Ny fasad av fibercement

Den slitna träfasaden ruttnar nerifrån och spricker. Nu klär vi huset med brädor av fibercement, som inte behöver underhållas. Det kostar en slant, men vi sparar massor av tid i längden.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
250 kr/m2
Ny fasad av fibercement

Den nya fasaden kräver ingen målning, varken nu eller framöver.

Intro

Oavsett hur noggrann du är, eller hur dyr färg du väljer, behöver du måla din träfasad ibland, och under din tid som husägare blir det en hel del timmar.

De timmarna kan du spara – och du behöver varken sälja huset eller riva det. Du kan bara byta ut träbeklädnaden mot underhållsfria brädor, ex. av fibercement. Då slipper du det årliga arbetet med att tvätta sidorna där det ofta växer alger.

Strunta i allt om löpande ommålningsarbete. Välj bara den färg du önskar. Brädorna ruttnar så klart heller inte.

LÄS OCKSÅ: Få en vacker fasad med träpanel

Ganska få nackdelar med fibercement

Fibercementbrädor är starka, när de sitter på plats. De ser ut som trä och du kan själv montera dem.

Om vi ska hitta några nackdelar är det arbetet med brädorna – det krävs en specialklinga eller ett specialverktyg till att såga i den hårda fibercementen.

Läs mer om fasad

Skulle du vara oaktsam och råka skada brädan, måste den bytas ut, och har de andra brädorna suttit där länge kommer du att se en färgskillnad mellan de gamla, blekta och den nya brädan.

Men på det stora hela väger fördelarna tyngre än nackdelarna.

Så är du trött på att måla, så har du lösningen här.

LÄS OCKSÅ: Fibercementskiva: Brädor som ALDRIG ruttnar

Så klär du huset med brädor av fibercement

I denna gör-det-självbeskrivning visar vi hur du klär ditt hus med brädor av fibercement. Du kan se hur du:

 • river ner den gamla träfasaden
 • reglar upp där brädorna ska sitta på fasaden
 • sågar i fibercement
 • sätter upp den nya beklädnaden.

Instruktion

01
Rivning 5 Steg

Vi är tvungna att börja med den tuffaste delen av projektet: Den gamla träbeklädnaden ska rivas ner.

Det är viktigt att gå försiktigt fram, för att både isoleringen bakom brädorna och fönster m.m. ska klara sig oskadda under vårt arbete med tigersåg och kofot. Tålamod är en dygd.

För att skydda isolering och trästomme arbetar vi i sektioner: Först tar vi bort beklädnaden på en del av fasaden. Sedan klär vi isoleringen med vindpapp, innan vi river nästa sektion.

1

Hitta rätt verktyg. Vi använde tigersåg, hammare och kofot - eller faktiskt flera kofötter i olika storlekar för att komma åt överallt. Du får nog också användning för en tång till att dra ut gamla spik.

2

Riv ner i sektioner, och sätt upp vindpapp med häftklammer. Kontrollera under vägens gång att isolering och trästomme är intakt.

3

Anänd kofoten flitigt, och var lite mer försiktigt med den elektriska tigersågen. Risken att skada isoleringen är stor.

4

En sektion är nerriven. All träbeklädnad är borta, likaså alla spik från stommen. Vindpappen är skadad och ska bytas ut.

5

En sektion är redo för avståndslister. Den nya vindpappen sitter som den ska, och ser till att vinden inte kan blåsa genom isoleringen och in i huset.

02
Uppbyggnad av stommen 5 Steg

De nya, underhållsfria fasadbrädorna ska fästas på en stomme. Den bygger vi av avståndslister på 25 x 50 mm. Det skapar samtidigt en luftspalt mellan vindpappen och beklädnaden, så vi undviker att fukt stängs in.

Listerna ska sitta med max 60 cm avstånd mätt från listernas mitt. Runt fönstren ska det också sitta lister, så brädorna kan gå ända upp till fönsterramarna.

1

Hitta rätt verktyg. Ett vattenpass ser till att allt hamnar rakt. Dessutom ska det förborras och skruvas. Har du två borrma- skiner/skruvdragare är det en fördel.

2

Sätt upp listerna med korrekt avstånd. Vi förborrar med ett 4 mm-borr och skruvar fast listerna med 5 x 60 mm utomhusskruvar i trästommen bakom vindpappen.

3

Kom ihåg lister ovanför fönster och dörrar. Listerna ska löpa från ovankant till fasadens nederkant. INNAN du sätter listerna över fönstren, ska du göra en infattning.

4

Klar att kläs om. Den nya vindpappen skyddar isoleringen, och avståndslisterna sitter som de ska.

5

Sätt en perforerad startprofil i nederkant. Den spikas fast på avståndslisterna med spik avsedd för takpapp. Insektsnätet förhindrar att getingar kan bygga bo under beklädnaden.

03
Den nya beklädnaden 6 Steg

Nu är det dags för den roliga delen: De underhållsfria fibercementskivorna ska sättas upp på fasaden.

Längst ner sitter en startprofil med insektsnät, och runt fönstren monteras det infattningsprofiler. Till sist skruvas själva brädorna fast med specialskruvar köpta tillsammans med brädorna.

En stor hjälp, särkskilt om du bygger själv, är Gecko-hållare, som håller brädorna på plats under arbetets gång och ser till att det blir korrekt överlapp mellan brädorna Kan hyras eller köpas.

1

Ovanför fönstren ska infattningarna monteras, innan avståndslisterna skruvas fast, som det visas här.

2

Start nerifrån. I nederkanten av avståndslisterna sitter startprofilen (insektsnätet). Det täckts sedan av den nedersta klädselbrädan, så det syns inte.

3

Lägg en gummiremsa under brädorna. När två brädor möts på en avståndslist ska en s.k. EPDM-gummiremsa sättas mellan list och bräda för att skydda listen mot fukt.

4

Använd Gecko-hållaren till att hålla fast brädan och justera den på plats. Hållaren kan regleras, så du får samma och korrekt överlapp mellan brädorna.

5

Lägg på nästa bräda med ett litet överlapp. Kontrollera att brädan sitter helt rakt, innan du sätter en skruv i varje läkt.

6

Fortsätt med att sätta på brädor. De två Gecko-hållarna griper tag om om en fastmonterad bräda och stöttar brädan ovanför, som då kan skruvas fast.

Runt om fönstret

Det ska sättas infattningar (profiler) runt om fönstren, så regnvatten inte kan smyga sig in och förstöra fönstren. Här får du sänka tempot lite, för här måste måtten bli exakta, om det ska bli både snyggt och tätt. Nedanför ser ett fönsterbleck till att förhindra vattnet från att rinna ner på fasaden och skapa fula spår, när det snöar eller regnar.

Material

 • Vindpapp
 • 25 x 50 mm impregnerade avståndslister
 • Utomhusskruvar, 5 x 60 mm

Från HardiePlank:

 • Brädor, vita, 8 x 180 x 3.600 mm
 • Fönsterbleck, alu, vit
 • Profiler, alu, vit
 • Startprofil, vit
 • EPDM-tätningsband
 • Kantförseglare, vit
 • Träskruv, dold, 5,2 x 38 mm

Specialverktyg

 • Cirkelsåg m. specialklinga t. fibercement
 • HardiePlank Gecko-hållare
 • Ev. tigersåg

Tidsförbrukning

Vi klädde fasaden som visas inom loppet av en vecka.

Pris

Ca 250 kr per kvm för fiberce-mentbrädorna. Därtill tillkommer profiler, takpapp och lister.

Svårighetsgrad

Ett projekt i den lite svårare delen av skalan. Var noga - felen syns!

Ritning

Multimedia

Tips & Tricks

Så sågar du i fibercement

Fibercement kan göra de flesta sågklingor slöa på bara ett par snitt. Investera i sågklingor som är tillverkade för ändamålet, eller använd specialverktyg som en fibercementsax. Du kan också köpa eller hyra en fibercementgiljotin, om du bara ska korta av brädorna. Till snitt på längden kan du använda en fibercementsax eller en cirkel- eller sänksåg. Köp en klinga för fibercement.

Med en specialklinga kan du såga med en cirkelsåg.

En fibercementsax til borrmaskinen delar lätt de hårda brädorna.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Fasad