Trägnagare och de flesta andra träförstörande skalbaggar bör bekämpas kemiskt.

Trägnagare och de flesta andra träförstörande skalbaggar bör bekämpas kemiskt.

Vilka skador orsakar trägnagare och husbock?

Husbockar kan orsaka allvarliga skador på ett hus eftersom de lever av och i torrt virke av det slag vi använder till takkonstruktioner. Det räcker med ett par husbockar för att en takstol ska knäckas.

Honan lägger cirka 400 ägg och de blir snabbt larver som ska ha mat. Larverna gnager och gnager i träet i mellan 3 och 10 år innan de blir flygfärdiga baggar och gräver ett ovalt och något fransigt flyghål.

Om du ser hål som är helt runda och med rena kanter så är det trägnagare i farten. Och de kan vara lika skadliga som husbockar.

Hur bekämpar du trägnagare och husbock?

Det är viktigt att stoppa angreppet så fort som möjligt. Kontakta genast ditt försäkringsbolag som kan föreslå åtgärder som snabbt stoppar angreppen. Efter behandlingen förses trä som inte har angripits med små giftampuller.

Ett mindre angrepp av trägnagare kan stoppas om du stryker det skadade träet med ett speciellt skyddsmedel mot träskadedjur. Välj ett som är godkänt av Miljöstyrelsen. Behandlingen upprepas två–tre gånger.

LÄS OCKSÅ: Långsprötad silverfisk är det nya skadedjuret i Sverige

Hur slipper du trägnagare och husbock?

Det värsta är att du inte kan förhindra besök av husbock och trägnagare. Men träet kan skyddas med olika kemikalier så att det inte angrips och skadas. Hör med försäkringsbolaget.

Ovala eller runda hål i träet med lite fint borrmjöl är tecken på att träet håller på att gnagas sönder från insidan.