Boverkets byggregler anger hur mycket uteluft som ska komma in i en bostad. Beräkningen är svår, men formeln är: 0,35 liter/sekund per m2 golvyta. Om en bostad är på 140 m2 och takhöjden är 2,50 m, så rymmer bostaden cirka 350 kubikmeter luft. Om luftflödet följer Boverkets byggregler, så byts cirka 175 kubikmeter i timmen och man kan därför säga att regeln är: All luft i en bostad ska bytas varannan timme. Det är sällan problem i äldre hus, som inte är så täta, men i moderna hus krävs ventiler för att klara luftbytet.