Är ditt hus giftigt?

Gifter och skadliga ämnen kan komma både från naturen och från tillverkade byggmaterial. Finns det skadliga gaser eller giftigt byggmaterial i ditt hus? Och vad gör du i så fall åt det?

Är ditt hus giftigt?

Finns det skadliga gaser eller giftigt byggmaterial i ditt hus?

1. RADON – naturens osynliga lönnmördare

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas, som kommer från berggrunden. Radon är osynlig, luktar inte och kan inte höras. Gasen finns i alla hus, men i vissa områden är koncentrationen mycket högre än på andra ställen, särskilt om det finns berg under huset.

Radon är cancerogent och är varje år en bidragande orsak till upp till 500 nya fall av lungcancer i Sverige. Enligt WHO är radon den näst största bidragande orsaken till lungcancer. Det tar lång tid, vanligtvis mellan 10 och 40 år, från det att man börjar utsättas för radon, tills lungcancern utvecklas.

Har jag radon i mitt hus?
Med en så kallad dosimeter kan du mäta radonnivån. Det ska du göra under ett par månader, gärna under eldningssäsongen. Nivån bör inte överstiga 100 Bq (becquerel) per m3 för nybyggda hus.

Vad gör jag åt det?
Om nivån ligger på mellan 100 och 200 Bq/m3, bör du säkra god ventilation, till exempel genom att installera luftventiler i de rum där det är mest radon. Är radonnivån högre kan det vara nödvändigt att installera radonsug eller radonmembran.

LÄS OCKSÅ: Radon - ligger ditt hus i farozonen?

2. BLY i färgen är inte ovanligt – men kan vara skadligt

Bly

Du ska använda heltäckande overall, ansiktsmask och handskar om du ska arbeta med en blyhaltig vägg.

I många år använde tillverkarna bly i färgen på grund av blyets goda täckförmåga och alghämmande egenskaper. Bly får inte anvädas i målarfärg i Sverige, men färgen finns fortfarande kvar på väggarna i många hem. Bly tas upp genom munnen och genom slemhinnorna och huden, och kan bland annat leda till skador på centrala nervsystemet.

Har jag väggar med blyhaltig färg?
Det är svårt att veta, men det finns risk för att väggarna någon gång målats med blyhaltig färg.

Vad gör jag åt det?
Det är viktigt att understryka att bly i färg inte är skadligt när det är gömt bakom tapet, spackel eller annan färg. Men du ska vara försiktig när du renoverar en vägg som varit målad med blyhaltig färg. Då kan du nämligen andas in det farliga blydammet.

3. ASBEST finns överallt – och kan ge cancer

Om ditt eternittak är tillverkat innan 1979, är det en stor sannolikhet att det finns asbest i det. Asbest är ett samlingsnamn för en grupp mineraler som förekommer i naturen.

Asbest är ett icke brännbart material, och därför användes det under många år till isolering och brandskydd. Problemet är att asbest är extremt skadligt, eftersom de mikroskopiska asbestfibrerna fastnar i lungorna vid inandning. I värsta fall kan det leda till lungcancer.

Asbest användes i synnerhet vid tillverkning av takskivor, men fram till 1970- och 1980-talet användes det även i bland annat kakelfix, puts, gjutna golv, rörisolering och spackelmassa. Sedan 1982 råder ett totalförbud i Sverige mot att använda asbest i byggmaterial.

Är det asbest i mitt hus?
Om du är osäker på om du har asbesthaltiga material i huset rekommenderas att ta ett prov innan du börjar riva. Provet skickas till laboratorium för analys. Sedan får du besked om materialet innehåller asbest, och kan välja vilka skyddsåtgärder du vill vidta, alternativt anlita saneringsfirma.

Vad gör jag åt det?
Asbest är bara farligt om du t.ex. sågar i skivorna, och asbestfibrerna sprids i luften. Detsamma gäller för andra asbesthaltiga material.

När taket ska bytas ut ska asbestskivorna lämnas i märkta säckar på återvinningscentraler som tar emot asbest. Se till att skivorna inte går sönder.

4. PCB är världens farligaste miljögift

PCB (polyklorerade bifenyler) är inte ett enda ämne, utan en familj bestående av 209 besläktade ämnen, som utvecklades på 1920-talet. PCB har i många år använts som tillsats i byggmaterial, t.ex. som mjukgörare i fogmassor.

Man misstänker att PCB kan leda till cancer, nedsätta fertiliteten samt orsaka skador på immunförsvaret och ha en utvecklingshämmande verkan på spädbarn.

Är det pcb i mitt hus?
PCB är idag totalförbjudet att använda i byggmaterial, men det användes frekvent mellan 1950 och 1977. Är ditt hus byggt eller renoverat under den perioden finns det stor risk för att du har PCB i huset. Ta ev. hjälp av sanerare för en PCB-inventering.

Vad gör jag åt det?
Om du ska renovera ska du ha en saneringsfirma som avlägsnar PCB-haltiga material. Arbetet ska anmälas till tillsynsmyndighet senast tre veckor innan.

Det kan vara en väldigt dyr affär att sanera bostaden från PCB, så ta in flera olika offerter innan du låter någon påbörja saneringen.

5. RENTOLIN – bara utomhus

Är ditt hus giftigt?

Hundratals danskar blev allvarligt sjuka av ångorna från Rentolin.

Träskyddsoljan Rentolin är inte aktuell, då den sedan 1991 inte längre säljs i Sverige. Men den förtjänar ändå en plats i denna genomgång.

Rentolin tillverkades i Sverige, och marknadsfördes av den danska importören som ”lämplig för inomhusbruk”. Det fick katastrofala följder. Hundratals danskar blev sjuka av ångorna från produkten, varpå många stämde importören.

Nu finns inte produkten på den svenska marknaden, men var uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna när du köper träskyddsprodukter!

Vad gjorde de åt det?
Det var inte alla som blev sjuka av Rentolin. Men de som blev det var tvungna att göra sig av med det – genom att riva väggar, golv, tak och annat som var målat med träskyddet.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hus