Så bekämpar du trägnagare och husbock

Trägnagare och husbock kan med åren fullständigt förstöra träkonstruktioner i din bostad. Läs här om vad du bör vara uppmärksam på och hur du bekämpar de små skadedjuren.

Både trägnagare och husbock kan orsaka katastrofala skador på din bostad, eftersom de förstör virke och träkonstruktioner. Det är därför helt avgörande att de små skadedjuren bekämpas.

I artikeln här får du veta mer om trägnagare och husbock och hur du ser skillnad på de två. Du får också råd och instruktioner till hur du bekämpar trägnagare och husbock.

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till avsnittet i artikeln.

Vad är trägnagare?

En trägnagare är en liten insekt som livnär sig på trä. Trägnagaren gnager i trä, som namnet avslöjar, men det är faktiskt trägnagarens larver som gnager och äter träet.

Trägnagaren lägger sina ägg på träets yta, varifrån larverna gnager sig ner i träet när de har kläckts.

Trägnagare i trä lever längre tid inomhus än utomhus i naturen, och trägnagare trivs bäst i trä som har hög lufthalt.

Ofta används trägnagare även som beteckning av andra slags skadedjur, såsom husbock, men det handlar om två olika skadedjur.

Trägnagare kännetecknas på deras bruna färg och svarta punkt-streck ner över kroppen. Trägnagarna blir i regel 3-6 mm långa, men trots deras ringa storlek kan de göra stor skada.

Vad är trägnagare?

Trägnagare känns igen på den bruna färgen och punkt-strecken ner längs kroppen.

Vad är husbock?

Husbocken är en underart till trägnagare, som precis som trägnagare lever i trä.

Husbocken känns igen på en svart eller mörkbrun kropp som är täckt av små hår. En husbock kan bli 8-20 mm lång.

Husbockar kan orsaka allvarliga skador på ett hus eftersom de lever av och i torrt virke av det slag vi använder till takkonstruktioner.

Det är också larverna från husbock som gör störst skada.

Det räcker med ett par husbockar för att en takstol ska knäckas.

Honan lägger cirka 400 ägg och de blir snabbt larver som ska ha mat. Larverna gnager och gnager i träet i mellan 3 och 10 år innan de blir flygfärdiga baggar och gräver ett ovalt och något fransigt flyghål.

Vad är husbock?

Husbocken har en svart eller mörkbrun kropp med små hår på och antenner.

Husbock eller trägnagare?

Husbocken påminner om trägnagaren, eftersom de båda äter och förstör träkonstruktioner.

Utseendemässigt skiljer de små skadedjuren sig från varandra, men skadorna som de vållar är lika allvarliga.

Du kan se skillnad på husbock och trägnagare på skadorna.

Hål från husbock är ofta stora som ett knapphål och ovala, medan hålen från trägnagare är mindre, cirkelrunda och skarpa i kanten.

Om du upptäcker fint sågspån, eller så kallat borrmjöl, så har du sannolikt ett pågående trägnagar-angrepp.

Är hålen större och verkar mer avgnagda är det större sannolikhet att det handlar om husbock.

Trägnagare - bekämpning

Det kan vara svårt att själv avgöra om du har trägnagare, och du bör därför alltid få hjälp och rådgivning av proffs innan du själv börjar bekämpa skadedjur. Du kan också få hjälp av försäkringsbolaget.

Om du vet att du har trägnagare, och angreppet är på ett mindre område, kan du mycket väl själv göra något åt problemet.

Bekämpning av trägnagare kan vara en längre process men kräver inte nödvändigtvis gift, om angreppet inte är stort.

Här är 6 saker som du själv kan göra för att komma åt trägnagare:

  1. Se till att det är bra ventilation i din bostad.
  2. Få koll på din rumstemperatur, så att dina möbler förblir torra.
  3. Stoppa inträngande fukt och kondens i bostaden genom att skapa ett bra inomhusklimat.
  4. Har du trägnagare i små föremål, kan du värma upp dem i ugnen på omkring 60 grader, så att trägnagare och larver dör.
  5. Finns det trägnagare i möbler eller större föremål, såsom ett skåp, kan du försöka värme upp det med en varmluftsfläkt.
  6. Ett mindre angrepp av trägnagare kan stoppas om du stryker det skadade träet med ett speciellt skyddsmedel mot träskadedjur. Välj ett som är godkänt av Miljöstyrelsen. Behandlingen upprepas två–tre gånger.

Det är viktigt att du kommer åt alla trägnagare, eftersom du annars riskerar att de kommer tillbaka.

Trägnagare - bekämpning

Mindre angrepp av trägnagare kan stoppas med ett medel mot trägnagare.

Hur farliga är trägnagare?

Trägnagare är inte farliga för människor eller djur. Trägnagare och speciellt deras larver är dock ett hot mot ditt träverk.

När de äter träverket, försämras träets hållbarhet och stabilitet, och det kan få allvarliga konsekvenser för träkonstruktioner.

Även om trägnagare är en liten insekt, som kan vara svår att se för blotta ögat, är det helt otroligt hur stor skada ett så litet djur kan göra. Ofta kan man se att trägnagare har angripit t ex ett trägolv.

Hur farliga är trägnagare?

Trägolvet här har blivit angripet av trägnagare.

Husbock - bekämpning

Det är viktigt att stoppa angreppet så fort som möjligt.

Kontakta genast ditt försäkringsbolag som kan föreslå åtgärder som snabbt stoppar angreppen.

Efter behandlingen förses trä som inte har angripits med små giftampuller.

Husbock - bekämpning

Husbockens larver angriper torrt virke från barrträd, där de gnager ett ovalt, lätt fransigt flyghål.

Kan husbocken flyga?

Hålen från husbocken är faktiskt dess flyghål, som den flyger från när den är färdigutvecklad från larv till insekt.

Det kan bli många flyghål från husbocken, som lägger ca 400 ägg.

Hur slipper du trägnagare och husbock?

Det värsta är att du inte kan förhindra besök av husbock och trägnagare. Men träet kan skyddas med olika kemikalier så att det inte angrips och skadas. Hör med försäkringsbolaget.

LÄS OCKSÅ: 6 tips: Så slipper du långsprötad silverfisk

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skadedjur