Äkta hussvamp: så farlig är den!

Du har all anledning att frukta äkta hussvamp. När den väl får grepp om ditt hus får det allvarliga konsekvenser. Se här var den trivs och hur du undviker angrepp.

Varför är äkta hussvamp farlig?

Det finns ett 30-tal olika svampar som kan angripa träkonstruktioner i ett hus. Den allra farligaste av dessa är äkta hussvamp. Den är inte bara aggressiv och kan växa 5 mm per dag. Den är också lömsk eftersom den ofta gömmer sig bakom t.ex. paneler och lister och under golv, och den kan sprida sig över stora avstånd.

Det innebär att du i regel upptäcker angreppet så sent att skadorna redan är omfattande och dyra. Äkta hussvamp är den enda svamp som kan tränga igenom en tegelvägg och angripa material som inte är organiska, t.ex. fogbruk och gips. Den är seglivad och kan ligga i dvala i flera år om förutsättningarna är dåliga. Med rätt temperatur och rätt fuktighet vaknar den och växer snabbt.

Äkta hussvamp

Äkta hussvamp är rödbrun på ytan och har en vit kant när den får ljus.

Hur ser äkta hussvamp ut?

När äkta hussvamp får ljus bildar den fruktkroppar. Dessa kan vara allt från gulgrå till rödbruna tjocka oregelbundna kroppar (kakor) med en rätt bred vit kant.

Ovansidan av svampen är lätt skorpig och skrovlig där det också bildas ett brunt sporpulver. Har du tur kan du se detta dammliknande torra pulver. Det har oftast samma färg som svampens fruktkropp och ser ut som kakao eller kanel. Oftast kommer det att ta lång tid innan du ser svampen eftersom den först sprider sig i det dolda. Det gör den med långa mycelsträngar som som innehåller vatten och näring.

Svampen börjar växa när den hittar något att leva av, alltså en träkonstruktion som är lagom fuktig. Mycelsträngarna är endast någon millimeter tjocka och kräver nästan ingen plats för att ta sig fram. Även färskt trä kan angripas eftersom den transporterar näring i mycelsträngarna.

Hussvamp symtom

Svampen sprider sig med hjälp av långa mycelsträngar som innehåller vatten och näring.

Var trivs äkta hussvamp?

De idealiska förutsättningarna för den äkta hussvampen är stillastående luft, en temperatur på 20–25 grader och en hög fuktighet. Om den relativa fuktigheten är cirka 80 procent kan tillväxten vara så stor som 5-6 mm per dygn. Det räcker dock med en fuktighet på 30-40 procent för att den ska spridas.

Svampen kan klara kyla, men slutar växa när temperaturen kommer under cirka 8 grader. Vid minusgrader kan den dö, men även gå i dvala och vaknar upp igen när förutsättningarna ändras.

Svampen dör om den utsätts för temperaturer över 40 grader. Normalt angrips inte färskt trä, men det händer och svampen trivs mycket bra om den finner områden där andra svampar redan har hunnit få fäste.

Hussvamp spridning

Äkta hussvamp kan sprida sig även till färskt trä, särskilt om det redan finns andra svamparter.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Därför ska du äga en fuktmätare

Hur bekämpar du äkta hussvamp?

Om du upptäcker ett angrepp av äkta hussvamp, eller misstänker att det är ett sådant, ska du genast ringa efter en expert. Det finns företag som t.ex. Anticimex och Aquademica, som har specialiserat sig på att bekämpa svampangrepp (och andra attacker på våra bostäder).

Du ska också genast kontakta ditt försäkringsbolag (se särskild text).

Låt specialisterna ta hand om problemet eftersom de för det första kan bedöma skadorna korrekt och för det andra har effektiva metoder för att stoppa hussvampen. Normalt använder man både kemikalier och hög värme, t.ex. högfrekvensstrålning och mikrovågor. Allt material inom en meter från en hussvamp måste saneras.

Sanera hussvamp själv

Svampen tål inte mer än 40 grader, så därför är värmebehandling en bra insats.

LÄS OCKSÅ: 15 myter om mögelsvamp

Hur undviker du ett angrepp?

Om du vill gardera dig emot ett svampangrepp ska du se till att alla byggnadsdelar är så torra som möjligt. Fukt drar till sig svampangrepp som socker drar till sig getingar.

Om du håller allt trä i huset torrt så är det en bra förebyggande åtgärd. Kolla därför regelbundet taket, hängrännorna, brunnar och dina våtrum. Se till att det inte kan stiga upp markfukt och håll krypgrunden torr. Gå igenom hela bostaden två gånger varje år och laga genast ev. skador.

LÄS MER: 5 TIPS: Så slipper du äkta hussvamp

Hur är det med försäkringen vid ett angrepp?

Om du konstaterar ett angrepp av äkta hussvamp eller någon annan svamp, ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Reglerna för om svampangrepp omfattas av din vanliga villaförsäkring är lite luddiga.

Normalt sänds en besiktningsman för att besiktiga skadans omfattning. Vid sådana besök försöker man också konstatera vilken orsak som ligger bakom angreppet för att se vem som ska betala skadan. Det bästa du kan göra är att gardera dig i förväg, ev. genom ett tillköp av hussvampsförsäkring.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Inomhusklimat