TEMPO: Ju större plattor, desto snabbare går det. Men tänk på ryggen, och använd arbetshandskar.

TEMPO: Ju större plattor, desto snabbare går det. Men tänk på ryggen, och använd arbetshandskar.

LÄS OCKSÅ: Genial materiallyft

Viktigt om fiberduk

Fiberduk ovanpå avjämningslagret är ett av de största missförstånden när det gäller plattsättning. Effekten gällande ogräs är i bästa fall begränsad, då ogräsfrön oftast kommer ovanifrån och slår rot i foggruset.

Å andra sidan kommer fiberduken att få plattorna att ligga löst. Därmed blir det plats för regnvatten som kan sippra ner genom fogarna, så att underlaget blir blött. Och då finns det stor risk för att plattorna sätter sig.

VERKTYG: Så kapas plattor och sten

När plattor och sten ska kapas går det snabbast att använda en stenkap. Brottsytan blir inte ren, så den lämpar sig bäst till sten med grova kanter, t.ex. herrgårdssten.

Är det viktigt med ett helt rent snitt, t.ex. för plattor som läggs med mycket täta fogar, används vinkelslip med diamantklinga. Klingans öppna kant ser till att den kyls ner under tiden.

LÄS OCKSÅ: Få snygga plattor med en kakelskärare