Läcker trappa

Man behöver inte vara duktig snickare för att snickra en trappa. Denna läckra variant kan alla klara, och höjden på den kan anpassas för alla lägen – både inne och ute.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
3.000 kronor

Antalet steg anpassas efter trappans höjd. Här är den 210 cm, och vi har därför valt att använda 10 steg.

Intro

Det är lättare att snickra denna trappa än andra, och det beror på att du inte behöver fräsa urtag i vangstyckena och att inga specialverktyg används. Trappan reses till en högt placerad terrass, men tekniken och konstruktionen kan användas till alla trappor, långa och korta, ute och inne.

Normalt fräser man in stegen (H) i vangstyckena (A), men här vilar stegen på bärlister (G). Det gör arbetet mycket lättare.

Under varje steg (H) sätts stödlister (L). De är inte bara prydnad utan ger stöd åt de rätt tunna brädorna.

Här är trappan 210 cm hög, och den har en lutning på 45 grader. Det går att göra trappan mer flack - eller brantare - men lutningen fungerar bra.

Trappan passar överallt

Här snickrar vi en trappa från marken till en hög terrass, men både tekniken och konstruktionen kan användas till alla slags trappor, även inomhus. Om du t.ex. vill ersätta din gamla källartrappa med en ny, snickrar du den som vår - alltså med vangstycken, bärlister, steg och räcke. Det är mycket enklare än att fräsa och stämma ut urtag i vangstyckena, som man vanligtvis gör när det gäller inomhus. Trappans lutning är 45 grader, och det kommer den alltid att vara om man använder kartongmallen när stegens placering markeras.

LÄS OCKSÅ: Så enkelt bygger du trappan själv

Instruktion

01
Vangstycken 7 Steg

Vangstyckena tillverkas av konstruktionsvirke och du ska vänta med att såga dem färdiga tills du har mätt klart.

Stegens placering på vangstyckena markeras med hjälp av en trekantig kartongmall vars två korta ben ska vara 21 cm och skära varandra vinkelrätt.

För att få exakt samma markering på de två vangstyckena använder vi också en mätlist, och den spänns fast medan vi markerar på det första vangstycket. På mätlisten markerar vi var spetsarna på mallen hamnar. När vi sedan markerar på nästa vangstycke börjar vi med att spänna fast mätlisten.

1

Gör en rätvinklad mall av kartong. De korta sidorna ska vara 21 cm. Dra ett streck 1,5 cm från kanten på vangstycket (A). Lägg mallen längs strecket och rita av trekanten. Spänn en mätlist på kanten av vangen och markera trekantens spetsar.

2

Spänn fast mätlisten på det andra vangstycket och rita trekanter på samma sätt. Först nu kan du såga till längden. Mär var och hur vangstyckena ska sågas i ändarna och såga med sticksåg.

3

Skruva fast bärlisterna (G) med tre förskjutna 5 x 70 mm skruvar. Glöm inte att förborra. Listerna ska sitta under stegen, så det är klokt att hålla en bit av ett steg mot bärlisterna när de skruvas fast. Då får de rätt placering.

4

Varje steg består av två brädor (H) med kantlister (L) under. Skruva fast kantlisterna under stegen med fyra skruvar (5 x 70 mm) i varje list. Placera listerna 1 cm från fram- resp. bakkanten på stegen. Även nu ska du förborra.

5

Här kan du se hur kantlisterna (L) griper runt stödlisterna (G). För att det ska fungera ska du hålla 6 mm avstånd mellan brädorna (H) och placera kantlisterna 10 mm innanför kanterna.

6

Nu är vangstyckena och stegen klara för montering. Men innan vi gör det passar vi på att stryka vangstyckena med träolja och måla dem.

7

Vangstyckena målas. Det är inte nödvändigt att slipa eftersom träet är hyvlat och plant. Först stryker vi en gång med grundningsolja och därefter två gånger med heltäckande utelasyr. När färgen har torkat kan arbetet fortsätta.

02
Trappan reses 6 Steg

Vangstyckena pallas upp en bit, så att de inte står direkt på marken. Då håller de längre. Vi fäster dessutom ett par remsor takpapp under träet för att skydda mot uppträngande vatten.

Varje steg består av två brädor och mellan dem ska det finnas ett litet mellanrum, så att regn- och smältvatten kan rinna undan. Här är det 6 mm. Om du vill kan du göra det större, men det ska inte vara mindre.

Varje steg skruvas fast med två skruvar snett in i vangstycket. Det är med flit vi inte skruvar i bärlisterna, för då blir de svagare.

1

Den första vangen sätts upp och fixeras med tvingar. Vi pallar upp den en bit ovanför marken så att den inte suger till sig vatten. Det kan göras med plastbrickor, men vi använder en bit av en terrassbräda och takpapp.

2

Vi sätter också det andra vangstycket på plats och pallar upp det lika mycket. Vi kollar med vattenpass att stegen kommer att sitta vågrätt. Annars justerar vi med ett par remsor takpapp.

3

Det ena vangstycket skruvas fast. Här görs det mot bjälkar och reglar som bär en hög terrass, så vi använder 5 x 70 mm träskruvar.

4

Det andra vangstycket skruvas fast med ett vinkelbeslag i terrassen och vi använder 4 x 40 mm beslagsskruvar.

5

Två stegbrädor (H) läggs på plats, och sedan förborras snett in i vangstycket med 4 mm borr. Skruvarna får inte gå ner i bärlisterna för då blir de svagare. Nu dras vangstyckena i stället in mot varandra och trappan blir stadigare.

6

De övriga stegen monteras på samma sätt. Först sätter vi fast två steg upptill och sedan två steg nertill. Då låser vi avståndet mellan vangstyckena.

03
Räcket sätts upp 8 Steg

Till räcket används tre lodräta reglar (C, E och F). Den översta fästregeln (F) sågas till och spänns fast. Därefter kan vi montera de två små, korta och vågräta reglarna (D) i räcket runt terrassen. När det är gjort har vi ett stabilt fäste.

Det behövs också en stabil punkt nedanför trappan och det kan vara nödvändigt att fixera räckesståndaren (C) tillfälligt med ett par stödbrädor. Därefter skruvas den fast på den nedre änden av ena vangstycket (A). Sedan kan vi montera de två räckena (B) - ett i sänder.

Eftersom delarna fästs med stora skruvar och tätt intill kanter och ändträ är det viktigt att förborra.

1

Stödregeln (F) sågas till så att den hamnar i nivå med ovankanten på räcket runt terrassen. Den spänns fast med tvingar på vangstycket, och vi kollar med vattenpass att den står lodrätt.

2

De två fästreglarna (D) sågas till så att de passar mellan de två stödreglarna (E och F). Den övre geringssågas i 22,5 grader för att den ska kunna fogas ihop med räcket (B).

3

En stödbräda fästs lodrätt på vangstycket (A) med tvingar. Stödbrädan ska sitta kant i kant med vangstyckets kortände. Nu kan vi fästa ett räcke (B) med tvingar parallellt med vangstycket och markera var det ska sågas.

4

Räcket (B) tas ner och sågas. Det ska användas som mall för det andra räcket. En extra stödbräda spänns fast och den första kan tas bort. Därefter sågas räckesståndaren (C) till och skruvas fast på vangstycket med 6 x 120 mm skruvar.

5

Stödregeln (E) sågas till och skruvas fast på vangstycket (A) och det övre räcket (B) med 5 x 50 mm skruvar.

6

Räckesståndaren (C) sitter fast på vangstycket (A) och fästs nu också i räcket (B). Till det används 6 x 120 mm skruvar. Även nu förborras.

7

Den korta fästregeln (D), som sitter längst upp, ska fästas på stolpen till räcket runt terrasssen och det görs med 5 x 70 mm skruvar, som dras snett in i träet.

8

Det undre räcket (B) spänns fast med tvingar, och därefter skruvas det fast med 6 x 120 mm skruvar i räckes-ståndaren (C) och de två stödreglarna, som sitter ovanför trappan.

04
Handledare 4 Steg

1

De brädor som ska vara handledare (J) och avslutningsbräda (K) sågas till. De kortändar som möter varadra geringssågas 22,5 grader.

2

Den lodräta avslutningsbrädan (K) skruvas fast från baksidan av räckes-ståndaren (C) med 5 x 60 mm skruvar.

3

Handledaren (J) spänns fast på ovansidan av det övre räcket (B) med tvingar, innan den fästs med 5 x 60 mm rostfria skruvar.

4

Handledaren ovanför trappan ska geringssågas 22,5 grader i ena kortändan (mot räcket). Den andra fästs mot räcket runt terrassen.

Material

45 x 245 mm reglar, ev. K-virke:
• 2 vangstycken (A) à 300 cm

45 x 95 mm reglar:
• 2 räcken (B) à 272 cm
• 1 räckesståndare (C), 115 cm
• 2 fästreglar (D) à 30 cm

22 x 95 mm hyvlat trä:
• 1 stöd (E), 133 cm
• 1 stöd (F), 112 cm

34 x 120 mm hyvlat trä,
(som klyvs till 34 x 58 mm)
• 18 bärlister (G) à 18,4 cm

20 x 120 mm terrassbrädor:
• 19 trappsteg (H) à 87 cm
• 1 handledare (J), 275 cm
• 1 avslutning (K), 115 cm

20 x 120 mm terrassbrädor:
(som sågas till 20 x 58 mm)
• 19 stödlister (L) à 87 cm

Dessutom:
• Skruvar: 5 x 50, 5 x 60, 5 x 70 och 6 x 120 mm
• Beslagsskruvar: 4 x 40 mm
• Rostfria skruvar: 5 x 60 mm
• 2 vinkelbeslag, 75 x 75 mm
• Grundningsolja och utelasyr

Tidsförbrukning

I denna storlek kan trappan bli klar på två arbetsdagar.

Pris

Cirka 3000 kr om trappan är ungefär 210 cm hög.

Svårighetsgrad

Trappan kan snickras utan specialverktyg och den har en enklare konstruktion än andra trappor.

Ritning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappor