STYRKA är det viktigaste när det gäller upphängning. Hittar du rätt lösning kan du enkelt kombinera styrka och elegans.

STYRKA är det viktigaste när det gäller upphängning. Hittar du rätt lösning kan du enkelt kombinera styrka och elegans.

TIPS: BÄRANDE LIST

Till väldigt tunga skåp som ska sättas upp på en trävägg eller en porös putsvägg kan det vara bra att skruva fast en list som skåpet kan vila på. Det avlastar en stor del av trycket från de övre skruvarna, så att de bara håller skåpet på plats in mot väggen.

SMART METOD FRANSK UPPHÄNGNING

Den så kallade franska upphängningen är stark och elegant, eftersom den är dold. Men först och främst är den smart eftersom den gör det enklare för dig att hänga upp saker helt vågrätt.

Upphängningen består av två diagonalt skurna lister. Ena listen skruvas upp på väggen, den andra skruvas fast på baksidan av det du ska hänga upp.

När skåpet lyfts upp på vägglisten sitter det fast.

När skåpet lyfts upp på vägglisten sitter det fast.