Boverkets byggregler anger hur mycket uteluft som ska komma in i en bostad. Beräkningen är svår, men formeln är: 0,35 liter/sekund per m2 golvyta. Om en bostad är på 140 m2 och takhöjden är 2,50 m, så rymmer bostaden cirka 350 kubikmeter luft. Om luftflödet följer Boverkets byggregler, så byts cirka 175 kubikmeter i timmen och man kan därför säga att regeln är: All luft i en bostad ska bytas varannan timme.

Det är sällan problem i äldre hus, som inte är så täta, men i moderna hus krävs ventiler för att klara luftbytet.

Redaktionen rekommenderar: 15 myter om mögelsvamp

En bra ventilation lönar sig

Om ventilationen är bristfällig kan det leda till mögelpåväxt. Du känner igen den när du ser den. Ytan blir lätt luden av mögelbeläggningen som är vit, grå, grön, gul, ljusröd eller svart. Möglet, som är en svamp, dyker upp på kalla ytterväggar och i mjukfogar mellan golv och vägg.

Angreppen får inte huset att rasa ihop, men missfärgningen blir svår att få bort, och angreppen kan framför allt orsaka allvarliga hälsoproblem som bihåleinflammation, andningsbesvär, migrän, luftrörsinfektioner och allergi.