Du gör säkert vad du kan för att skydda dig och din familj mot trafikolyckor och andra faror. Men vad gör du för att skydda dig och din familj mot den radioaktiva och cancerframkallande gasen radon, som utgör en ännu större fara? En fara, som kanske finns i ditt hem.

Radon är en naturligt förekommande ädelgas som finns i luft, vatten och jord. Men du kan inte se gasen, inte känna någon lukt, inte höra eller smaka den. Och den gömmer sig i jorden runt om och under ditt hus, i byggmaterial och i vatten. Kanske i koncentrationer som är skadliga.

Cirka 400.000 svenska hushåll har ett radonvärde högre än riktvärdet. Saneringen av radon går dock långsamt. Ligger ditt hus i farozonen? På kartan i artikeln kan du få en fingervisning, men det finns bara ett sätt att vara helt säker: Du kan själv mäta radonhalten i ditt hus. Det är som tur är ganska enkelt att göra, och när du vet säkert kan du vidta åtgärder.

Vad är radon?

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas med beteckningen Rn och atomnummer 86. Gasen är mycket flyktig och tränger in även i de minsta springorna i ditt hus.

Gasen är inte farlig i sig själv, men när den bryts ner bildar den partiklar som är cancerframkallande, och i Sverige uppskattar strålsäkerhetsmyndigheten att radon är en bidragande orsak till upp till 500 lungcancerfall per år. Därför ska du säkra ditt hus mot radon.

Hämta artikeln och läs mycket mer om den radioaktiva ädelgasen. Du kan bland annat se om du bor i ett område med hög radonnivå. Du kan även läsa om hur du får ned nivån så att du är utom fara.