Inget vatten i källaren

Att dränera är inte något man klarar av i en handvändnig. Det är ett tungt och mödosamt arbete, som man sätter i gång med först när det inte finns någon annan utväg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
37.000 kronor

Intro

Detta är husets ägare myckt väl medveten om. Han vill att allting ska vara i perfekt skick, och när vi gör en rundvandring i huset kan vi inte hitta en enda detalj att anmärka på. Huset är perfekt. Därför var det extra bittert när källaren i huset andra gången översvämmades. Da finns det bara en lösning på problemet: källaren måste säkras mot framtida översvämningar med en effektiv dränering. Men det är ett tungt och omfattande schaktningsarbete som måste utföras.

Instruktion

01
Schaktningen 3 Steg

1

Jag gräver bara fyra meter i taget för att försäkra mig om att huset inte tar skada. Jorden ger ju stöd åt huset, och det har hänt att hus knäckts på mitten när man schaktat bort jorden runt det.

2

Sandjorden är lätt att gräva i - men den rasar också gärna ner. Här måste man ha tålamod för att inte kasta spaden och ge upp.

3

Med laservattenpass kollar jag fallet. Dräneringen ska ha ett fall på 2-3 promille, dvs. 2-3 millimeter per meter, för att vattnet ska rinna undan.

02
Dräneringen 4 Steg

Huset ligger i ett område med mycket hög grundvattennivå, och därför har jag valt dräneringsrör, som är 80 mm i diameter. De är klädda med konstfiberfilter som hindrar sanden att täppa till rören.

Förutom själva dräneringen har jag valt att säkra källarväggarna med dräneringsskivor direkt på grunden. De håller vattnet effektivt borta från huset, och samtidigt isolerar de in mot den del av källaren vi använder som gillesstuga.

Jag har kanske tagit till i överkant, men nu vill jag aldrig mer se vatten i min källare. Därför lägger jag också dränering under själva huset trots att jag då måste bryta upp hela golvet i delar av källaren.

1

Dräneringsröret lägger jag 50 cm från grundmuren. Ända in från grunden och ut runt dräneringsröret lägger jag makadam som kapillärbrytande lager för att hindra vattnet att tränga upp.

2

Isoleringsskivorna på grunden sågar jag till med fogsvans. De ska klä grundmuren från makadamlagret upp till strax under markytan.

3

Dräneringsskivorna överlappar varandra med 15 cm. De skjuts ihop allteftersom jag fäster dem. Fibertex-duken fäster jag med de medföljande clipsen.

4

Fiberduken ovanpå makadamen ser till att sand inte tränger ner i makadamlagret. Längst ner syns T-röret som leder in till ett rör under källargolvet.

03
Brunnen 8 Steg

Att anlägga brunnen skulle kunna vara ett gör det själv-arbete. Men mitt hus ligger på en gammal havsbotten och grundvattnet står mycket högt, så risken för att det en och en halv meter djupa schaktet skall rasa ihop är överhängande. Därför anlitar jag en entreprenör som har utrustning för att få ner brunn-nen i jorden på ett säkert sätt.

Dräneringsröret slutar i brunnen. Hit leds allt vatten, varefter en pump i brunnen ser till att vattnet via en slang förs vidare till det kommunala dagvattensystemet. Vattnet leds alltså bort från grunden och hamnar inte nere i källaren.

1

Med en minigrävare schaktas ett hål för brunnen. Efter bara ett par minuter rasar jorden ner och måste grävas upp igen. Tur att jag anlitade en expert!

2

Brunnen placeras på lämpligt djup. Dräneringsröret ska borras in högst upp så att mesta möjliga vatten kan samlas innan pumpen sätter i gång.

3

Stigarröret sätts ner i brunnen. Röret förlänger brunnen upp till i nivå med plattorna, där brunnslocket ska sitta.

4

Ett hål för en koppling borras in i brunnen med en 127 mm hålsåg, varefter kopplingen trycks in på plats, klar för dräneringsröret.

5

Dräneringsröret kapas. Det kan sågas av med en vanlig såg. Därefter passas det in i kopplingen i brunnen.

6

Avloppsslangen, som leder till det kommunala dagvattensystemet, kopplas till brunnen. Slangen ligger bara 40-50 cm under markytan.

7

På brunnens utloppsmuff monteras en koppling, som avloppsslangen ansluts till. Den ska dras fast ordentligt eftersom trycket från pumpen är högt.

8

Den andra änden av slangen kopplas till dagvattensystemet. Därefter sluts strömmen till pumpen.

04
Återfyllning 3 Steg

Nu är hela det grundläggande dräneringssystemet klart, så nu ska allt täckas över igen. Den sista delen av dräneringsröret ska täckas med makadam, och slangen till dagvattensystemet ska också täckas över innan jag kan lägga ut plattor och plantera vid huset.

För att hindra jord från att stänka upp på fasaden och källarfönstren när det regnar väljer jag att lägga makadam närmast huset.

När jag nu ändå hade lejt en entreprenör lät jag honom packa ihop jorden med en effektiv markvibrator.

Nu kan jag äntligen lägga plattorna på plats igen.

1

Vi fyller på med makadam omkring dräneringsröret. På den sista biten till brunnnen lägger vi ut extra mycket.

2

Schaktet fylls igen med jord. Överst lägger jag ett lager makadam som hindrar jord från att stänka upp på fasaden.

3

Entreprenörens markvibrator var bra att ha på sluttampen, så att jorden kunde packas väl.

05
Pumpen 3 Steg

1

Så ska pumpen på plats i brunnen. Lägg märke till att kabeln är så lång att det blir lätt att få upp pumpen när jag t.ex. ska rensa brunnen.

2

Pumpen ska sänkas ner till brunnens botten. Den ingår i brunnspaketet från Wavin.

3

Vattenlåset kopplas ihop. Du kan välja att säkra det med en bit kabel. Det blir trots allt ett mycket högt vattentryck när pumpen sätter i gång.

Material

• Pumpbrunn med pump, Wavin
• Dräneringsrör med fi bertex, Ø 80
• Div. rörkopplingar, T-rör och muff ar
• 150 mm dräneringsskivor, Sundolitt
• Täcklist, Z-profi l
• Monteringslim
• Fibertexduk
• 40 mm hård plastslang med kopplingar till 40 mm rör
• Hårt rör för elkabel
• Makadam, 0–32 mm

Dessutom:
• Glidmedel för muff ar m.m.

Specialverktyg

• Markvibrator (hyrs)
• Minigrävare (hyrs)
• Laservattenpass (hyrs)
• 127 mm hålsåg

Tidsförbrukning

Beror helt på markförhållandena och om det finns plats för en minigrävare.

Pris

Dränering: c:a 25 000 kronor Isolering: c:a 6 000 kronor Larm: c:a 6 000 kronor

Svårighetsgrad

Det manuella arbetet är enkelt men kräver stort tekniskt kunnande.

Ritning

Dränering och isolering

Med dräneringsslang, makadam, fiberduk och de isolerande Sundolitt-skivorna är källaren väl skyddad mot vatten.

Dränering och isolering

Brunnens konstruktion

Brunnens konstruktion

Så ligger dräneringen

Så ligger dräneringen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Fukt i källare