Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Detta är husets ägare myckt väl medveten om. Han vill att allting ska vara i perfekt skick, och när vi gör en rundvandring i huset kan vi inte hitta en enda detalj att anmärka på. Huset är perfekt. Därför var det extra bittert när källaren i huset andra gången översvämmades. Da finns det bara en lösning på problemet: källaren måste säkras mot framtida översvämningar med en effektiv dränering. Men det är ett tungt och omfattande schaktningsarbete som måste utföras.