Gjuten trappa med fall

När du gjuter en ny trappa är det mycket viktigt att den har rätt lutning – att den lutar bort från huset så att det inte uppstår fuktskador. Här visar vi dig hur du gjuter ett betongdäck från grunden för att skapa en ny, snygg ingång där även avfallsbehållarna får plats.

Gjuten trappa med fall

Betongsockeln på den gamla trappan var förstörd, flera plattor var spruckna, och de mindre nivåskillnaderna var ett dagligt irritationsmoment.

Intro

Det är ett tungt arbete att ta ner en gammal trappa och gjuta en ny, men det är inte svårt.

LÄS OCKSÅ: Skalblock – vägen till en solid grund

I ggör-det-självbeskrivningen får du en hel, och vi visar hur du:

 • tar bort den gamla trappan med en bilningshammare
 • bygger den nya sockelkanten
 • gjuter den nya betonggrunden
 • lägger nya plattor
 • bygger en bod som avslutar trappan.

Vill du läsa mer om trappor? Här hittar du alla våra artiklar om trappor utomhus

Instruktion

01
Uppbrytning 3 Steg

Först ska den gamla trappan tas bort. Det är ett hårt arbete och en bilningshammare är ett effektivt hjälpverktyg.

1

Först tas klinkerplattorna bort med hammare och mejsel innan det gamla betongdäcket bryts upp med en bilningshammare.

2

Trappan har gjutits djupt ner i marken, därför måste vi gräva ut runt om. Därefter kan betongen brytas upp så att den faller bort från huset, utan att sockeln vid dörren skadas.

3

Det gamla trappsteget bryts upp bit för bit. Vi går försiktigt fram med bilningshammaren så att sockeln under dörren inte skadas.

02
Sockelkant med trappsteg 6 Steg

Den nya sockelkanten byggs upp av fundamentblock. Den främre delen ska även fungera som trappa. Sockelkanten består därför i denna del av två rader av fundamentblock. Den främre kanten ska vara lite lägre, eftersom det även är ett trappsteg. Kanten förstärks med armeringsnät som har skurits i ”strimlor”. Det används både för lodrät och vågrät armering av fundamentblocken. Samtliga fundamentblock i de översta raderna ska skäras till med ett snett snitt på insidan, så att det finns plats för att göra en lutning på betongdäcket.

1

Det har grävts ut för gjutning av en ny sockelkant som ska byggas upp av fundamentblock. Dessa har satts upp vid rännan och är färdiga att läggas. Rännan är ca 40 cm djup.

2

Mät upp för en sned kant på fundamentblocken i den ena änden. Det sneda snittet markeras med maskeringstejp så att det är lätt att se var snitten ska vara. Skär till med en vinkelslip.

3

Gör en lutning på sockelkanten. Spänn upp ett murarsnöre med ett snörvattenpass på, mellan huset och ett löst fundamentblock. Höjden på muren är den önskade, färdiga höjden, medan höjden på den yttersta sockelkanten är ca 1,5 cm lägre.

4

Sockelkanten gjuts. Den yttersta raden av fundamentblock placeras över rännan och betong fylls på. Ytan slätas till. Vid kanten av huset placeras 10 mm polystyren så att det finns plats för trappan att röra sig lite.

5

Den innersta delen av sockelkanten gjuts. Två fundamentblock sätts ovanpå varandra. Det nedersta sänks 5 cm, eftersom kanten även ska fungera som trappsteg. De översta blocken skärs till längst upp med ett snett snitt för att få plats för lutningen.

6

Den färdiga sockelkanten. Armeringsnät och stabilgrus har lagts ut på hela ytan. Dessförinnan har underlaget i mitten jämnats ut och stampats ordentligt.

03
Gjut betongdäcket 5 Steg

Nu ska du gjuta det nya betongdäcket. Du har nytta av att tillfälligt montera några raka läkter på huset samt vid den yttersta sockelkanten, så att du har något att rätta dig efter. Dessa läkter sätts upp så att betongdäcket får rätt lutning. Eftersom den yttersta sockelkanten fungerar som trappsteg, har du användning för en hjälpläkt här. Den markerar den yttersta kanten längst upp, och placeras ca 1,5 cm lägre än den på huset. Längs kanten ovanpå läkterna läggs två tvärgående läkter som lätt kan flyttas till platsen där du gjuter. När du avjämnar ytan får betongdäcket den perfekta lutningen.

1

Spänn upp en rak läkt tillfälligt på den yttersta sockelkanten över trappsteget. På så sätt har du något att avjämna efter och du kan skapa rätt lutning. Montera även läkter tillfälligt vid muren.

2

Anpassa två tvärgående läkter så att de kan ligga ovanpå läkterna vid huset och ytterkanten av trappan. Läkterna på huset har monterats med ett avstånd på 1 cm till muren så att det finns plats till att köra de tvärgående läkterna fram och tillbaka.

3

Montera stolpskor på en läkt som placeras i den ände där det ska sättas upp ett skjul. Stolpskorna gjuts ned i betongdäcket och fördelas på den läkt där de ska stå.

4

Fyll på med betong mellan de två tvärgående läkterna med vinkelbeslag. Ytan avjämnas med ett hemmagjort avjämningsverktyg som dras över de långa läkterna. Betongen slätas till och du får rätt lutning.

5

Hela betongdäcket har gjutits så att det är slätt och jämnt. Man kan dock ana de mindre ”etapperna” i ytan. I den ände där det ska placeras ett skjul har läkten med stolpskorna satts upp så att de gjuts ner i betongen.

04
Lägg plattor 4 Steg

När du ska lägga plattor ska du alltid göra en provläggning först, så att du kan se om det går jämnt upp. Det är viktigt att undvika små bitar av plattorna vid kanterna. Gör en så kallad mittmätning där du väljer en punkt på mitten, från vilken du lägger ut plattorna så att det går jämnt upp vid kanterna.

Här ska det läggas stora plattor med måttet 20 x 50 cm. De ska läggas hela vägen runt, som en yttre fris på betongdäcket. Då blir den innersta raden av plattor 10 cm bred, vilket inte är för litet.

1

Plattorna läggs i halvförband så att plattorna i nästa rad förskjuts med en halv platta. Blanda kakelfix och påför det på betongdäcket för en platta åt gången, om du har valt stora plattor som här. Sätt kakelkryss (här 8 mm) mellan plattorna.

2

De yttersta plattorna sticker ut 1,5 cm över kanten, eftersom det även ska finnas plats för plattorna på stödstegen. De yttersta plattorna följer trappans sneda vinkling.

3

Kontrollera fogen på trappsteget. Den placeras utanför fogarna på den stora plattbeläggningen. Plattorna justeras på plats med ett lod med en spets som hänger ned från en rätskiva mot nedersta stegets fog.

4

Foga plattorna. Blanda fogmassan och fördela den diagonalt över fogarna med en gummispackel. Låt den sitta i ca en halvtimme innan du tvättar bort det överblivna med rent vatten och en svamp.

05
Bygg skjulet 4 Steg

Skjulet har byggts av överblivet trä från olika projekt - dimensionerna är därför lite ovanliga. Trästommen har byggts upp med botten- och topplattor med lodräta delar emellan, samt snedsträvor som stärker och stabiliserar skjulet. Delarna har skruvats ihop med långa, rostfria skruvar. Bottenplattorna har lyfts över betongdäcket. Den långa botten-plattan har fästs på stolpskor - den korta har monterats på en pinnskruv som gjutits ned i betongdäcket. Taket består av takstolar med tvärgående takläkter, med taksten i betong. Skjulet kläs med underhållsfria fibercementbrädor.

1

Montera bottenplattan och topplattan (A) längst bak. Bottenplattan placeras på stolpskorna och topplattan spänns fast tillfälligt med tvingar. Kontrollera att den ligger rakt. Fäst den därefter på en balksko muren. Montera även trästommens lodräta delar (B) samt snedsträvor (C).

2

Gör en lutning på taket. Den främsta topplattan (F) placeras ovanpå ändstolpen (E) och en balksko i muren. Stolparna (E) har monterats på bottenplattan på sidan (D). Mellan topplattorna (A och F) sätts takstolar (G) upp. De snedsågas i ändarna.

3

Sätt upp småreglar (H) på topplattan längst bak (A) för att stötta takläkterna. De fästs med 5 x 80 mm-skruvar från baksidan på topplattan (A). Montera takläkterna (N) ovanpå takstolarna (G) och lägg taksten på taket.

4

Sätt upp brädfodringen på skjulet. Fodringen sitter här kant i kant och består av fibercementbrädor. De monteras med speciella skruvar för dold montering. Änd- och hörnlisterna består också av fibercement och sätts upp med speciella muffar.

Material

TILL TRAPPAN

 • Fundamentblock, 33 cm, 40 st.
 • Fundamentblock, 23 cm, 40 st.
 • Armeringsnät, 6 mm, 215 x 250 cm, 4 st.
 • Cement, 25 säckar à 25 kg
 • Gjutmix, stl. 0-16, 1,5 m3
 • Läkter, 38 x 57 mm, för avjämning och montering av stolpskor, 6 st.
 • Bräda, 19 x 125 mm, till kanten på betongdäcket
 • Plattor, 20 x 50 cm, 15 kvm
 • Kakelfix, 4 säckar
 • Kakelfog, 1 säck

TILL SKJULET

Balk, 30 x 130 mm:

 • 2 bärlinor (A) à 195 cm
 • 5 lodräta delar (B) à 177 cm
 • 2 snedsträvor (C) à 185 cm
 • 1 kort bottenplatta (D) à 90 cm
 • 4 takstolar (G) à 82,5 cm
 • 5 småreglar (H) à 13 cm
 • 1 bottenstycke (J) à 90 cm
 • 1 kort lodrät del (B) à 131 cm
 • 1 ändregel (L) à 103 cm

Reglar, 45 x 95 mm:

 • 2 ändstolpar (E) à 141 cm
 • 1 topplatta (F) à 195 cm
 • 2 snedsträvor (M) à 170 cm

Reglar, 45 x 70 mm:

 • 4 takläkter (N) à 195 cm

Läkter, 38 x 57 mm:

 • 4 avståndslister (P) à 180 cm

Dessutom:

 • Fibercementbrädor
 • Tillbehör till fibercementbrädorna: Hörnskena, ändskena, skarvmuffar och ändproppar. Skruvar för dold och synlig montering.
 • Taksten av betong
 • Vindskivesten
 • Taktegelkrok
 • 5 stolpskor
 • 1 pinnskruv, 10 mm, inkl. spännskivor och muttrar
 • Balkskor
 • Pluggar, 10 mm
 • Skruvar, 5 x 80 mm

Specialverktyg

 • Bilningshammare
 • Tvångsblandare
 • Snörvattenpass
 • Tandspackel, 8 mm

Tidsförbrukning

Ca 2 veckor inkl. torktid.

Pris

Ca 12 000 kr eftersom flera av materialen har köpts billigt eller hämtats gratis. Priset ligger på ca 18-20 000 kr om allt köps nytt.

Svårighetsgrad

Att bryta upp den gamla trappan och gjuta en ny är ett tungt arbete, men det är inte svårt. Var noggrann med att skapa lutningen och trappstegen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trappa utomhus