Hur får jag trappan att sluta knarra?

Problem:

Trappan till övervåningen knarrar en hel del, och allra mest på vintern. Trappan är öppen och har både vangstycken och steg av furu. Hjälper det att dra i långa skruvar genom stegen och in i vangstyckena?

Lösning:

Nej, det är inte säkert att det hjälper, så vi föreslår en annan lösning. Knarrandet kommer från tappfogarna i vangstyckena, där planstegen sitter fast. På vintern är luftfuktigheten låg och träet krymper en aning, och då kan tappen röra sig i fogen. Resultatet är att det knarrar. Eftersom du kan komma åt trappan från undersidan bör du såga till några kilar, cirka 30 mm breda och mycket tunna i ena änden. Lägg på lite lim längst ut på varje kil och knacka in två eller tre kilar under varje steg och in i vangstycket. Hugg sedan av kilarna längs vangstycket med ett vasst stämjärn.

    Mer i samma kategori Trappa inomhus