Smart matta ljuddämpar golvet

Om du rullar ut en akustikmatta som underlag, kan du lägga ett flytande trägolv med en extremt ljuddämpande effekt. Ett speciellt lim i mattans spår limmar fast golvbrädorna i undergolvet. Det är en av de mest effektiva metoderna för att få ett ljuddämpat golv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
3.030 kronor

Skummattan från Sika finns i olika tjocklekar, t.ex. 3 och 5 mm. Närmaste återförsäljare hittar du på www.sika.com

Intro

Det traditionella flytande trägolvet kommer alltid att ge efter och låta mer eller mindre ihåligt när man går på det. Oavsett vilken sorts underlag man väljer.

Därför har Sika utvecklat ett system för att slippa detta. Lösningen kallas AcouBond och består av ett elastiskt lim och en 3 mm tjock skummatta med avlånga spår i.

När mattan är utrullad på ett helt plant undergolv appliceras limmet i mattans avlånga spår med en fogpistol. Det flytande trägolvet läggs nu ovanpå mattan, så att det limmas fast i undergolvet.

En akustisk matta i kombination med limning ger en maximal reducering av stegljud och rumsklang. Underlaget är stabilt och kan stå emot tryck.

Här lägger vi det ljuddämpande golvet på betong. Mattan kan även läggas på t.ex. klinkers och trägolv.

Undergolvet måste förberedas

Oavsett underlag måste det vara helt plant, så du måste få bort alla ojämnheter innan du sätter igång.

När trägolv läggs på ett betonggolv måste du sätta en ångspärr, så att fukten inte kan tränga upp i träet.

Då trägolvet limmas fast kan man inte bara lägga en ångspärr av t.ex. plastfolie. Istället rollar man en särskild primer på undergolvet som fungerar som tätskikt och ger en god vidhäftning av limmet.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: 10 bullerproblem: Här är lösningen

Var försiktig med primern

Primern, som här används på undergolvet, avger inga giftiga ångor. Men det är viktigt att du inte kommer i direkt kontakt med vätskan.

Du ska därför använda ansiktsskydd, stövlar, skyddsdräkt och handskar som är slitstarka och kemikalieresistenta. Om du redan har gummistövlar kan utrustningen köpas för 400-600 kr.

Instruktion

01
Rolla primer på underlaget 2 Steg

Underlaget av betong ska behandlas med ett flytande tätskikt som rollas på golvet. Sika Primer MR Fast hör till AcouBond-systemet och kommer i ett system med två komponenter som ska blandas innan användning. Primern fungerar som tätskikt och ger god vidhäftning av Sika-limmet.

Då det är en epoxiprodukt med MAL-koden 00-5, är det viktigt att du inte kommer i kontakt med vätskan. Därför måste du använda lämplig skyddsutrustning när du arbetar med primern.

1

Häll innehållet i den lilla behållaren i den stora primerbehållaren. Skruva på locket, och skaka behållaren i minst en minut, så att de två vätskorna blandas ordentligt.

2

Rolla på primern på betongen med en målarroller. Rolla ett fält åt gången, ca. 1 meter brett. Snåla inte på primern. Minsta lilla hål i golvet kan förstöra tätskiktet.

02
Rulla ut mattan på betongen 5 Steg

Primern som har rollats på undergolvet är torr efter cirka fyra timmar vid rumstemperatur. Låt det stå över natten om du vill vara helt säker.

Rulla ut den första våden av mattan och börja med att passa in brädorna mot väggen.

Vi har valt ett 15 mm tjockt trägolv från Kährs. De korta sidorna har ett särskilt låssystem, Woodloc 5S, så att brädorna kan läggas var för sig. När du pressar nästa rad med brädor på plats låser en låsf äder fast kanterna.

1

Rulla ut den första våden, och håll ett par centimeters avstånd till väggen. Mattan rullas ut i samma riktning som golvbrädorna strax kommer att läggas.

2

Brädorna ska hålla ett avstånd på minst 1 cm till väggar och fasta föremål, som t.ex. rör. Det löser du enklast med plastkilar, eftersom de i par kan justeras i tjocklek.

3

Lägg två rader brädor med fjädern framåt utan att låsa fast dem. Börja i vänstra hörnet. Skarvarna ska vara förskjutna minst 50 cm från rad till rad.

4

Sätt en remsa maskeringstejp på bakkanten. Skjut de två raderna in mot väggen. Med spritpenna och en bricka kan du nu överföra väggens form till brädan.

5

Separera brädorna igen, och såga längs linjen med en sticksåg. Såga nedifrån, så att träet inte flisas på ovansidan. Lägg ut de två raderna med brädor igen, och lås ihop dem.

03
Pressa ut lim i spåren 2 Steg

Det gäller att sätta golvläggningen i system, så att du slipper få limmet på knän, händer och verktyg.

Därför applicerar vi bara limmet i spåren en halvmeter i taget. Det motsvarar längden av två golvbrädor, som är så mycket vi lägger åt gången.

1

Lägg lim i alla spår på en halvmeter golv. Limpistolen hålls lodrät. Golvbrädorna ligger med undersidan uppåt, så att de lätt kan fällas ned efter hand.

2

Vicka de två brädraderna på plats med avståndskilar mot väggen. Gå nu med små steg på brädorna, så att de pressas ned i limmet. Gör detta varje gång du har lagt två rader bräder.

04
Rulla ut nästa våd 4 Steg

När du har lagt golv på den första våden kan du rulla ut nästa matta. Framgångsreceptet är det samma. Kom ihåg att det ska vara ett avstånd på 1-2 cm till den första våden som rullades ut.

Vi visar hur du gör med Woodlock-låssystem från Kährs.

De sista golvbrädorna in mot väggen måste ofta sågas till med t.ex. en sänksåg så att de passar.

1

Vänd den sista brädan ett halvt varv, håll den 1 cm från väggen och märk upp med en blyertspenna. Biten som du kapar av kan du lägga först i nästa rad.

2

En bräda sticks ned i noten och trycks mot kanten. Håll en kloss mot kanten, och ge den några slag med hammaren. Brädan har nu fäste och kan vikas ned.

3

Rulla ut en ny våd av mattan med ett par centimerters avstånd till den förra våden. Den bör inte överlappa den föregående. Våden kortas av med sax eller hobbykniv.

4

Applicera lim i alla spår och i skarven mellan de två våderna. Fortsätt med att endast applicera lim en halvmeter i taget, och med att lägga två rader brädor åt gången.

05
Så gör du vid dörrkarmen 2 Steg

I många rum kommer du stöta på små utmaningar, som t.ex en dörrkarm, där du inte kan komma åt att vika brädorna på plats. Här får du anpassa dem och om nödvändigt limma ihop dem.

1

Hugg av den främre förhöjningen av fjädern med ett stämjärn, om den sista brädan inte kan vikas ned på plats. Applicera lim på skarven.

2

Brädan kan nu skjutas in tätt mot den angränsande brädan, och limmet ersätter klickskarven. Torka av eventuellt lim på ytskiktet direkt.

Material

  • SikaLayer-03, matta
  • SikaBond-52 Parquet, lim
  • Sika Primer MR Fast
  • Trägolv, Kährs Ek Vienna lackad 3-stav, 200 x 2423 x 15 mm

Tidsförbrukning

3-4 dagar för ett rum på 20 m².

Pris

• 530 kr. pr. m2 + trägolv
• 2.500 kr. för 4,2 kg primer

Svårighetsgrad

Följ instruktionen så går det lätt.

Video

TEKNIK: Klickgolv - den första raden

Få en bra start - med noggrann mätning

TEKNIK: Klickgolv - läggning i förband

Med förskjutna skarvar blir golvet starkt och stabilt

TEKNIK: Klickgolv - den sista raden

Med ett slagjärn är det lätt att få brädorna på plats

VERKTYG: Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Ljudisolering