. Montera därefter den andra sidan (A2) på samma sätt.

3

Kontrollera diagonalmåtten innan du fäster bakstycket (D). Om de två diagonalmåtten är lika stora så är hyllan vinkelrät, och du kan stryka lim på kanterna och lägga på bakstycket.

4

Fäst bakstycket (D) med häftklammer. Glöm inte att framsidan av hyllan ska vara neråt mot arbetsbänken. Håll gärna fast bakstycket med tvingar medan du drar i klamrarna.

5

Limma fast de små hyllbärarna (E) där du vill ha de lösa hyllplanen. Det är inte nödvändigt att spika eller skruva fast listerna, men limmet ska ha härdat innan hyllplanen läggs på.

6

När limmet har härdat kan du lägga på de lösa hyllplanen. Vår hylla har två lösa hyllplan (B) ovanför respektive under det fasta hyllplanet (B1) i mitten. Antal hyllplan och placeringen av dem bestämmer du förstås själv.

7

Med sticksåg rundar du nu av överdelen (C). Du kan ev. använda ett lock från en färgpyts eller liknande som mall för formen. Innan du sågar ska du ta bort de lösa hyllplanen (B) från hyllan.

Forma den utstickande delen av överdelen (C) som du vill.

03
Finish och ljus 3 Steg

1

Stödlisten (F), som kommer att bära hyllan när den har skruvats fast på väggen, fästs direkt under överdelen (C). Listen fördelar belastningen och ger oss något stadigt att skruva i.

2

Hålen efter skruvarna i sidorna (A1 och A2) spacklas. När spackelmassan har härdat slipar du. Även kanterna slipas lätt för att inte vara vassa. Därefter är hyllan klar för målning.

3

Hyllan pallas upp på önskad höjd med t.ex. böcker eller liknande. Justera hyllan så att den är lodrät och skruva fast den i väggen. Eftersom vi hänger hyllan på en trävägg använder vi 6 x 60 mm skruvar.

04
Montera en spotlight och få ljus i hyllan 3 Steg

Det är ofta lite dunkelt i en liten hall och för att få mera ljus i rummet - och i hyllan - sätter vi en spotlight under den utstickande delen av överdelen (C).

Det finns många spotlights att välja bland, och vi fastnade för en lösning med tre spots och en transformator som ger 12 volt till lamporna. Fördelen med en sådan lösning är att vi inte behöver ringa efter en elektriker för at få lamporna på plats.

Vi beslöt at använda endast två av lamporna, och det är möjligt eftersom de kopplas till med små kontakter. Vi skruvade fast en under överdelen och en ovanför.

Håll spotlighten mot hyllan och markera med blyertspenna.

Borra hål mitt i så att sladden kan dras upp genom överdelen.

Dra igenom sladden och skruva fast spotlighten.

Material

10 mm mdf-skiva, 122 x 144 cm:

 • 2 sidor (A1 och A2) à 20 x 180 cm
 • 6 hyllplan (B, B1 och B2) à 20 x 52 cm
 • 1 överdel (C), 30 x 52 cm, rundas av efter tycke och smak
 • 1 stödlist, 4,5 x 52 cm (F)

6 mm Panelskiva (pärlspont):

 • Bakstycke (D), 54 x 180 cm

10 x 10 mm lister:

 • Hyllbärare (E), totalt cirka 2 meter

Dessutom:

 • Trälim
 • 3,2 x 35 mm listskruv

Specialverktyg

 • En kap- och geringssåg
 • Syl
 • Häftpistol
 • Borrstativ
 • Ev. en skrapa

Tidsförbrukning

Det tar ett par dagar inklusive torktid.

Pris

Mdf-skiva, bakstycke och lister går på cirka 300 kr. Vill du ha belysning koster tre spotlights cirka 150 kr (med transformator). Färgen kostar cirka en 50-lapp.

Svårighetsgrad

Svårigheten är att borra och skruva exakt mitt i varje hyllplan för att skruvarna inte ska synas och för att skivorna inte ska spricka.

Ritning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hyllor