Källaren blir som ny igen

På ett par förlängda arbetshelger kan du förvandla ett slitet, mörkt och förfallet källarrum till ett ljust och trevligt rum. Även om den gamla konstruktionen tar emot lite uppstigande fukt, kommer väggarna att hålla sig snygga och fräscha.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
10 dagar
Pris
1.500 kronor

Intro

När putsen släpper från de gamla källarväggarna, brukar vi sopa rent, släcka ljuset, stänga dörren och hoppas att det går över.

Men det gör det inte. Det finns alltid en orsak till att putsen släpper. Om du inte hittar den och gör något åt den, kommer putsen även i fortsättningen att släppa och ramla ner från väggarna.

Även om det kan verka hopplöst besvärligt att hitta orsaken, så är det viktigt att du gör det. Annars är det ingen mening med att laga skadorna med ny puts och färg, för den kommer också att släppa – eller förvärra skadan. Det hade varit bättre att bara släcka ljuset …

Men det går att renovera en sliten och förfallen källare så att den ser fräsch och inbjudande ut. Så inbjudande att du utan att tveka åter sätter ner saker till förvaring i källaren. Vi törs lova dig att både väggar och tak kommer att hålla sig snygga och fräscha i många år efter renoveringen.

Före / efter:

Instruktion

01
Starkt underlag 5 Steg

Innan du sätter igång ska du undersöka hur väggarna är konstruerade. Därefter ska de skrapas rena ner till starkt underlag - och sedan gör du dem snygga.

Många gamla källarväggar har varit kalkade eller limfärgsmålade. Om de fortfarande är kalkade och kalken sitter fast, finns det ingen anledning att skrapa bort den. Oavsett om du kalkar på nytt eller målar med silikatfärg kan kalken sitta kvar.

Om väggarna har målats med en färg som inte släpper ut fukt, så ska all färg bort. Om de däremot målats med vanlig väggfärg som är diffusionsöppen, kan färgen sitta kvar. All lös puts ska däremot hackas bort.

1

Knacka försiktigt på väggen med skaftet på hammaren - då hör du tydligt på det ihåliga ljudet var putsen är lös. Markera alla lösa områden. Dra handen längs väggen. Smetar färgen ingår kalk, men den kan bindas med kalkvatten.

2

Lös kalk och färg skrapas bort med en bred spackel. Om det mesta av färgen eller kalken sitter kvar så låt den sitta. Koncentrera dig hellre på områden där kalk, puts eller färg är lös.

3

En borrmaskin med stålborste får bort färg som är för tät. Tänk på att det dammar enormt! Skydda dig med skyddsglasögon och ansiktsmask. Är det tal om stora ytor kan du slipa med slippapper korn 24 (gärna med maskin).

4

Ibland kan kalk tvättas bort med vatten och kalkborste. Men det tar lång tid. Om du efteråt har tänkt måla med silikatfärg eller målarkalk, kan du i stället låta kalken sitta kvar.

5

Knacka bort all lös puts och arbeta utåt mot sidorna. När du kommer till fast puts slutar du. I gamla källare är det vanligt att putsen släppt nertill, där den har sugit fukt. Där ska du vara noga med att få bort allt. Tegelstenarna ska vara nakna.

02
Väggen putsas 4 Steg

När du har knackat bot lös puts och kommit in till tegelstenarna, kan du putsa.

De flesta gamla källarväggar är vad man kallar rustika, alltså lite ojämna och med grov yta. Det kan även den nya väggen vara, och om du inte vill putsa om samtliga väggar, så är det väl bäst att de väggar du putsar ser ut som de gamla.

Om det bara är kalk och puts som lossnat, räcker det med en putsning.

Om du använder ett hårt bruk med mycket cement, släpper det efter ett tag. Det bästa är därför att välja ett färdigt putsbruk med endast lite eller ingen cement. Blanda inte mer bruk än vad som går åt på en timme eller två.

1

Fukta området på väggen med vatten. Den gamla väggen eller putsen kommer annars att suga åt sig all fukt i bruket och det resulterar i att bruket inte binder utan i stället släpper. Väggen ska vara fuktig, men den ska inte vara sjöblöt.

2

Lägg en portion puts längs ena sidan på en stålbräda. Du kan blanda bruket med murslev, men det är enklare och effektivare att blanda med omrörare. Blanda mindre portioner i sänder och i 8-10 minter per portion.

3

Fördela putsbruket över hela området med långa, fasta rörelser. Var noga med att dra ut bruket över alla ev. kanter. Lägg hellre på för mycket än för lite.

TIPS: Lägg en bit masonit el. dyl. på golvet, så kan du samla upp det bruk du spiller.

4

Bruket slätas till med stora cirkelrörelser, men först när det har satt sig lite. Du skapar en hård och fast yta om du använder en fuktig putsbräda. Prova dig fram, så märker du hur hårt, vått och snabbt du kan arbete med bruket.

03
Större reparationer 8 Steg

De större och djupare hålen måste fyllas i två omgångar eller flera. Första gången lägger du på en grundning, som ska sörja för ordentlig vidhäftning för grovputsning och putsbruk, som båda är tyngre. Fyll även igen smala sprickor med grundningen.

Till grundning kan du välja mellan två bruk. Ett som innehåller cement (KC 10/90/350) och ett kalkhydratbruk (Kh 100/450). Grundbruket ska vara ganska tunt och kastas på väggen med snärtig handled. Det går också bra att pensla på det med kalkborste. Innan grundning ska väggen ha fuktats ordentligt. Grundbruket ska torka över natten innan du kan fortsätta med fastare bruk.

1

Underlaget fuktas ordentligt. Väggen ska vara rejält fuktig men inte så fuktig att det rinner vatten. Var noga med att komma åt överallt.

TIPS: Låt kalkborsten stå i en spann vatten, så kan du hela tiden fukta eller späda ut bruk.

2

Det tunna grundputsbruket kastas på väggen i små portioner med snärtiga handledsrörelser. Det låter lätt men är lite svårt. Du kan i stället fördela bruket med kalkborsten.

3

Grundbruket ska få lov att härda några timmar, och fuktas sedan med vatten innan du kan putsa vidare med nästa bruk. Även om grundbruket inte suger så mycket som väggen, så är det viktigt att fukta för att putsen inte ska släppa.

4

Fyll först igen längs alla kanter med putsbruket så att du får jämnare övergångar mellan lagningar och vägg. Pressa in bruket ordentligt i alla hål och fyll på så mycket att du kan släta ut.

5

På större ytor drar du ut bruket med putsbräda. Lägg en portion bruk på brädan, håll kanten på brädan mot väggen och dra brädan uppåt medan du trycket in hela brädan mot väggen. Dra också lite i sidled.

6

Överflödigt bruk skrapas bort med en rak bräda, men först när alla hål har fyllts igen. Lägg hellre på för mycket än för lite. Brädan ska vara så lång att den täcker hela reparationen. Dra den långsamt uppåt i sicksackrörelser.

7

Låt det nya bruket torka lite innan du jämnar till det med putsbräda. Arbeta med stora cirklande rörelser och doppa brädan i vatten med jämna mellanrum. Men inte så ofta att bruket blir vått. Arbeta tills ytan blir jämn och slät.

8

Den sista finputsningen utförs med skumplastbräda. Den mjuka beläggningen jämnar till ytan och tar bort lösa korn från bruket. Arbeta med lätt hand och för den fuktiga brädan i cirklar. Tryck inte för då kanske putsen lossnar.

04
Reparationer i taket 5 Steg

Det allra besvärligaste är att fylla igen hål i taket. Dels för att du ska arbeta med armarna över huvudet, dels för att tyngdlagen gör att bruket gärna vill släppa och hamna på golvet.

Om du har börjat med väggarna har du fått en grundläggande övning i konsten att putsa. Små reparationer kan du nu klara genom att bara trycka fast bruket på den genomfuktade ytan. När det första bruket har fått torka blir det lätt-tare att fortsätta med mera bruk.

Du kan ha stor nytta av lite hjälpmedel, t.ex. en bit kycklingnät av finmaskigt slag. Det fästs i taket med klammer och ger fäste för putsbruket.

1

Bocka, vik och forma hönsnätet så att det kan pressas upp i hålet i taket, där det ska hålla fast bruket. Väj ett riktigt finmaskigt nät och klipp lagom stora bitar med avbitare.

2

Det är viktigt att hönsnätet fördelas på hela den yta som ska putsas. Bocka och forma nätet så att det sitter fast ordentligt eller slå i ett par klamrar som fästpunkter.

3

Hålet sprayas med vatten när nätet sitter som det ska. Det är viktigt att vattnet hamnar överallt på den yta som ska lagas, för annars har bruket inte en chans att bli hängande.

4

Hålet fylls med bruk. Det är viktigt att du först pressar ut det mot kanterna så att nät och underlag binds ihop. Därefter fylls mitten av hålet. Om det är svårt kan du börja med en grundputsning.

5

Bruket slätas ut med fuktig skumplastbräda eller fuktig svamp när det har torkat en stund. Du måste prova dig fram för många faktorer spelar in. Bruket ska vara så fast att det sitter kvar, och så mjukt att det kan bearbetas.

05
Stora hål i taket 2 Steg

1

I större öppningar eller hål fäster du nätet med klammer eller märlor i glespanelen. Om det fortfarande finns rester av bast eller halm, så låt dessa mattor sitta kvar och fäst nätet under. Nätet ska sitta fast överallt innan du börjar.

2

Fukta området och fyll längs kanterna. Om du inte genast får bruket att fastna när du fördelar det med putsbräda, får du börja med grundputsning. Det underlättar att arbeta i flera omgångar med torktid.

06
En öppen färg 2 Steg

Det är mycket viktigt att källarväggarna kan andas när du har målat dem. Ju äldre väggarna är, desto viktigare är det eftersom det alltid tränger in lite fukt utifrån.

Färgen ska vara diffusionsöppen, och med det menas att ev. inkommande fukt ska kunna passera färgskiktet och komma in i källaren, där den ventileras bort. Är färgen tät stannar fukten i väggen där den orsakar skada.

De tre mest öppna färgtyperna är:

• Kalkfärg

• Cementfärg

• Silikatfärg

Kalkfärg är billigast men svår att arbeta med. Silikatfärg är dyrast, men lättast att arbeta med.

1

Silikatfärg rullas eller penslas på. På ytor som ej målats tidigare ska du först grunda med silikatgrundfärg. Silikatfärgen täcker inte så bra, så du får räkna med att måla minst två gånger.

2

Även taken kan med fördel målas med silikatfärg - först en grundning och sedan en eller två gånger beroende på underlaget. Silikatfärg är dyr, men är perfekt till ytor som kan utsättas för fukt och den ger en snygg, kornig yta.

Material

 • Grundputsbruk KC 10/90/350
 • Finputsbruk KKh 40/60/550
 • Silikatfärg

Specialverktyg

 • Murspannar 10-15 l
 • Kalkborste
 • Murslevar
 • Murarhammare
 • Stålputsbräda
 • Putsbrädor
 • Breda spacklar
 • Omrörare och stark borrmaskin

Tidsförbrukning

8-10 dagar med torktider.

Pris

Totalt cirka 1500 kr. Putsbruk är relativt billigt (200-300 kr) men silikatfärg är dyr (500 kr per burk + grundning).

Svårighetsgrad

Det krävs en viss erfarenhet för att putsa, men det får du i takt med att du arbetar.

Video

TIPS: Blanda tunt bruk

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Källare